– Skivebom fra Rosenlund

– Påstandene fra Rosenlund er uriktige og sjikanerende, og prøver dessuten å sementere et virkelighetsbilde av NRK som hører fortiden til, skriver Stein Ødegård og Hans Rossiné fra NRK i dette innlegget.

– Påstandene fra Rosenlund er uriktige og sjikanerende, og prøver dessuten å sementere et virkelighetsbilde av NRK som hører fortiden til, skriver Stein Ødegård og Hans Rossiné fra NRK i dette innlegget.

I sitt siste innlegg i Rushprint frykter frilansfotograf John Christian Rosenlund at han ikke kommer til å få flere jobber i NRK fordi han kritiserer oss.

Han har intet å frykte. Heldigvis er det slik i NRK at kritikk og evaluering er en del av virksomheten. Saklig kritikk og konstruktive tilbakemeldinger hjelper oss fremover og er en forutsetning for at vi skal bli bedre. Det er allment kjent at John Christian Rosenlund er en meget dyktig fotograf. Vi vil gjerne få understreke at vi er strålende fornøyde med det visuelle uttrykket han har skapt på NRK Dramas siste seer- og kritikersuksess, ”Størst av alt”. Hans kunstneriske innsats og pågangsmot på denne produksjonen står det respekt av! Derimot må vi tilkjennegi at vi har vanskeligere for å svelge Rosenlunds selvoppnevnte rolle som produksjonsrådgiver og organisasjonsutvikler for NRK – via Rushprint. For Rosenlunds beskrivelse av NRK generelt og prosjektet ”Størst av alt” spesielt stemmer verken med vår eller svært mange andres opplevelse av de faktiske forhold.

I det siste har NRK Drama fått mye ros fordi vi har samarbeidet med folk fra filmbransjen i våre produksjoner. Det er selvsagt svært hyggelig. Men både Rosenlund og andre glemmer at vekselspillet og samarbeidet mellom NRK og filmbransjen (og teaterbransjen!) har pågått gjennom flere tiår – ja, faktisk siden Fjernsynsteatrets oppstart på 1960-tallet. Så dette er ikke noe nytt. NRK ønsker virkelig, og fra toppen av organisasjonen, at dette samarbeidet skal utvikles videre til beste for norsk fjernsynsdrama, for norsk kulturliv og for publikum.
Ett eksempel på tidligere samarbeid er storsatsningen ”Sofies verden” på 1990-tallet igangsatt under tidligere dramasjef Oddvar Bull Tuhus (som kom fra filmbransjen). Siden nåværende dramasjef, Hans Rossiné, tiltrådte i 2001, har en rekke eksterne fotografer vært knyttet til våre dramaproduksjoner. Vi kan nevne dyktige folk som Hallvard Bræin, Rolv Håan, Svein Krøvel, Wenche Hovet, Johan-Fredrik Bødtker, Marianne Bakke, Odd Reinhardt Nicolaisen, Tore Wollan, Nils Petter Devold Midtun og altså John Christian Rosenlund.

Hva mener Rosenlund er galt med samarbeidet hans kolleger i filmbransjen og NRK har hatt i alle disse årene? Det vil være en fullstendig avsporing av debatten å hevde at dersom bare fotografene er eksterne og kommer fra filmbransjen så blir resultatet så mye bedre, like lite som vi påstår at NRK alltid vet best selv. Et godt og fruktbart samarbeid må være løsningen. For NRK Drama som Norges største dramaprodusent er det viktig å finne det beste teamet til hvert enkelt prosjekt, ofte vil det være en blanding av interne og eksterne medarbeidere. Produsenten må bestemme, og sette de kreative kreftene i sentrum.

Dette får man dessverre ikke inntrykk av når man leser Rosenlunds ensidig negative innlegg eller Rushprints lille stykke forutsigbare kampanjejournalistikk i etterkant av Rosenlunds første innlegg. Rushprint kunne valgt å intervjue andre fotografer og regissører (eller bladets utgiver Leif Holst Jensen!) som har arbeidet på våre produksjoner, og ville fått helt andre svar.

Samtidig må man også huske på at NRKs suksesser de siste årene – innenfor sport, innenfor underholdning, innenfor barn og innenfor drama – blant annet er takket være at NRK er organisert på en litt annen måte enn andre produksjonsselskaper. NRK eier mesteparten av produksjonsutstyret og vi har fast ansatte til å utføre en rekke fagfunksjoner. En bedrift som har investert i eget utstyr og ansatt dyktige medarbeidere har en plikt til å forvalte disse ressursene best mulig. Men dette er ikke ensbetydende med et tungvint eller dårlig system, selv om et slikt system selvsagt ikke er drømmesituasjonen for private selskaper som leier ut utstyr eller for frilansere som jakter på jobb. Men vi har stor tror på at volum på vår produksjon over tid og fast ansatte i kontinuerlig arbeid og utvikling nettopp er nøkkelen til NRKs suksess – og seernes og lytternes oppslutning om oss.

