Det blir insentivordning – sannsynligvis

Vestnorsk

Ny insentivordning for utenlandske filmproduksjoner innføres i 2016, skriver Klassekampen i dag. Fra 2016 kan utenlandske tv- og filmproduksjoner få inntil 20 prosent av utgiftene refundert av staten.

Dette er kanskje ikke en stor nyhetssak – kulturministeren og statssekretæren har i flere måneder antydet at det kan gå mot en insentivordning. Kildene til Klassekampen er i filmbransjen, altså ikke på politisk nivå. Men alt tyder på at det er den veien det går.

– Vi har fått positive signaler om at vi har nådd gjennom med vår argumentasjon om hvorfor en slik ordning er så viktig å få innført, både for norsk filmbransje og for andre næringer som turisme, transport og leverandørindustrien, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør for reiseliv og kultur i Hovedorganisasjonen Virke.

”Sentralt plasserte kilder i filmmiljøet” bekrefter imidlertid overfor Klassekampen at kulturminister Widvey vil fremme et forslag om insentivordning i forbindelse med den store stortingsmeldingen om norsk film som er ventet til våren. Målsettingen er at:

• Regjeringen tar sikte på at insentivordningen skal vedtas av Stortinget til neste år og tre i kraft fra januar 2016.

• Det blir enten Næringsdepartementet eller Finansdepartementet som får ansvaret for ordningen. Kulturdepartementet får en mer koordinerende rolle.

• Det kan gis refusjon for inntil 20 prosent for den delen av produksjonskostnadene som er finansiert av utenlandske filmprodusenter.

• Ordningen må først godkjennes av Eftas overvåkingsorgan Esa. Men EØS-landet Island har allerede fått grønt lys for en tilsvarende statsstøtteordning.

Norsk Filmforbund gleder seg.

– Noe av bekymringen i bransjen har vært at ordningen ville forringe tilskuddene til norske produksjoner til fordel for utenlandsk innhold. Men ved å legge ansvaret til Finansdepartementet vil det ikke være like stor fare for at norsk filmproduksjon vil bli svekket som følge av ordningen, sier forbundsleder Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund.

Les hele saken

Det blir insentivordning – sannsynligvis

Vestnorsk

Ny insentivordning for utenlandske filmproduksjoner innføres i 2016, skriver Klassekampen i dag. Fra 2016 kan utenlandske tv- og filmproduksjoner få inntil 20 prosent av utgiftene refundert av staten.

Dette er kanskje ikke en stor nyhetssak – kulturministeren og statssekretæren har i flere måneder antydet at det kan gå mot en insentivordning. Kildene til Klassekampen er i filmbransjen, altså ikke på politisk nivå. Men alt tyder på at det er den veien det går.

– Vi har fått positive signaler om at vi har nådd gjennom med vår argumentasjon om hvorfor en slik ordning er så viktig å få innført, både for norsk filmbransje og for andre næringer som turisme, transport og leverandørindustrien, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør for reiseliv og kultur i Hovedorganisasjonen Virke.

”Sentralt plasserte kilder i filmmiljøet” bekrefter imidlertid overfor Klassekampen at kulturminister Widvey vil fremme et forslag om insentivordning i forbindelse med den store stortingsmeldingen om norsk film som er ventet til våren. Målsettingen er at:

• Regjeringen tar sikte på at insentivordningen skal vedtas av Stortinget til neste år og tre i kraft fra januar 2016.

• Det blir enten Næringsdepartementet eller Finansdepartementet som får ansvaret for ordningen. Kulturdepartementet får en mer koordinerende rolle.

• Det kan gis refusjon for inntil 20 prosent for den delen av produksjonskostnadene som er finansiert av utenlandske filmprodusenter.

• Ordningen må først godkjennes av Eftas overvåkingsorgan Esa. Men EØS-landet Island har allerede fått grønt lys for en tilsvarende statsstøtteordning.

Norsk Filmforbund gleder seg.

– Noe av bekymringen i bransjen har vært at ordningen ville forringe tilskuddene til norske produksjoner til fordel for utenlandsk innhold. Men ved å legge ansvaret til Finansdepartementet vil det ikke være like stor fare for at norsk filmproduksjon vil bli svekket som følge av ordningen, sier forbundsleder Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund.

Les hele saken

MENY