Fildeling er risikofritt

I hvertfall i Norge.

– Per i dag skjer ingen fildelingsjakt i Norge, forteller Cecilie B. Rønnevik, seniorrådgiver i Datatilsynet til Nettavisen.

Ingen har lov til å lagre opplysninger om fildelere i Norge, og ingen private aktører har i dag konsesjon til å utrede og etterforskere ulovlig fildeling i Norge. Filmbransjen og andre rettighetshavere venter på ny åndsverklov.

Det var advokatfirmaet Simonsen som i flere år drev piratjakt på vegne av rettighetshaverorganisasjonene i Norge. I fjor vår mistet de konsesjonen til å loggføre informasjon om fildelere.

Konsesjonssøknadene var lenge en kasteball mellom advokatfirmaet, Datatilsynet og Personvernnemda. Simonsen mistet imidlertid konsesjonen 21. mars i år etter at Personvernnemda forkastet advokatfirmaets klage på Datatilsynets avslag på fornyet konsesjon.

– At det for øyeblikket ikke er noen som har konsesjon til å behandle personopplysninger for å stanse rettighetskrenkelser, svekker rettighetshavernes mulighet til å forfølge krenkelser som skjer på nettet, og således deres mulighet til å ivareta sine interesser. Vi håper og tror imidlertid at dette problemet snart vil være løst, skriver Hanne Kjersti Ulleren advokatfullmektig i Simonsen i en epost.

Endringer i åndsverkloven er løsningen på lang sikt, mener rettighetseierne Simonsen representerer. De ønsker seg endringer i loven som klargjør ansvarsforholdene og erstatter konsesjonsplikten med en lovhjemmel til å lete etter ulovlig fildeling. Trolig blir endringene til åndsverkloven fremlagt for og behandlet i Stortinget denne høsten.

Kilde: Side 3 (Nettavisen)

Fildeling er risikofritt

I hvertfall i Norge.

– Per i dag skjer ingen fildelingsjakt i Norge, forteller Cecilie B. Rønnevik, seniorrådgiver i Datatilsynet til Nettavisen.

Ingen har lov til å lagre opplysninger om fildelere i Norge, og ingen private aktører har i dag konsesjon til å utrede og etterforskere ulovlig fildeling i Norge. Filmbransjen og andre rettighetshavere venter på ny åndsverklov.

Det var advokatfirmaet Simonsen som i flere år drev piratjakt på vegne av rettighetshaverorganisasjonene i Norge. I fjor vår mistet de konsesjonen til å loggføre informasjon om fildelere.

Konsesjonssøknadene var lenge en kasteball mellom advokatfirmaet, Datatilsynet og Personvernnemda. Simonsen mistet imidlertid konsesjonen 21. mars i år etter at Personvernnemda forkastet advokatfirmaets klage på Datatilsynets avslag på fornyet konsesjon.

– At det for øyeblikket ikke er noen som har konsesjon til å behandle personopplysninger for å stanse rettighetskrenkelser, svekker rettighetshavernes mulighet til å forfølge krenkelser som skjer på nettet, og således deres mulighet til å ivareta sine interesser. Vi håper og tror imidlertid at dette problemet snart vil være løst, skriver Hanne Kjersti Ulleren advokatfullmektig i Simonsen i en epost.

Endringer i åndsverkloven er løsningen på lang sikt, mener rettighetseierne Simonsen representerer. De ønsker seg endringer i loven som klargjør ansvarsforholdene og erstatter konsesjonsplikten med en lovhjemmel til å lete etter ulovlig fildeling. Trolig blir endringene til åndsverkloven fremlagt for og behandlet i Stortinget denne høsten.

Kilde: Side 3 (Nettavisen)

MENY