Partene er enige

Sammenkomst_ltie.jpgNorsk filmforbund og Norske film- og TV-produsenters forening har endelig ferdigforhandlet ny spillefilmoverenskomst.

Sammenkomst_stort.jpg

Norsk filmforbund og Norske film- og TV-produsenters forening har endelig ferdigforhandlet ny spillefilmoverenskomst.

Partene har signert avtalen, som innebærer en modernisering av gjeldende avtaleverk og har en nyskapende pensjonsordning for frilansere.

Det er ni år siden Overenskomsten sist ble forhandlet, og den var i stor grad preget av at den har blitt justert en rekke ganger. Den var vanskelig tilgjengelig og inneholdt punkter som sto i indre konflikt med hverandre.

Norsk filmforbunds
og Produsentforeningens felles utgangspunkt var å utarbeide en ny overenskomst som er innholdsmessig konsistent, språklig gjennomarbeidet og pedagogisk tilrettelagt. Ut over dette har partene møtt på en rekke utfordringer i forhandlingene med bakgrunn i de forskjellige interessene vi representerer.

Filmforbundet og Produsentforeningen vil med dette uttrykke tilfredshet med det framforhandlede resultatet. De vil særlig framheve følgende:

• Filmbransjen lanserer med denne Overenskomsten første avtalefestede pensjonsordning innen kultursektor. Det er vi mektig stolte over. Som alle vet faller frilansere utenfor ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som ble innført i Norge for noen år siden. Den nye ordningen dekker alle Filmforbundets medlemmer og vil bli administrert av Filmforbundet.

• Overenskomsten innfører en prøveordning med fast nattillegg for nattarbeid som er planlagt. Med planlagt nattarbeid menes arbeid der det forutsettes i manuset at opptakene skal finne sted på natt. Denne ordningen skal evalueres i forbindelse med forhandlingene i 2009

• Det er også nytt at varsling av planlagt arbeidstid skal skje gjennom produksjonsplan, ukeplan og dagsplan og at endelig bekreftelse på varslet overtid anses utført ved utlevering av dagsplan.

• Fagassistenter med mer enn 6 års ansiennitet har fått et ekstra lønnspåslag. Noe som uttrykker ønske om og vilje til å vise at erfarne og kompetente fagassistenter er verdifulle og viktige for en bransje som skal holde høy kvalitet og stort volum i årene framover.Ut over dette er hovedlinjene i den gamle Overenskomsten videreført.

Dette melder Produsentforeningen.

Foto: Forhandlingsdelegasjonene i Produsentforeningen Sveinung Golimo, (styreleder), Marianne Brockmann Bugge, (advokat), Asle Vatn, (forhandlingsleder), og Filmforbundets Sverre Pedersen (forbundleder) og Elisabeth Sjaastad (nestleder).

Partene er enige

Sammenkomst_ltie.jpgNorsk filmforbund og Norske film- og TV-produsenters forening har endelig ferdigforhandlet ny spillefilmoverenskomst.

Sammenkomst_stort.jpg

Norsk filmforbund og Norske film- og TV-produsenters forening har endelig ferdigforhandlet ny spillefilmoverenskomst.

Partene har signert avtalen, som innebærer en modernisering av gjeldende avtaleverk og har en nyskapende pensjonsordning for frilansere.

Det er ni år siden Overenskomsten sist ble forhandlet, og den var i stor grad preget av at den har blitt justert en rekke ganger. Den var vanskelig tilgjengelig og inneholdt punkter som sto i indre konflikt med hverandre.

Norsk filmforbunds
og Produsentforeningens felles utgangspunkt var å utarbeide en ny overenskomst som er innholdsmessig konsistent, språklig gjennomarbeidet og pedagogisk tilrettelagt. Ut over dette har partene møtt på en rekke utfordringer i forhandlingene med bakgrunn i de forskjellige interessene vi representerer.

Filmforbundet og Produsentforeningen vil med dette uttrykke tilfredshet med det framforhandlede resultatet. De vil særlig framheve følgende:

• Filmbransjen lanserer med denne Overenskomsten første avtalefestede pensjonsordning innen kultursektor. Det er vi mektig stolte over. Som alle vet faller frilansere utenfor ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som ble innført i Norge for noen år siden. Den nye ordningen dekker alle Filmforbundets medlemmer og vil bli administrert av Filmforbundet.

• Overenskomsten innfører en prøveordning med fast nattillegg for nattarbeid som er planlagt. Med planlagt nattarbeid menes arbeid der det forutsettes i manuset at opptakene skal finne sted på natt. Denne ordningen skal evalueres i forbindelse med forhandlingene i 2009

• Det er også nytt at varsling av planlagt arbeidstid skal skje gjennom produksjonsplan, ukeplan og dagsplan og at endelig bekreftelse på varslet overtid anses utført ved utlevering av dagsplan.

• Fagassistenter med mer enn 6 års ansiennitet har fått et ekstra lønnspåslag. Noe som uttrykker ønske om og vilje til å vise at erfarne og kompetente fagassistenter er verdifulle og viktige for en bransje som skal holde høy kvalitet og stort volum i årene framover.Ut over dette er hovedlinjene i den gamle Overenskomsten videreført.

Dette melder Produsentforeningen.

Foto: Forhandlingsdelegasjonene i Produsentforeningen Sveinung Golimo, (styreleder), Marianne Brockmann Bugge, (advokat), Asle Vatn, (forhandlingsleder), og Filmforbundets Sverre Pedersen (forbundleder) og Elisabeth Sjaastad (nestleder).

MENY