Filmfestivaler frykter kursendring hos Film & Kino

Film og kino logo_468

Som skrevet om mange ganger går det nedover med salg av fysiske filmkopier, som DVD og Blu-Ray. Fremtiden er digital og den er her nå. Og med synkende salg av disker faller inntektene til Film & Kino, og dermed også støtten til landets mange filmfestivaler.

Papirutgaven av Aftenposten skriver i dag at Film & Kino i forkant av landsmøtet i morgen, tirsdag, varsler at det kommer en kraftig kursendring av hva organisasjonen skal beskjeftige seg med fremover hvis ikke Kulturdepartementet kompenserer for de tapte inntektene. En av endringene er at støtten til filmfestivaler fjernes helt fra budsjettet i 2016.

Avisen skriver at Film & Kino ble under kulturminister Trond Giske pålagt flere statlige filmoppgaver i en tid da inntektene av DVD-salg var rekordhøyt. Lene Løken, som har varslet om utviklingen i lang tid, sier i artikkelen at disse oppgavene nå må tilbake til kulturbudsjettet.

Tallenes tale for Film & Kino sier sitt:

I toppåret 2007 hadde Norsk kino- og filmfond 95 millioner kroner i inntekter. I år er det budsjettert med 49 millioner i inntekter, i 2015 ventes det å bli 42 millioner og i 2016 små 38 millioner, skriver avisen.

Flere festivaler kjenner nå på en usikker fremtid. Samtidig har eksempelvis Kortfilmfestivalen i Grimstad siden 2006 hatt status som knutepunktfestival, og fikk dermed 2,8 millioner kroner via kulturbudsjettet i 2014.

Kilde: Aftenposten, papirutgaven.

Filmfestivaler frykter kursendring hos Film & Kino

Film og kino logo_468

Som skrevet om mange ganger går det nedover med salg av fysiske filmkopier, som DVD og Blu-Ray. Fremtiden er digital og den er her nå. Og med synkende salg av disker faller inntektene til Film & Kino, og dermed også støtten til landets mange filmfestivaler.

Papirutgaven av Aftenposten skriver i dag at Film & Kino i forkant av landsmøtet i morgen, tirsdag, varsler at det kommer en kraftig kursendring av hva organisasjonen skal beskjeftige seg med fremover hvis ikke Kulturdepartementet kompenserer for de tapte inntektene. En av endringene er at støtten til filmfestivaler fjernes helt fra budsjettet i 2016.

Avisen skriver at Film & Kino ble under kulturminister Trond Giske pålagt flere statlige filmoppgaver i en tid da inntektene av DVD-salg var rekordhøyt. Lene Løken, som har varslet om utviklingen i lang tid, sier i artikkelen at disse oppgavene nå må tilbake til kulturbudsjettet.

Tallenes tale for Film & Kino sier sitt:

I toppåret 2007 hadde Norsk kino- og filmfond 95 millioner kroner i inntekter. I år er det budsjettert med 49 millioner i inntekter, i 2015 ventes det å bli 42 millioner og i 2016 små 38 millioner, skriver avisen.

Flere festivaler kjenner nå på en usikker fremtid. Samtidig har eksempelvis Kortfilmfestivalen i Grimstad siden 2006 hatt status som knutepunktfestival, og fikk dermed 2,8 millioner kroner via kulturbudsjettet i 2014.

Kilde: Aftenposten, papirutgaven.

MENY