Drastiske kutt i støtte til filmtiltak

Tromsø International Film Festival 2011©Photo: Ingun A. Maehlum/TIFF
Tromsø film festival er blant de som vil bli rammet.

Bransjeorganisasjonen Film & Kino har fått sine inntekter halvert på få år. Organisasjonen er derfor nødt til å foreta drastiske kutt i budsjettene, melder den i en pressemelding på sin egen hjemmeside.  Samtidig foreslår styret å endre Film & Kinos organisasjon fra en kommunal medlemsorganisasjon til en bransjeorganisasjon for kino og video for å tilpasse seg endringene i markedet.

”Både budsjett og organisasjonsendring skal behandles på landsmøtet 2. og 3. juni i år. Styret foreslår å kutte støtten på 3 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken, samt å redusere støtten til filmfestivaler til 4,2 millioner i 2015. Støtten til cinematek er allerede nullet. I 2016 foreslår styret at også støtten til filmfestivaler nulles.”

Kuttene skyldes at avgiftsinntektene til Norsk kino- og filmfond, som finansierer Film & Kinos arbeid, fortsetter å falle på grunn av svikt i DVD-salget etter at store deler av filmkonsumet på DVD har flyttet seg til elektronisk nedlastet og strømmet film. På få år er inntektene til Film & Kino halvert fra 95 millioner kroner til et estimat for 2014 på 49 millioner kroner, og prognosene fremover viser fortsatt nedgang. Dette har gjort at organisasjonen gjennom flere år har foretatt store økonomiske kutt til filmkulturelle tiltak.

–  Vi har tatt tak i egen situasjon og endrer organisasjonen og tilpasser oss en ny markedssituasjon. Styret ser det som viktig at gjeldende mål og verdier for Film & Kino blir videreført i den nye organisasjonen, og at oppgavene spisses inn mot kjerneoppgaver som støtte til kvalitetsfilm, filmtiltak for barn og unge, bransjetiltak og kompetansebyggende tiltak for kino- og videobransjen samt at Bygdekinoen blir ivaretatt, sier styreleder i Film & Kino, Knut Even Lindsjørn.

Når inntektene forsvinner, har Film & Kino ikke lenger midler til å støtte store nasjonale oppgaver som filmfestivaler, cinematek utenfor Oslo og filmtiltak i Den kulturelle skolesekken.  

Kulturdepartementet varslet i statsbudsjettet for 2014 at arbeidet med å finne alternative løsninger for innkreving av avgift fra film formidlet i de elektroniske kanalene ikke har ført frem.

Kilde: Film & Kino

 

Drastiske kutt i støtte til filmtiltak

Tromsø International Film Festival 2011©Photo: Ingun A. Maehlum/TIFF
Tromsø film festival er blant de som vil bli rammet.

Bransjeorganisasjonen Film & Kino har fått sine inntekter halvert på få år. Organisasjonen er derfor nødt til å foreta drastiske kutt i budsjettene, melder den i en pressemelding på sin egen hjemmeside.  Samtidig foreslår styret å endre Film & Kinos organisasjon fra en kommunal medlemsorganisasjon til en bransjeorganisasjon for kino og video for å tilpasse seg endringene i markedet.

”Både budsjett og organisasjonsendring skal behandles på landsmøtet 2. og 3. juni i år. Styret foreslår å kutte støtten på 3 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken, samt å redusere støtten til filmfestivaler til 4,2 millioner i 2015. Støtten til cinematek er allerede nullet. I 2016 foreslår styret at også støtten til filmfestivaler nulles.”

Kuttene skyldes at avgiftsinntektene til Norsk kino- og filmfond, som finansierer Film & Kinos arbeid, fortsetter å falle på grunn av svikt i DVD-salget etter at store deler av filmkonsumet på DVD har flyttet seg til elektronisk nedlastet og strømmet film. På få år er inntektene til Film & Kino halvert fra 95 millioner kroner til et estimat for 2014 på 49 millioner kroner, og prognosene fremover viser fortsatt nedgang. Dette har gjort at organisasjonen gjennom flere år har foretatt store økonomiske kutt til filmkulturelle tiltak.

–  Vi har tatt tak i egen situasjon og endrer organisasjonen og tilpasser oss en ny markedssituasjon. Styret ser det som viktig at gjeldende mål og verdier for Film & Kino blir videreført i den nye organisasjonen, og at oppgavene spisses inn mot kjerneoppgaver som støtte til kvalitetsfilm, filmtiltak for barn og unge, bransjetiltak og kompetansebyggende tiltak for kino- og videobransjen samt at Bygdekinoen blir ivaretatt, sier styreleder i Film & Kino, Knut Even Lindsjørn.

Når inntektene forsvinner, har Film & Kino ikke lenger midler til å støtte store nasjonale oppgaver som filmfestivaler, cinematek utenfor Oslo og filmtiltak i Den kulturelle skolesekken.  

Kulturdepartementet varslet i statsbudsjettet for 2014 at arbeidet med å finne alternative løsninger for innkreving av avgift fra film formidlet i de elektroniske kanalene ikke har ført frem.

Kilde: Film & Kino

 

MENY