Filmbransjen frustrert over kraftig kutt

S-768x400

Den avgåtte rødgrønne regjeringens budsjettforslag var en skuffelse for filmbransjen. Men skuffelse er nå avløst av frustrasjon med den nye regjeringen som går inn for betydelige kutt i forhold til de rødgrønnes forslag.

Reduksjonen den blå regjeringen nå ønsker å gjennomføre tilsvarer 7,3 prosent, melder Aftenposten.

– Det er overraskende at de tar et så kraftig kutt, og ikke i tråd med det som de skrev i sin regjeringserklæring hvor de ville legge til rette for norsk og internasjonal filmproduksjon i Norge,  og samt styrke den private finansieringen av kulturlivet. Med dette er filmfondet tilbake på et nivå som ligger på det vi hadde i 2005, sier generalsekretær Leif Holst Jensen i Produsentforeningen.

Dersom hele reduksjonen på 32,5 millioner kroner blir gjort på spillefilmfeltet, tilsvarer det to til fire færre norske spillefilmer i året, tror Aftenposten. Mest sannsynligvis er det snakk om enda flere filmer, siden det er få norske filmer som får over 10 millioner i støtte.

Sverre Pedersen i Filmforbundet mener også den nye budsjettproposisjonen er et klart brudd på de blås regjeringserklæring om å satse på filmproduksjon i Norge.

– Dette er overraskende og trist. Filmbransjen har i en årrekke jobbet for å opprette et godt tilbud og solid kontakt med publikum, privat næringsliv og investorer. At man nå skaper usikkerhet rundt filmproduksjonen her i landet vil være ødeleggende, sier han.

Filmbransjen frustrert over kraftig kutt

S-768x400

Den avgåtte rødgrønne regjeringens budsjettforslag var en skuffelse for filmbransjen. Men skuffelse er nå avløst av frustrasjon med den nye regjeringen som går inn for betydelige kutt i forhold til de rødgrønnes forslag.

Reduksjonen den blå regjeringen nå ønsker å gjennomføre tilsvarer 7,3 prosent, melder Aftenposten.

– Det er overraskende at de tar et så kraftig kutt, og ikke i tråd med det som de skrev i sin regjeringserklæring hvor de ville legge til rette for norsk og internasjonal filmproduksjon i Norge,  og samt styrke den private finansieringen av kulturlivet. Med dette er filmfondet tilbake på et nivå som ligger på det vi hadde i 2005, sier generalsekretær Leif Holst Jensen i Produsentforeningen.

Dersom hele reduksjonen på 32,5 millioner kroner blir gjort på spillefilmfeltet, tilsvarer det to til fire færre norske spillefilmer i året, tror Aftenposten. Mest sannsynligvis er det snakk om enda flere filmer, siden det er få norske filmer som får over 10 millioner i støtte.

Sverre Pedersen i Filmforbundet mener også den nye budsjettproposisjonen er et klart brudd på de blås regjeringserklæring om å satse på filmproduksjon i Norge.

– Dette er overraskende og trist. Filmbransjen har i en årrekke jobbet for å opprette et godt tilbud og solid kontakt med publikum, privat næringsliv og investorer. At man nå skaper usikkerhet rundt filmproduksjonen her i landet vil være ødeleggende, sier han.

MENY