11 nordiske til årets Toronto-festival

De umoralske 468
«De umoralske»

11 nordiske filmer deltar på årets Toronto International Film Festival, som arrangeres 5. – 15. september. Festivalen har en nøkkelposisjon når det kommer til en mulig nord-amerikansk lansering av europeiske filmer.

Programmerer for festivalen, Steve Gravestock, snakker om de 11 nordiske filmene som er tatt ut til årets festival i en artikkel hos Nordisk Film & TV Fond.

– De fleste år er det vanskelig å finne et enkelt tema – eller flere – som dominerer de nordiske filmene. Men dette var ikke tilfelle i 2013. I år dreier nesten hver eneste av de 11 filmene seg som familie, ofte splittede, provisoriske familier. Enkelte ganger er det fokus på fraværet av konvensjonelle familier eller familiestrukturer, men familie som tema er med i samtlige filmer i varierende grad, forteller han (fritt oversatt).

Norge deltar med tre filmer; Pionér, Jeg er din og De umoralske.

Om Lars Daniel Krutzkoff Jacobsens De umoralske sier han blant annet «… filmen gir et skoldende, skremmende og ofte hysterisk blikk på det norske samfunn. Dårlig oppførsel finnes i overflod i denne fortellingen om episk moralsk idioti…»

Originalt sitat:

The craziest film in the selection (along with Christoffer Boe’s Sex, Drugs and Taxation), Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen’s The Immoral cross cuts across various classes to deliver a scathing, scary and often hysterical indictment of contemporary Norwegian society. Bad behaviour abounds in this tale of epic moral idiocy involving a thuggish ex-soldier, his single mother girlfriend, a pampered not especially swift son of the upper classes and a used car salesman, who band together to form a bizarre version of a nuclear family held together by avarice, lust and desperation.

Lese Gravestocks gjennomgang av samtlige 11 filmer hos Nordisk Film & TV Fond.

11 nordiske til årets Toronto-festival

De umoralske 468
«De umoralske»

11 nordiske filmer deltar på årets Toronto International Film Festival, som arrangeres 5. – 15. september. Festivalen har en nøkkelposisjon når det kommer til en mulig nord-amerikansk lansering av europeiske filmer.

Programmerer for festivalen, Steve Gravestock, snakker om de 11 nordiske filmene som er tatt ut til årets festival i en artikkel hos Nordisk Film & TV Fond.

– De fleste år er det vanskelig å finne et enkelt tema – eller flere – som dominerer de nordiske filmene. Men dette var ikke tilfelle i 2013. I år dreier nesten hver eneste av de 11 filmene seg som familie, ofte splittede, provisoriske familier. Enkelte ganger er det fokus på fraværet av konvensjonelle familier eller familiestrukturer, men familie som tema er med i samtlige filmer i varierende grad, forteller han (fritt oversatt).

Norge deltar med tre filmer; Pionér, Jeg er din og De umoralske.

Om Lars Daniel Krutzkoff Jacobsens De umoralske sier han blant annet «… filmen gir et skoldende, skremmende og ofte hysterisk blikk på det norske samfunn. Dårlig oppførsel finnes i overflod i denne fortellingen om episk moralsk idioti…»

Originalt sitat:

The craziest film in the selection (along with Christoffer Boe’s Sex, Drugs and Taxation), Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen’s The Immoral cross cuts across various classes to deliver a scathing, scary and often hysterical indictment of contemporary Norwegian society. Bad behaviour abounds in this tale of epic moral idiocy involving a thuggish ex-soldier, his single mother girlfriend, a pampered not especially swift son of the upper classes and a used car salesman, who band together to form a bizarre version of a nuclear family held together by avarice, lust and desperation.

Lese Gravestocks gjennomgang av samtlige 11 filmer hos Nordisk Film & TV Fond.

MENY