Bransjen vil fjerne 18-årsgrensen

"Django Unchained" var eneste film som fikk 18-årsgrense i fjor.
«Django Unchained» var eneste film som fikk 18-årsgrense i fjor.

Kulturdepartementet mener dagens regelverk for aldersgrenser på mediebruk har gått ut på dato, og ønsker ny lov som tar høyde for utviklingen av vold og sex på film, skriver NRK.

Loven har fått betegnelsen beskyttelsesloven. Departementet har gjennom et større dokument (lenke til ekstern PDF-fil) tatt for seg problemstillingen, og konkluderer med at økt tilgjengelighet og nye medietjenester krever omfattende endringer av dagens regelverk.

I sterk kontrast til dette mener Norske Filmbyråers Forening, som representerer alle importører av film til Norge, at lovforslaget ikke virker spesielt gjennomtenkt. De ønsker 18-årsgrensen fjernet.

– Vi mener at vi må sammenligne oss med Danmark og Sverige som har avskaffet 18-grensa for lenge siden. Jeg kan ikke se at det er så stor forskjell på ungdommer i disse landene, så vi mener at 16 år som øvre grense holder. I Norge er det Medietilsynet som i dag bestemmer hvilken aldersgrense en kinofilm skal ha, sier styreleder Guttorm Petterson i Norske Filmbyråers Forening.

Han mener videre at Medietilsynet i stor grad har utspilt sin rolle, ettersom nye medieplattformer gjør det stadig vanskeligere å ha oversikt.

– Bransjen bør ha mulighet til å regulere dette selv, med et rådgivende organ som kan sette sensurgrensene på samme vis som i USA. Min erfaring er at man da ofte opptrer strengere enn et statlig sensur-organ.

Kulturdepartementet har nå høringsnotatet om ny lov til behandling, og det er ikke kjent når konklusjonen vil falle.

Kilde: NRK.no

 

Bransjen vil fjerne 18-årsgrensen

"Django Unchained" var eneste film som fikk 18-årsgrense i fjor.
«Django Unchained» var eneste film som fikk 18-årsgrense i fjor.

Kulturdepartementet mener dagens regelverk for aldersgrenser på mediebruk har gått ut på dato, og ønsker ny lov som tar høyde for utviklingen av vold og sex på film, skriver NRK.

Loven har fått betegnelsen beskyttelsesloven. Departementet har gjennom et større dokument (lenke til ekstern PDF-fil) tatt for seg problemstillingen, og konkluderer med at økt tilgjengelighet og nye medietjenester krever omfattende endringer av dagens regelverk.

I sterk kontrast til dette mener Norske Filmbyråers Forening, som representerer alle importører av film til Norge, at lovforslaget ikke virker spesielt gjennomtenkt. De ønsker 18-årsgrensen fjernet.

– Vi mener at vi må sammenligne oss med Danmark og Sverige som har avskaffet 18-grensa for lenge siden. Jeg kan ikke se at det er så stor forskjell på ungdommer i disse landene, så vi mener at 16 år som øvre grense holder. I Norge er det Medietilsynet som i dag bestemmer hvilken aldersgrense en kinofilm skal ha, sier styreleder Guttorm Petterson i Norske Filmbyråers Forening.

Han mener videre at Medietilsynet i stor grad har utspilt sin rolle, ettersom nye medieplattformer gjør det stadig vanskeligere å ha oversikt.

– Bransjen bør ha mulighet til å regulere dette selv, med et rådgivende organ som kan sette sensurgrensene på samme vis som i USA. Min erfaring er at man da ofte opptrer strengere enn et statlig sensur-organ.

Kulturdepartementet har nå høringsnotatet om ny lov til behandling, og det er ikke kjent når konklusjonen vil falle.

Kilde: NRK.no

 

MENY