Dokumentaristenes brev til Kulturministeren

Overrekkelse-av-julegave - versjon 2

I dag leverte programkomiteen for Dokumentarkonventet, ved Tone Grøttjord, et dokumentarfilmbibliotek i julegave til kulturminister Thorild Widvey og statssekretær Knut Olav Åmås (se foto). Det var under Dokumentarkonventet på Solstrand i starten av desember at det ble samlet inn 70 norske dokumentarfilmer.

Som et symbolsk startskudd for dialogen med departementet ble julegaven gitt til kulturministeren og statssekretæren, en julegave ”som kan fortelle dem hvem dokumentarfilmbransjen er, hvordan det står til med den og hva den oppnår”, heter det i en pressemelding.

 Sammen med filmene følger også et brev som ble lest opp for statssekretæren:

«Kjære Widvey, kjære Åmås,

 Det er med stor glede vi overrekker dere denne samlingen av norske dokumentarfilmer.

Men med gaven kommer også en forpliktelse. Dokumentarfilmen trenger tydelige forsvarere og ambassadører, som kan tale for disse unike filmene som forandrer, som kaster nytt lys og som forteller historier fra en uventet vinkel – som berører publikum og utvikler vår empati. Som lærer oss om menneskelighet og gir oss kunnskap om vår egen tid.  

 Vi håper dere kan være blant dokumentarfilmens fremste forsvarere og ambassadører!

 Denne pakken rommer alt hva dokumentarfilmen er, den rommer engasjement, ytringsfrihet, demokrati, kunnskap, forståelse, latter, tårer, toleranse, samhold og rettferdighet.

 Den representerer også en bransje som er levedyktig, som kan vise til høye sysselsettingstall, internasjonale suksesser, høye visningstall for TV både nasjonalt og internasjonalt, som bidrar til å sette Norge på kartet og er en stor eksporterer av norsk kultur og norske perspektiv. Det er en bransje som med suksess samproduserer med internasjonale selskaper, som er godt representert på de mest prestisjefylte festivalene for dokumentarfilm. Det er høy kvalitet over filmene som lages – det legges merke til også i et internasjonalt perspektiv. Det er all grunn til å være stolt!

 I et hvert bankene hjerte bør det settes av en spesiell plass til dokumentarfilmen.

Se en film, del den med en kollega, inviter kulturkomiteen på Stortinget til å hive seg over dette unike dokumentarfilmbiblioteket! Jo flere hjerter som banker for dokumentarfilmen, jo flere hjerter banker også for engasjement, ytringsfrihet, demokrati, kunnskap, forståelse, latter, tårer, toleranse, samhold og rettferdighet.

 Vi ser frem til å fortsette dialogen slik at vi sammen kan styrke dokumentarfilmbransjen!

 Programkomiteen for Dokumentarkonventet 2013″

Dokumentaristenes brev til Kulturministeren

Overrekkelse-av-julegave - versjon 2

I dag leverte programkomiteen for Dokumentarkonventet, ved Tone Grøttjord, et dokumentarfilmbibliotek i julegave til kulturminister Thorild Widvey og statssekretær Knut Olav Åmås (se foto). Det var under Dokumentarkonventet på Solstrand i starten av desember at det ble samlet inn 70 norske dokumentarfilmer.

Som et symbolsk startskudd for dialogen med departementet ble julegaven gitt til kulturministeren og statssekretæren, en julegave ”som kan fortelle dem hvem dokumentarfilmbransjen er, hvordan det står til med den og hva den oppnår”, heter det i en pressemelding.

 Sammen med filmene følger også et brev som ble lest opp for statssekretæren:

«Kjære Widvey, kjære Åmås,

 Det er med stor glede vi overrekker dere denne samlingen av norske dokumentarfilmer.

Men med gaven kommer også en forpliktelse. Dokumentarfilmen trenger tydelige forsvarere og ambassadører, som kan tale for disse unike filmene som forandrer, som kaster nytt lys og som forteller historier fra en uventet vinkel – som berører publikum og utvikler vår empati. Som lærer oss om menneskelighet og gir oss kunnskap om vår egen tid.  

 Vi håper dere kan være blant dokumentarfilmens fremste forsvarere og ambassadører!

 Denne pakken rommer alt hva dokumentarfilmen er, den rommer engasjement, ytringsfrihet, demokrati, kunnskap, forståelse, latter, tårer, toleranse, samhold og rettferdighet.

 Den representerer også en bransje som er levedyktig, som kan vise til høye sysselsettingstall, internasjonale suksesser, høye visningstall for TV både nasjonalt og internasjonalt, som bidrar til å sette Norge på kartet og er en stor eksporterer av norsk kultur og norske perspektiv. Det er en bransje som med suksess samproduserer med internasjonale selskaper, som er godt representert på de mest prestisjefylte festivalene for dokumentarfilm. Det er høy kvalitet over filmene som lages – det legges merke til også i et internasjonalt perspektiv. Det er all grunn til å være stolt!

 I et hvert bankene hjerte bør det settes av en spesiell plass til dokumentarfilmen.

Se en film, del den med en kollega, inviter kulturkomiteen på Stortinget til å hive seg over dette unike dokumentarfilmbiblioteket! Jo flere hjerter som banker for dokumentarfilmen, jo flere hjerter banker også for engasjement, ytringsfrihet, demokrati, kunnskap, forståelse, latter, tårer, toleranse, samhold og rettferdighet.

 Vi ser frem til å fortsette dialogen slik at vi sammen kan styrke dokumentarfilmbransjen!

 Programkomiteen for Dokumentarkonventet 2013″

MENY