Vi må innrømme at vi, som Rosenlunds tidligere oppdragsgiver, synes det er litt vanskelig å polemisere mot hans påstander offentlig. I de fleste avtaler vi har med våre frilansere/oppdragstakere heter det jo at partene skal bevare taushet om den annen parts virksomhet og økonomiske forhold som man får kjennskap til under oppdragets utførelse. Vi tror de fleste seriøse, norske produsenter ville kviet seg for å debattere offentlig med en oppdragstaker eller frilanser som slenger med leppa rett etter at han er gått ut av døra.
Samtidig er påstandene på generelt grunnlag så uriktige og sjikanerende at vi ikke kan la være. Dessuten prøver de å sementere et virkelighetsbilde av, og myter om, NRK som hører fortiden til.

Rosenlund tar for eksempel æren for at ”Størst av alt” ble skutt på HD. Det er både veldig feil og ganske frekt. NRKs HD-strategi ble lagt lenge før Rosenlund var inne i bildet. Den første dramaserien vi skjøt på HD var ”En udødelig mann”, deretter kom ”Kodenavn Hunter” og så som nummer tre, ”Størst av alt”. Det Rosenlund derimot brukte mange møter på var å forsøke å få oss til å leie Arri D20- kameraer til produksjonen. Vi fikk presentert et tilbud på 3,3 millioner for leie i 19 uker. Som alternativ hadde NRK Sony HDCAM tilgjengelig. Dette er kameraer som NRK eier, og de skulle ikke brukes til annet formål i den aktuelle opptaksperioden. I tillegg til leiekostnadene for D20 måtte NRK vurdere kostnader og kompetanse på etterarbeidet. Etterarbeidet i Arri- format ville bli dyrt, og kreve ytterligere investeringer i utstyr og kompetanseheving. Ved nærmere undersøkelser viste det seg også at D20 ikke var helt ferdigutviklet på det aktuelle tidspunktet. I en totalvurdering kom NRK til at det ikke var klokt å satse på D20 til ”Størst av alt”. Vi sjekket i utlandet, og ingen andre hadde noen planer om å bruke så kostbart og nyutviklet utstyr til å produsere tv-drama.

Når det gjelder ev. bruk av kameraene fra NRKs HD-buss, var dette et alternativ som NRK selv trakk fram. Det ble gjort grundige vurderinger i forhold om dette var mulig. Konklusjonen ble at vi ikke kunne få det til, og det var flere praktiske grunner til det. Vi tror heller ingen andre ennå har gjort enkamera dramaproduksjoner med disse studiokameraene. Avgjørelsen hadde ikke noe med prioritering av sport framfor drama å gjøre. Slik tenkes det ikke i NRK – selv om Rosenlund hele tiden påstår det.

NRK Drama bestemte seg til slutt for å bruke HDCAM SR-teknikk kombinert med filmoptikk til ”Størst av alt”. Opptak i SR-format gir en signalkvalitet og fargeoppløsning som i all praktisk anvendelse ligger tett opp mot Arri D20. NRK har medarbeidere med stor kompetanse på hele produksjonskjeden i det valgte formatet. Det visuelle resultatet på ”Størst av alt” ble oppsiktsvekkende bra, selvfølgelig takket være Rosenlunds og NRK-fotograf Helge Sembs strålede fotoarbeid og lyssetting. BBC har for øvrig valgt HDCAM SR som sitt foretrukne masterformat for high-end drama.

Det bør i denne sammenheng også nevnes at DR Drama – et forbilde for mange i Norge – lenge holdt fast ved vanlige digibeta-kameraer, lenge etter at vi her hjemme tok i bruk HD- kameraer. Deretter tok danskene i bruk nøyaktig de samme HD-kameraer som NRK. Men de tok seg ikke råd til dyr filmoptikk. Resultatet kan vi se nå i serien ”Forbrytelsen”. Nå har DR Drama bestemt seg for å bruke billigere HD-kameraer fra Panasonic, faktisk kameraer av samme type som NRK på neste dramaserie. I DR Drama er det ingen opphetet diskusjon om kameravalg, idet hovedutstyret bestemmes av produsenten. Full produsentstyring er ifølge danskene helt nødvendig for å oppnå gode resultater.

