-Film fungerer som distriktspolitikk

Død Snø 02 475x267

I innlegget Vi er gode – men ikke gode nok på Rushprint.no tok John Christian Rosenlund til ordet for en mer sentralisert norsk filmbransje, med blant annet en ny filmpark på Jar.

I et intervju med Klassekampen sier regissør Arild Østin Ommundsen seg uenig i dette, og mener at det er bra for filmiljøet i Oslo at det lages film også andre steder i landet.

– En stor filmpark i Oslo, er sikkert helt topp. Men det vil gå ut over mangfoldet i norsk film om alt skal foregå på Østlandet. En av de viktigste grunnene til at jeg lager film, er at jeg vil fortelle historier fra miljø og landskap som jeg kjenner godt. Og jeg tviler på at det er bra for blodomløpet til norsk film dersom alt skal sentraliseres, mener Ommundsen

Ommundsen er en sentral skikkelse i Stavangers filmmiljø og står bak filmer som Mongoland og Monstertorsdag. Han mener mye av suksessen til norsk film de seinere årene, nettopp skyldes de små og kreative miljøene rundt omkring i landet.

– I løpet av de siste ti åra har den norske filmbransjen vært gjennom en stor utvikling, og den er på vei i en god retning. En del av årsaken til dette tror jeg har vært nye impulser fra ulike hold, noe som har ført til fornyelse, sier Ommundsen, og trekker fram det nordnorske miljøet rundt filmskaperen Tommy Wirkola, som blant annet har laget filmer som Kill Buljo og Død Snø.

– Film fungerer godt som distriktspolitikk, og jeg tror også at det har vært bra for filmmiljøet i Oslo at det lages film andre steder i landet. Dersom alt skal samles på et sted, vil alt bli likt. Vi må ikke glemme at de ulike miljøene øver innflytelse på hverandre. Den norske filmskolen må ikke nødvendigvis ligge i Oslo. Slik kan vi kanskje unngå en fullstendig ensretting av filmmiljøet, sier han.

Kilde: Klassekampen

-Film fungerer som distriktspolitikk

Død Snø 02 475x267

I innlegget Vi er gode – men ikke gode nok på Rushprint.no tok John Christian Rosenlund til ordet for en mer sentralisert norsk filmbransje, med blant annet en ny filmpark på Jar.

I et intervju med Klassekampen sier regissør Arild Østin Ommundsen seg uenig i dette, og mener at det er bra for filmiljøet i Oslo at det lages film også andre steder i landet.

– En stor filmpark i Oslo, er sikkert helt topp. Men det vil gå ut over mangfoldet i norsk film om alt skal foregå på Østlandet. En av de viktigste grunnene til at jeg lager film, er at jeg vil fortelle historier fra miljø og landskap som jeg kjenner godt. Og jeg tviler på at det er bra for blodomløpet til norsk film dersom alt skal sentraliseres, mener Ommundsen

Ommundsen er en sentral skikkelse i Stavangers filmmiljø og står bak filmer som Mongoland og Monstertorsdag. Han mener mye av suksessen til norsk film de seinere årene, nettopp skyldes de små og kreative miljøene rundt omkring i landet.

– I løpet av de siste ti åra har den norske filmbransjen vært gjennom en stor utvikling, og den er på vei i en god retning. En del av årsaken til dette tror jeg har vært nye impulser fra ulike hold, noe som har ført til fornyelse, sier Ommundsen, og trekker fram det nordnorske miljøet rundt filmskaperen Tommy Wirkola, som blant annet har laget filmer som Kill Buljo og Død Snø.

– Film fungerer godt som distriktspolitikk, og jeg tror også at det har vært bra for filmmiljøet i Oslo at det lages film andre steder i landet. Dersom alt skal samles på et sted, vil alt bli likt. Vi må ikke glemme at de ulike miljøene øver innflytelse på hverandre. Den norske filmskolen må ikke nødvendigvis ligge i Oslo. Slik kan vi kanskje unngå en fullstendig ensretting av filmmiljøet, sier han.

Kilde: Klassekampen

MENY