Baunsgaard: -Sats på en klar kunstnerisk visjon

Fra den nye norske - og omdiskuterte - serien 'Mammon'.
Fra den nye norske – og omdiskuterte – serien ‘Mammon’.

Dramaturgen Frans Baunsgaard deltok på årets tv-drama-konvent med innlegget Hvordan kvalifiseres rammene rundt eksternt produserte TV-serier?

I et oppfølgingsintervju  i regi av Dramatikerforbundet (Dramatiker.no) har Baunsgaard fått noen tilleggspørsmål, og blitt gitt muligheten til å «forlenge» sin opptreden fra årets tv-drama-konvent.

Her følger to utdrag:

– Tror du norsk tv-drama går en lys fremtid i møte

– Jeg er ikke den rette til at spå om norsk tv-dramas fremtid. Men jeg fyller gjerne rollen som speilet som kan medvirke til å øke bevisstheten om det kolossale potensial som ligger i å beskjeftige seg med de ledelsesmessige og organisatoriske rammer rundt produksjonen av tv-serier. Og i mine øyne er det et viktig og helt nødvendig første skritt i riktig retning at nå til erkjennelsen av at utvikling av kunst (som tv-serier jo også bør være) ikke trives med konsensus og demokratiske beslutninger, men derimot krever at det satses både kvalifisert og konsekvent på en klar kunstnerisk visjon – båret frem av et sterkt eierskap og matchende kompetanser. En slik omstilling krever både kunstnerisk og ledelsesmessig kompetanse og stamina.

– Hvilken rolle har og bør manusforfatteren ha?

– I dette endrede produksjonslandskapet har manusforfatteren potensielt mulighet for at innta en ny rolle som kunstnerisk primus motor for den lange serien – og samtidig den viktige rollen som arbeidsleder. For vi må huske på at med den nye rollen som hovedforfatter, følger også nye krav om å kunne ledeinspirere og ikke minst formidle sin visjon til seriens episodeforfattere og øvrige, kunstneriske hovedkrefter. Hovedforfatteren skal altså ikke alene være dypt fortrolig med særlig tv-seriens dramaturgi, men også med dens særlige utviklingsprosess og rammevilkår. Den nye rollen åpner altså nye muligheter – og krever tilsvarende ny kompetanse.

Du kan lese hele intervjuet på Dramatiker.no.

Baunsgaard: -Sats på en klar kunstnerisk visjon

Fra den nye norske - og omdiskuterte - serien 'Mammon'.
Fra den nye norske – og omdiskuterte – serien ‘Mammon’.

Dramaturgen Frans Baunsgaard deltok på årets tv-drama-konvent med innlegget Hvordan kvalifiseres rammene rundt eksternt produserte TV-serier?

I et oppfølgingsintervju  i regi av Dramatikerforbundet (Dramatiker.no) har Baunsgaard fått noen tilleggspørsmål, og blitt gitt muligheten til å «forlenge» sin opptreden fra årets tv-drama-konvent.

Her følger to utdrag:

– Tror du norsk tv-drama går en lys fremtid i møte

– Jeg er ikke den rette til at spå om norsk tv-dramas fremtid. Men jeg fyller gjerne rollen som speilet som kan medvirke til å øke bevisstheten om det kolossale potensial som ligger i å beskjeftige seg med de ledelsesmessige og organisatoriske rammer rundt produksjonen av tv-serier. Og i mine øyne er det et viktig og helt nødvendig første skritt i riktig retning at nå til erkjennelsen av at utvikling av kunst (som tv-serier jo også bør være) ikke trives med konsensus og demokratiske beslutninger, men derimot krever at det satses både kvalifisert og konsekvent på en klar kunstnerisk visjon – båret frem av et sterkt eierskap og matchende kompetanser. En slik omstilling krever både kunstnerisk og ledelsesmessig kompetanse og stamina.

– Hvilken rolle har og bør manusforfatteren ha?

– I dette endrede produksjonslandskapet har manusforfatteren potensielt mulighet for at innta en ny rolle som kunstnerisk primus motor for den lange serien – og samtidig den viktige rollen som arbeidsleder. For vi må huske på at med den nye rollen som hovedforfatter, følger også nye krav om å kunne ledeinspirere og ikke minst formidle sin visjon til seriens episodeforfattere og øvrige, kunstneriske hovedkrefter. Hovedforfatteren skal altså ikke alene være dypt fortrolig med særlig tv-seriens dramaturgi, men også med dens særlige utviklingsprosess og rammevilkår. Den nye rollen åpner altså nye muligheter – og krever tilsvarende ny kompetanse.

Du kan lese hele intervjuet på Dramatiker.no.

MENY