Forlater Oslo Kino for rivalen

Ivar_Halstvedt_skal_118923a

Ivar Halstvedt forlater stillingen sin som viseadministrerende direktør i Oslo Kino og administrerende direktør i Norsk Kino (som er heleid av Oslo Kino). Nå blir Halstvedt administrerende direktør i SF Kino. Dermed melder han ganske oppsiktsvekkende overgang til Oslo Kinos argeste konkurrent på kinomarkedet i Oslo og omegn. Og det på det mest sensitive tidspunktet,  idet begge aktører kjemper om konsesjon for det nye kinoområdet ved Akershus festning.

– For det første gratulerer vi SF med å ha fått en kompetent leder og ønsker Ivar lykke til. Etter noen år i forskjellige organisasjoner har jeg lært at ingen er uerstattelige. Vi har de senere år bygget opp en sterk organisasjon med en rekke dyktige og svært engasjerte ledere nettopp med tanke på at konkurransen vil øke, sier Geir Bergkastet, administrerende direktør i Oslo Kino, til Rushprint.

Bergkastet mener at situasjonen er uproblematisk.

– Når dagen er omme så handler konkurransen  om hvem som gir publikum den beste kinoopplevelsen og det bredeste tilbudet. Våre ambisjoner er høye på begge områder. Når det gjelder Akershus-prosjektet så er det fortsatt mye arbeid som gjenstår og man skal ikke glemme at det finnes lover som regulerer hva ansatte kan ta med og bruke hos en konkurrent. Ivar er dessuten ansatt hos oss til fristen for å levere tilbud går ut. Dette vurderer vi derfor som uproblematisk

Bergkastet orienterer samtidig om den nye lederkabalen i Oslo Kino. Jafar Altememy er ny ansvarshavende for den operative kinovirksomheten i Oslo.

– Jafar har vært 15 år i Oslo Kino og har blant annet ledet Colosseum kino i en årrekke.  I den siste tiden har han innehatt stillingen som avdelingssjef for drift og eiendom i tillegg til ledelse av Colosseum kino. Therese Nordnes er konstituert som adm. direktør i Norsk Kino AS. Therese har jobbet i Norsk Kino i 5 år og var adm. direktør for selskapet i årene 2008 og 2009.

Forlater Oslo Kino for rivalen

Ivar_Halstvedt_skal_118923a

Ivar Halstvedt forlater stillingen sin som viseadministrerende direktør i Oslo Kino og administrerende direktør i Norsk Kino (som er heleid av Oslo Kino). Nå blir Halstvedt administrerende direktør i SF Kino. Dermed melder han ganske oppsiktsvekkende overgang til Oslo Kinos argeste konkurrent på kinomarkedet i Oslo og omegn. Og det på det mest sensitive tidspunktet,  idet begge aktører kjemper om konsesjon for det nye kinoområdet ved Akershus festning.

– For det første gratulerer vi SF med å ha fått en kompetent leder og ønsker Ivar lykke til. Etter noen år i forskjellige organisasjoner har jeg lært at ingen er uerstattelige. Vi har de senere år bygget opp en sterk organisasjon med en rekke dyktige og svært engasjerte ledere nettopp med tanke på at konkurransen vil øke, sier Geir Bergkastet, administrerende direktør i Oslo Kino, til Rushprint.

Bergkastet mener at situasjonen er uproblematisk.

– Når dagen er omme så handler konkurransen  om hvem som gir publikum den beste kinoopplevelsen og det bredeste tilbudet. Våre ambisjoner er høye på begge områder. Når det gjelder Akershus-prosjektet så er det fortsatt mye arbeid som gjenstår og man skal ikke glemme at det finnes lover som regulerer hva ansatte kan ta med og bruke hos en konkurrent. Ivar er dessuten ansatt hos oss til fristen for å levere tilbud går ut. Dette vurderer vi derfor som uproblematisk

Bergkastet orienterer samtidig om den nye lederkabalen i Oslo Kino. Jafar Altememy er ny ansvarshavende for den operative kinovirksomheten i Oslo.

– Jafar har vært 15 år i Oslo Kino og har blant annet ledet Colosseum kino i en årrekke.  I den siste tiden har han innehatt stillingen som avdelingssjef for drift og eiendom i tillegg til ledelse av Colosseum kino. Therese Nordnes er konstituert som adm. direktør i Norsk Kino AS. Therese har jobbet i Norsk Kino i 5 år og var adm. direktør for selskapet i årene 2008 og 2009.

MENY