Egmont vil kjøpe mer av medie-Norge

Egmonts konsernsjef Steffen Kragh. Foto: Egmont/Steen Brogaard.
Egmonts konsernsjef Steffen Kragh. Foto: Egmont/Steen Brogaard.

Det danske mediekonsernet Egmont, som allerede eier majoriteten av både TV2, Oslo Kino og Nordisk Film, planlegger flere investeringer i det norske mediemarkedet.

I et intervju med Kampanje sier konsernsjef Steffen Kragh at det norske markedet bare blir viktigere og viktigere for danskene.

– Ja, Norge er et meget viktig marked for oss. Egmont har med litt runde tall beveget oss opp mot halve forretningen i Norge, men grunnet utviklingen i den norske kronen overfor den danske kronen så kan andelen variere en del, sier Kragh.

Kampanje anslår at danske Egmont omsetter for i overkant av seks milliarder kroner i Norge. De største bidragsyterne er norsk TV2 og magasinforlaget Egmont Hjemmet Mortensen, med henholdsvis 3,5 og 1,2 milliarder kroner, men også Oslo Kino står for en god andel med 0,5 milliarder kroner. Overskuddet fra de norske medievirksomhetene kan til sammen ligge i en størrelsesorden på 7-800 millioner kroner.

Konsernsjef Kragh forteller at en betydelig andel av selskapets totale omsetning kommer fra brukerbetaling, mens bare 28 prosent av inntektene kommer fra reklame. Danskene har også lykkes i å bygge seg opp en god egenkapital, på tross av at de opererer i markeder som må sies å være under press. Ifølge Kragh er det en viktig del av konsernets satsning å få stadig mer av innholdet over på digitale skjermer.

– Egmont har nådd en strategisk milepæl, og skjermbaserte medier står nå for over halvparten av vår omsetning, forteller konsernsjef Steffen Kragh.

Kilde: Kampanje.

Egmont vil kjøpe mer av medie-Norge

Egmonts konsernsjef Steffen Kragh. Foto: Egmont/Steen Brogaard.
Egmonts konsernsjef Steffen Kragh. Foto: Egmont/Steen Brogaard.

Det danske mediekonsernet Egmont, som allerede eier majoriteten av både TV2, Oslo Kino og Nordisk Film, planlegger flere investeringer i det norske mediemarkedet.

I et intervju med Kampanje sier konsernsjef Steffen Kragh at det norske markedet bare blir viktigere og viktigere for danskene.

– Ja, Norge er et meget viktig marked for oss. Egmont har med litt runde tall beveget oss opp mot halve forretningen i Norge, men grunnet utviklingen i den norske kronen overfor den danske kronen så kan andelen variere en del, sier Kragh.

Kampanje anslår at danske Egmont omsetter for i overkant av seks milliarder kroner i Norge. De største bidragsyterne er norsk TV2 og magasinforlaget Egmont Hjemmet Mortensen, med henholdsvis 3,5 og 1,2 milliarder kroner, men også Oslo Kino står for en god andel med 0,5 milliarder kroner. Overskuddet fra de norske medievirksomhetene kan til sammen ligge i en størrelsesorden på 7-800 millioner kroner.

Konsernsjef Kragh forteller at en betydelig andel av selskapets totale omsetning kommer fra brukerbetaling, mens bare 28 prosent av inntektene kommer fra reklame. Danskene har også lykkes i å bygge seg opp en god egenkapital, på tross av at de opererer i markeder som må sies å være under press. Ifølge Kragh er det en viktig del av konsernets satsning å få stadig mer av innholdet over på digitale skjermer.

– Egmont har nådd en strategisk milepæl, og skjermbaserte medier står nå for over halvparten av vår omsetning, forteller konsernsjef Steffen Kragh.

Kilde: Kampanje.

MENY