Frikjent-suksess åpner for ny sesong

Broch Frikjent forsamlingshus

«Frikjent» satte dramarekord for TV2 da den hadde premiere i mars med 660.000 seere på første episode. Enda mer imponerende var kanskje at 1.038.000 svensker valgte å se første episoden da den nylig starter der.

Nå har TV2 gjort opp status og viser til de såkalte total-tallene for hvor mange norske seere som i snitt fulgte serien. Med liniær-tv inkludert har 802.000 i snitt sett serien. Total-tallene inkluderer førstegangsseing, opptaksseing, reprise og tallene fra TV 2 Sumo (der serien vil ligge eksklusivt i to år).

”Med Frikjent så har vi tatt noen syvmilsteg. I disse dager jobber vi med en eventuelt sesong to. Verken TV 2 eller Miso Film ønsker å trykke på den grønne knappen før vi er helt sikre på at en ny sesong blir enda bedre enn sesong 1. Foreløpig ser det lyst ut og en avgjørelse blir tatt i løpet av juni”, sier dramasjef Christopher Haug”.

I et intervju med Rushprint sa Haug nylig at konkurransen med NRK Drama var viktig og ansporet til den sterke satsingen.

– Jeg tror det at vi har kommet på banen også skjerper NRKs satsing. Det er ikke sånn at vi skal motprogrammere drama – tvert imot. Vi har en dialog med NRK. Tv-drama er viktig, og det er mye bedre at vi støtter hverandre enn at vi går i direkte konkurranse. Men det er klart, vi ønsker å ha de beste seriene. Jeg tror dette er en veldig positiv situasjon for norsk tv-drama

I likhet med NRK Drama ønsker han å sette manus enda sterkere i fokus. Men TV2 vil ikke satse på å utvikle showrunnere. På den måten representerer ikke satsingen noe nytt.

– Jeg mener forfatterne er essensielle – det er de som har kommet med historien, og de må leve og ånde for det de lager. Samtidig er det viktig å huske at tv-drama er et samarbeid. Det skal ikke være én person – i form av en showrunner – som styrer alt. Men det er viktig å lytte til forfatteren. Per i dag produserer vi ting som ser enormt flotte ut – det er ikke der det skorter når vi sammenligner seriene våre med de internasjonale. Derimot er det et stort potensial for at vi kan bli bedre på manus. Da må manus behandles på en annen måte enn det ofte har blitt frem til nå.

 

Frikjent-suksess åpner for ny sesong

Broch Frikjent forsamlingshus

«Frikjent» satte dramarekord for TV2 da den hadde premiere i mars med 660.000 seere på første episode. Enda mer imponerende var kanskje at 1.038.000 svensker valgte å se første episoden da den nylig starter der.

Nå har TV2 gjort opp status og viser til de såkalte total-tallene for hvor mange norske seere som i snitt fulgte serien. Med liniær-tv inkludert har 802.000 i snitt sett serien. Total-tallene inkluderer førstegangsseing, opptaksseing, reprise og tallene fra TV 2 Sumo (der serien vil ligge eksklusivt i to år).

”Med Frikjent så har vi tatt noen syvmilsteg. I disse dager jobber vi med en eventuelt sesong to. Verken TV 2 eller Miso Film ønsker å trykke på den grønne knappen før vi er helt sikre på at en ny sesong blir enda bedre enn sesong 1. Foreløpig ser det lyst ut og en avgjørelse blir tatt i løpet av juni”, sier dramasjef Christopher Haug”.

I et intervju med Rushprint sa Haug nylig at konkurransen med NRK Drama var viktig og ansporet til den sterke satsingen.

– Jeg tror det at vi har kommet på banen også skjerper NRKs satsing. Det er ikke sånn at vi skal motprogrammere drama – tvert imot. Vi har en dialog med NRK. Tv-drama er viktig, og det er mye bedre at vi støtter hverandre enn at vi går i direkte konkurranse. Men det er klart, vi ønsker å ha de beste seriene. Jeg tror dette er en veldig positiv situasjon for norsk tv-drama

I likhet med NRK Drama ønsker han å sette manus enda sterkere i fokus. Men TV2 vil ikke satse på å utvikle showrunnere. På den måten representerer ikke satsingen noe nytt.

– Jeg mener forfatterne er essensielle – det er de som har kommet med historien, og de må leve og ånde for det de lager. Samtidig er det viktig å huske at tv-drama er et samarbeid. Det skal ikke være én person – i form av en showrunner – som styrer alt. Men det er viktig å lytte til forfatteren. Per i dag produserer vi ting som ser enormt flotte ut – det er ikke der det skorter når vi sammenligner seriene våre med de internasjonale. Derimot er det et stort potensial for at vi kan bli bedre på manus. Da må manus behandles på en annen måte enn det ofte har blitt frem til nå.

 

MENY