Knutepunktstatus i fare

kortfilmfestivalen lite.jpgKortfilmfestivalen i Grimstad kan i risikere å miste sin status som knutepunkfestival, mener tidligere medlem i programkomiteen, Per Platou.    

kortfilmfestivalen stort.jpg

Kortfilmfestivalen i Grimstad kan risikere å miste sin status som knutepunkfestival, mener tidligere medlem i programkomiteen, Per Platou. 

– Om konflikten i Kortfilmfestivalen fører til at festivalen blir svekket som samlingspunkt for filmbransjen, kan knutepunktstatusen settes i fare, sier tidligere medlem av programkomiteen, Per Platou til NRK Kulturnytt.

Kortfilmfestivalen er den største filmfestivalen for kortfilm her til lands. Som tidligere nevnt i Rushprint, trakk programkomiteen seg i protest rett før jul, fordi den ble fratatt det kunstneriske ansvaret for festivalen.

Kortfilmfestivalen fikk knutepunktstatus i 2006. Giskes nye Stortingsmelding om knutepunktfestivaler gjør det klart at knutepunktstatusen bare skal gis for fire år ad gangen, og deretter vurderes på nytt. Platou frykter nå for at kaoset i Kortfilmfestivalen skal føre til  at festivalen svekkes. Konsekvensen kan bli at Kortfilmfestivalen mister sin knutepunktstatus.

Selv om konflikten i Kortfilmfestivalen  i utgangspunktet oppsto mellom programkomiteen og daglig leder Torunn Nyen, er det ikke dit skytsen fra Platou går.

– Styret har gjort en dårlig jobb, og derfor mener jeg at styret umiddelbart må ta konsekvensene av dette og trekke seg. Så får departementet, i samarbeid med relevante bransjeaktører, legge grunnlaget for en ny festival og en struktur i festivalen som fungerer, avslutter Platou.

Les mer om hva Rushprint har skrevet om Kortfilmfestivalen her og her.

Knutepunktstatus i fare

kortfilmfestivalen lite.jpgKortfilmfestivalen i Grimstad kan i risikere å miste sin status som knutepunkfestival, mener tidligere medlem i programkomiteen, Per Platou.    

kortfilmfestivalen stort.jpg

Kortfilmfestivalen i Grimstad kan risikere å miste sin status som knutepunkfestival, mener tidligere medlem i programkomiteen, Per Platou. 

– Om konflikten i Kortfilmfestivalen fører til at festivalen blir svekket som samlingspunkt for filmbransjen, kan knutepunktstatusen settes i fare, sier tidligere medlem av programkomiteen, Per Platou til NRK Kulturnytt.

Kortfilmfestivalen er den største filmfestivalen for kortfilm her til lands. Som tidligere nevnt i Rushprint, trakk programkomiteen seg i protest rett før jul, fordi den ble fratatt det kunstneriske ansvaret for festivalen.

Kortfilmfestivalen fikk knutepunktstatus i 2006. Giskes nye Stortingsmelding om knutepunktfestivaler gjør det klart at knutepunktstatusen bare skal gis for fire år ad gangen, og deretter vurderes på nytt. Platou frykter nå for at kaoset i Kortfilmfestivalen skal føre til  at festivalen svekkes. Konsekvensen kan bli at Kortfilmfestivalen mister sin knutepunktstatus.

Selv om konflikten i Kortfilmfestivalen  i utgangspunktet oppsto mellom programkomiteen og daglig leder Torunn Nyen, er det ikke dit skytsen fra Platou går.

– Styret har gjort en dårlig jobb, og derfor mener jeg at styret umiddelbart må ta konsekvensene av dette og trekke seg. Så får departementet, i samarbeid med relevante bransjeaktører, legge grunnlaget for en ny festival og en struktur i festivalen som fungerer, avslutter Platou.

Les mer om hva Rushprint har skrevet om Kortfilmfestivalen her og her.

MENY