Forslag til ny lov mot «skadelig medieinnhold» lagt frem

Audiovisuelle medier
Audiovisuelle medier byr på mange opplevelser. Foto fra ‘Videodrome’.

Medietilsynet melder at forslag til en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold ble lagt frem av regjeringen i dag.

Den teknologiske utviklingen har ført til en kraftig økning i tilbudet og tilgjengeligheten av audiovisuelt innhold. Norske barn og ungdom mellom 9 og 15 år brukte nesten 4 timer på TV, Internett, DVD og kino en gjennomsnittsdag i 2013. Barns økende konsum av audiovisuelle medier øker også risikoen for å komme i kontakt med innhold som kan være skadelig, skriver de.

– Utviklingen i tilgjengelighet og mediebruk tilsier at behovet for et godt og effektivt system for beskyttelse av barn og unge aldri har vært større, mener kulturminister Thorhild Widvey.

Et hovedmål med lovforslaget er å få en mer plattformnøytral regulering på området. Forslaget innebærer derfor en samordning, oppdatering og forenkling av regler som i dag finnes i film- og videogramloven og i kringkastingsloven.

Regjeringen foreslår å lovfeste tre beskyttelsestiltak, som vil gjelde for alle de formidlingsmåtene som omfattes av loven:

  1. En plikt til å sette aldersgrense på filmer/programmer – uavhengig av om de formidles på kino, TV, video eller nett.
  2. En plikt til å informere publikum om aldersgrensen på en tydelig og nøytral måte.
  3. En plikt til å iverksette tiltak for å sikre at den fastsatte aldersgrensen overholdes

Kilde: Medietilsynet

Forslag til ny lov mot «skadelig medieinnhold» lagt frem

Audiovisuelle medier
Audiovisuelle medier byr på mange opplevelser. Foto fra ‘Videodrome’.

Medietilsynet melder at forslag til en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold ble lagt frem av regjeringen i dag.

Den teknologiske utviklingen har ført til en kraftig økning i tilbudet og tilgjengeligheten av audiovisuelt innhold. Norske barn og ungdom mellom 9 og 15 år brukte nesten 4 timer på TV, Internett, DVD og kino en gjennomsnittsdag i 2013. Barns økende konsum av audiovisuelle medier øker også risikoen for å komme i kontakt med innhold som kan være skadelig, skriver de.

– Utviklingen i tilgjengelighet og mediebruk tilsier at behovet for et godt og effektivt system for beskyttelse av barn og unge aldri har vært større, mener kulturminister Thorhild Widvey.

Et hovedmål med lovforslaget er å få en mer plattformnøytral regulering på området. Forslaget innebærer derfor en samordning, oppdatering og forenkling av regler som i dag finnes i film- og videogramloven og i kringkastingsloven.

Regjeringen foreslår å lovfeste tre beskyttelsestiltak, som vil gjelde for alle de formidlingsmåtene som omfattes av loven:

  1. En plikt til å sette aldersgrense på filmer/programmer – uavhengig av om de formidles på kino, TV, video eller nett.
  2. En plikt til å informere publikum om aldersgrensen på en tydelig og nøytral måte.
  3. En plikt til å iverksette tiltak for å sikre at den fastsatte aldersgrensen overholdes

Kilde: Medietilsynet

MENY