Dokumentarfilmen om Wikipedia

«Alle kan redigere denne filmen,» burde naturligvis ha vært slagordet til dokumentarfilmen Truth in Numbers: The Wikipedia Story, som har satt seg fore å fortelle historien om internettleksikonet som ble et av verdens mest populære nettsteder. Men det ville blitt det fullstendige kaos, så det får holde at prosjektet (som skal ferdigstilles i 2008) er en dokumentar om Wikipedia i ånd med «alle kan bidra»-filosofien. For på filmens nettsider (som faktisk alle kan redigere!), går det frem av presentasjonen at produksjonen av filmen faktisk er lagt opp som et stort samarbeidsprosjekt, og at finansieringen er basert på donasjoner fra interesserte (akkurat som leksikonet). Hvem vet om wiki-filosofien kunne ha blitt anvendt som en fremtidig modell for produksjon av lavbudsjettsfilm? Eksempler på dette finnes i fleng (og skal omtales mer på denne blogg i nær fremtid). Fremtiden for Wikipedia-dokumentaren fremgår av nettsidene (og traileren):

We plan to complete ‘Truth in Numbers: The Wikipedia Story’ by the end of 2007 and to widely distribute the film throughout America and internationally in 2008. Our film will be submitted to festivals around the world, experience a domestic and international theatrical run, see international television broadcasts, and finally become available on DVD and over the Internet.

Dokumentarfilmen om Wikipedia

«Alle kan redigere denne filmen,» burde naturligvis ha vært slagordet til dokumentarfilmen Truth in Numbers: The Wikipedia Story, som har satt seg fore å fortelle historien om internettleksikonet som ble et av verdens mest populære nettsteder. Men det ville blitt det fullstendige kaos, så det får holde at prosjektet (som skal ferdigstilles i 2008) er en dokumentar om Wikipedia i ånd med «alle kan bidra»-filosofien. For på filmens nettsider (som faktisk alle kan redigere!), går det frem av presentasjonen at produksjonen av filmen faktisk er lagt opp som et stort samarbeidsprosjekt, og at finansieringen er basert på donasjoner fra interesserte (akkurat som leksikonet). Hvem vet om wiki-filosofien kunne ha blitt anvendt som en fremtidig modell for produksjon av lavbudsjettsfilm? Eksempler på dette finnes i fleng (og skal omtales mer på denne blogg i nær fremtid). Fremtiden for Wikipedia-dokumentaren fremgår av nettsidene (og traileren):

We plan to complete ‘Truth in Numbers: The Wikipedia Story’ by the end of 2007 and to widely distribute the film throughout America and internationally in 2008. Our film will be submitted to festivals around the world, experience a domestic and international theatrical run, see international television broadcasts, and finally become available on DVD and over the Internet.

MENY