Frihandelsavtale bekymrer film- og tv-bransjen

hollywood-sign_768

Den danske filmbransjen reagerer på en ny frihandelsavtale mellom EU og USA, som vil gi Hollywood enda større dominans og sette stort press på danske og europeiske produksjoner, skriver Politiken.dk.

De har laget et opprop i form av en pressemelding, som også Produsentforeningen m.fl, har stilt seg bak. I oppropet skrives det:

Vi har et stort ansvar for at våre barn og barnebarn også i fremtiden får mulighet til å oppleve norske, lokalt forankrede fortellinger på tv, på kino og på on-line medieplattformer. Derfor er det viktig, at kultur og dermed medier, ikke blir en del av en frihandelsavtale mellom EU og USA.

Dette er rettet til den danske handels- og investeringsministeren Pia Olsen Dyhr. Oppropet oppfordrer henne «…til å reise til EUs Ministerråd kommende fredag 14. juni med et kulturpolitisk ansvarlig mandat og støtte EU Parlamentets resolusjon av 27. mai 2013», som vil «…sikre fremtidig produksjon og distribusjon av sterke og viktige nordiske og europeiske film og tv-serier.»

I Frankrike frykter landets president og kultureliten at bransjen vil bli overkjørt av Hollywood, fordi frihandelsavtalen – slik de ser det – vil være begynnelsen på slutten av europeisk statsstøtte til film- og tv-serier.

De belgiske Dardenne-brødrene fikk mandag trykket et protestskriv rettet mot handelsavtalen i den franske avisen Libération, som var skrevet under av flere europeiske regissører.

Kilde: Politiken.dk

Frihandelsavtale bekymrer film- og tv-bransjen

hollywood-sign_768

Den danske filmbransjen reagerer på en ny frihandelsavtale mellom EU og USA, som vil gi Hollywood enda større dominans og sette stort press på danske og europeiske produksjoner, skriver Politiken.dk.

De har laget et opprop i form av en pressemelding, som også Produsentforeningen m.fl, har stilt seg bak. I oppropet skrives det:

Vi har et stort ansvar for at våre barn og barnebarn også i fremtiden får mulighet til å oppleve norske, lokalt forankrede fortellinger på tv, på kino og på on-line medieplattformer. Derfor er det viktig, at kultur og dermed medier, ikke blir en del av en frihandelsavtale mellom EU og USA.

Dette er rettet til den danske handels- og investeringsministeren Pia Olsen Dyhr. Oppropet oppfordrer henne «…til å reise til EUs Ministerråd kommende fredag 14. juni med et kulturpolitisk ansvarlig mandat og støtte EU Parlamentets resolusjon av 27. mai 2013», som vil «…sikre fremtidig produksjon og distribusjon av sterke og viktige nordiske og europeiske film og tv-serier.»

I Frankrike frykter landets president og kultureliten at bransjen vil bli overkjørt av Hollywood, fordi frihandelsavtalen – slik de ser det – vil være begynnelsen på slutten av europeisk statsstøtte til film- og tv-serier.

De belgiske Dardenne-brødrene fikk mandag trykket et protestskriv rettet mot handelsavtalen i den franske avisen Libération, som var skrevet under av flere europeiske regissører.

Kilde: Politiken.dk

MENY