Eksport av norsk film syvdoblet på 10 år

Norsk-flagg_768

I følge NFIs eksportundersøkelse, som legges frem i dag, har eksporten av norske filmer syvdoblet seg i løpet av de siste ti årene, skriver Dagens Næringsliv.

Justert for inflasjon har verdien på norsk filmeksport vært på 682 prosent fra 2002 til 2012. Vekstraten har gjennomsnittlig vært på 22,6 prosent per år gjennom perioden.

– Det luktet og smakte tran av norsk film i 2002. Nå har vi kommet dit at det vi driver med er av internasjonal betydning. Man blir lagt merke til, sier styreleder Asle Vatn i Produsentforeningen.

Dataene går bare frem til 2012 fordi det tar tid fra en film har premiere i Norge til den når ut til alle potensielle markeder. Kun eksportverdi i forbindelse med rettighetskjøp – ikke billettinntekter  i utlandet – regnes. I realiteten er norsk films inntekter i utlandet enda høyere. 16 av de 23 norske spillefilmene som hadde premiere i 2012 er siden solgt til utlandet, skriver avisen.

Rapporten påpeker at det er enkeltfilmer som gir avgjørende utslag ettersom salgsverdien for flertallet ligger under én million kroner. Kon-Tiki står for over ti av de 57 millionene i 2012, mens kun fire andre filmer eksporterte for over én million kroner.

NFI setter oppgangen i sammenheng med en trend hvor norsk film blir stadig mer populær også på generell basis.

«De siste årene har man merket en økt interesse for Norge og Skandinavia på alt fra samfunnsløsninger til kultur og design – og også film spesifikt», skriver NFI.

Kilde: dn.no

Eksport av norsk film syvdoblet på 10 år

Norsk-flagg_768

I følge NFIs eksportundersøkelse, som legges frem i dag, har eksporten av norske filmer syvdoblet seg i løpet av de siste ti årene, skriver Dagens Næringsliv.

Justert for inflasjon har verdien på norsk filmeksport vært på 682 prosent fra 2002 til 2012. Vekstraten har gjennomsnittlig vært på 22,6 prosent per år gjennom perioden.

– Det luktet og smakte tran av norsk film i 2002. Nå har vi kommet dit at det vi driver med er av internasjonal betydning. Man blir lagt merke til, sier styreleder Asle Vatn i Produsentforeningen.

Dataene går bare frem til 2012 fordi det tar tid fra en film har premiere i Norge til den når ut til alle potensielle markeder. Kun eksportverdi i forbindelse med rettighetskjøp – ikke billettinntekter  i utlandet – regnes. I realiteten er norsk films inntekter i utlandet enda høyere. 16 av de 23 norske spillefilmene som hadde premiere i 2012 er siden solgt til utlandet, skriver avisen.

Rapporten påpeker at det er enkeltfilmer som gir avgjørende utslag ettersom salgsverdien for flertallet ligger under én million kroner. Kon-Tiki står for over ti av de 57 millionene i 2012, mens kun fire andre filmer eksporterte for over én million kroner.

NFI setter oppgangen i sammenheng med en trend hvor norsk film blir stadig mer populær også på generell basis.

«De siste årene har man merket en økt interesse for Norge og Skandinavia på alt fra samfunnsløsninger til kultur og design – og også film spesifikt», skriver NFI.

Kilde: dn.no

MENY