Filmtidsskriftet Z med nytt nummer

Berlinale Det første nummeret for 2007 av filmtiddskriftet Z er nå på gatene. Eller på vei til postkassen din om du er abonnent. Denne utgaven av Norsk filmklubbforbunds berømmelige blad er dedikert til amerikanske tv-serier. Eller sagt med deres egne ord: «Tv-seriene utforsker stadig nytt terreng. Årets første nummer av Z filmtidsskrift tar for seg de nye amerikanske tv-seriene, som for tiden kanskje fremstår som mer vitale, både visuelt og dramaturgisk, enn amerikansk mainstreamfilm.» Det er mange varierte artikler de byr på, blant annet utforskes kreftmotivet i The Sopranos av Ellinor Dalbye og Olaf Haagensen. Temaredaktør for denne utgaven av Z er Jan Grue, ansvarlig redaktør er Ingrid Rommetveit.

La meg bare kort foreslå/spørre i denne anledning: Burde ikke Z strengt tatt vært på nett? Jeg får øyeblikkelig lyst til å lese flere av de nye artiklene (og kan gjøre det senere i dag, fordi jeg abonnerer og får det i posten). Men burde ikke nettopp et blad av Zs format og kaliber ta i bruk nettet og kanskje heller utvide sine nummer og hyppigheten av utgivelser? Jeg ville gladelig betalt for et abonnement som også tillot meg å lese stoffet i sin helhet på nettet – det beste hadde naturligvis vært at Z supplerte det trykkede magasinet med eget stoff som kun var på nett. Nettsidene deres har knapt noen annen funksjon enn abonnementsbestilling, arkiv med oversikt over hvilke artikler Z har trykket opp gjennom årene (merk: ikke artiklene selv) og kontaktinformasjon. Jeg skulle ønsket meg et åpnere, mer tilgjengelig arkiv og et mer aktivt Z – som tross alt er det eneste av sitt slag i Norge!

Filmtidsskriftet Z med nytt nummer

Berlinale Det første nummeret for 2007 av filmtiddskriftet Z er nå på gatene. Eller på vei til postkassen din om du er abonnent. Denne utgaven av Norsk filmklubbforbunds berømmelige blad er dedikert til amerikanske tv-serier. Eller sagt med deres egne ord: «Tv-seriene utforsker stadig nytt terreng. Årets første nummer av Z filmtidsskrift tar for seg de nye amerikanske tv-seriene, som for tiden kanskje fremstår som mer vitale, både visuelt og dramaturgisk, enn amerikansk mainstreamfilm.» Det er mange varierte artikler de byr på, blant annet utforskes kreftmotivet i The Sopranos av Ellinor Dalbye og Olaf Haagensen. Temaredaktør for denne utgaven av Z er Jan Grue, ansvarlig redaktør er Ingrid Rommetveit.

La meg bare kort foreslå/spørre i denne anledning: Burde ikke Z strengt tatt vært på nett? Jeg får øyeblikkelig lyst til å lese flere av de nye artiklene (og kan gjøre det senere i dag, fordi jeg abonnerer og får det i posten). Men burde ikke nettopp et blad av Zs format og kaliber ta i bruk nettet og kanskje heller utvide sine nummer og hyppigheten av utgivelser? Jeg ville gladelig betalt for et abonnement som også tillot meg å lese stoffet i sin helhet på nettet – det beste hadde naturligvis vært at Z supplerte det trykkede magasinet med eget stoff som kun var på nett. Nettsidene deres har knapt noen annen funksjon enn abonnementsbestilling, arkiv med oversikt over hvilke artikler Z har trykket opp gjennom årene (merk: ikke artiklene selv) og kontaktinformasjon. Jeg skulle ønsket meg et åpnere, mer tilgjengelig arkiv og et mer aktivt Z – som tross alt er det eneste av sitt slag i Norge!

MENY