Digitaliseringsavtaler inngått

Digitaliseringen av norske kinoer er i gang. Den kommer til å koste nærmere en halv milliard kroner og er et spleiselag mellom bransjeorganisasjonen Film & Kino, de største kinoene og filmdistributørene. Film & Kino har tidligere inngått avtaler med de seks store Hollywood-studioene. De uavhengige, norske distributørene har ikke villet skrive under på digitaliseringsavtalen fordi de mener den favoriserer kommersiell Hollywood-film (les mer om bakgrunnen her). «Vi har ikke signert digitaliseringsavtalen, for den er designet for distribusjon av kommersiell film. Den ivaretar ikke mangfoldet på kinoene, og dette vil bli spesielt vanskelig i de små og mellomstore byene.» har Arthaus-leder Svend B. Jensen uttalt til Morgenbladet. Men nå har Film & Kino inngått avtaler med de uavhengige distributørene. Organisasjonen har også i samråd med distributørene lagt om sine støtteordninger.

– Digitaliseringen stiller nye krav til oss som bransje, og vi må hele tiden være innstilt på å tilpasse oss den nye digitale virkeligheten. Film & Kinos støtteordninger er viktige for film- og kinobransjen og vi jobber hele tiden for at de skal fungere optimalt, sier administrerende direktør Lene Løken i Film & Kino i en uttalelse.

– VPF-avtalen er designet for distribusjon av kommersiell film. Som distributører av kvalitetsfilm og filmkunst har det derfor vært viktig å finne fram til støtteordninger som sikrer en bred distribusjon av den mindre kommersielle filmen, og som samtidig gir kinoene mulighet og fleksibilitet til å vise den beste filmen fra hele verden, sier Svend Bolstad Jensen fra de uavhengige distributørene.

Digitaliseringsavtaler inngått

Digitaliseringen av norske kinoer er i gang. Den kommer til å koste nærmere en halv milliard kroner og er et spleiselag mellom bransjeorganisasjonen Film & Kino, de største kinoene og filmdistributørene. Film & Kino har tidligere inngått avtaler med de seks store Hollywood-studioene. De uavhengige, norske distributørene har ikke villet skrive under på digitaliseringsavtalen fordi de mener den favoriserer kommersiell Hollywood-film (les mer om bakgrunnen her). «Vi har ikke signert digitaliseringsavtalen, for den er designet for distribusjon av kommersiell film. Den ivaretar ikke mangfoldet på kinoene, og dette vil bli spesielt vanskelig i de små og mellomstore byene.» har Arthaus-leder Svend B. Jensen uttalt til Morgenbladet. Men nå har Film & Kino inngått avtaler med de uavhengige distributørene. Organisasjonen har også i samråd med distributørene lagt om sine støtteordninger.

– Digitaliseringen stiller nye krav til oss som bransje, og vi må hele tiden være innstilt på å tilpasse oss den nye digitale virkeligheten. Film & Kinos støtteordninger er viktige for film- og kinobransjen og vi jobber hele tiden for at de skal fungere optimalt, sier administrerende direktør Lene Løken i Film & Kino i en uttalelse.

– VPF-avtalen er designet for distribusjon av kommersiell film. Som distributører av kvalitetsfilm og filmkunst har det derfor vært viktig å finne fram til støtteordninger som sikrer en bred distribusjon av den mindre kommersielle filmen, og som samtidig gir kinoene mulighet og fleksibilitet til å vise den beste filmen fra hele verden, sier Svend Bolstad Jensen fra de uavhengige distributørene.

MENY