Rosenlund påstår videre at Drama-avdelingen er i forandring og at avdelingen har mistet både den interne statusen og medarbeiderne den hadde på 80-tallet. Det første har han helt rett i. NRK Drama har endret seg i takt med tiden, og vil fortsette å gjøre det. Men vår status internt i NRK har faktisk vokst enormt de siste årene. At vi flyttet fra Nydalen hang sammen med at behovet for eget studio på årsbasis ble lite regningssvarende for dramaproduksjoner som filmes mer og mer på location. De som har sluttet hos oss er blitt erstattet av folk som er minst like gode, om ikke bedre!

Vi er imidlertid enige med John Christian Rosenlund i at det nå er på tide å fokusere på andre og viktigere ting enn valg av kamera når NRKs dramaproduksjoner skal diskuteres. Seertallene på for eksempel ”Torpedo” og ”Hunter” viser at tv-seerne bryr seg lite om kameravalget så lenge seriene totalt sett blir så bra. NRK Drama har siden 2001 lagt stor vekt på god dialog med både eksterne og interne samarbeidspartnere. Vi vet at de beste dramaseriene får vi når eksterne og interne talenter får rom og ressurser til å arbeide frem de beste produksjonene. Men godt samarbeid krever gjensidig respekt og tillit. Og det krever vilje og evne til å forstå at både individer og systemer fungerer på ulike premisser.

I sitt innlegg i Rushprint skriver Rosenlund: ”Jeg etterlyste en intern evaluering av ”Størst av alt” etter at vi var ferdig. Jeg skrev noen brev til diverse ledere i NRK. Responsen uteble.”
Vi beklager å måtte si det, men vi har ikke mottatt disse brevene. Derimot har Rosenlund ettertrykkelig fått vite, fra det første møtet ble holdt i forbindelse med ”Størst av alt”, at dramasjefens dør er åpen for ham – også hva gjelder synspunkter på NRK-systemet i etterkant. Den invitasjonen står ennå. Rosenlund er hjertelig velkommen til en kopp kaffe på kontoret – eller om han foretrekker det, til et stort glass vin på kafé.

Stein Ødegård er produksjonssjef i NRK, Program Oslo
Hans Rossiné er dramasjef i NRK

Foto fra «Størst av alt»

Følg debatten om NRK Drama:

NRK slipper inn lyset

– Historieløst fra Rosenlund

– Et tungvint system

– Forandring nødvendig

– Skivebom fra Rosenlund

– Påstandene fra Rosenlund er uriktige og sjikanerende, og prøver dessuten å sementere et virkelighetsbilde av NRK som hører fortiden til, skriver Stein Ødegård og Hans Rossiné fra NRK i dette innlegget.

– Påstandene fra Rosenlund er uriktige og sjikanerende, og prøver dessuten å sementere et virkelighetsbilde av NRK som hører fortiden til, skriver Stein Ødegård og Hans Rossiné fra NRK i dette innlegget.

I sitt siste innlegg i Rushprint frykter frilansfotograf John Christian Rosenlund at han ikke kommer til å få flere jobber i NRK fordi han kritiserer oss.

Han har intet å frykte. Heldigvis er det slik i NRK at kritikk og evaluering er en del av virksomheten. Saklig kritikk og konstruktive tilbakemeldinger hjelper oss fremover og er en forutsetning for at vi skal bli bedre. Det er allment kjent at John Christian Rosenlund er en meget dyktig fotograf. Vi vil gjerne få understreke at vi er strålende fornøyde med det visuelle uttrykket han har skapt på NRK Dramas siste seer- og kritikersuksess, ”Størst av alt”. Hans kunstneriske innsats og pågangsmot på denne produksjonen står det respekt av! Derimot må vi tilkjennegi at vi har vanskeligere for å svelge Rosenlunds selvoppnevnte rolle som produksjonsrådgiver og organisasjonsutvikler for NRK – via Rushprint. For Rosenlunds beskrivelse av NRK generelt og prosjektet ”Størst av alt” spesielt stemmer verken med vår eller svært mange andres opplevelse av de faktiske forhold.

I det siste har NRK Drama fått mye ros fordi vi har samarbeidet med folk fra filmbransjen i våre produksjoner. Det er selvsagt svært hyggelig. Men både Rosenlund og andre glemmer at vekselspillet og samarbeidet mellom NRK og filmbransjen (og teaterbransjen!) har pågått gjennom flere tiår – ja, faktisk siden Fjernsynsteatrets oppstart på 1960-tallet. Så dette er ikke noe nytt. NRK ønsker virkelig, og fra toppen av organisasjonen, at dette samarbeidet skal utvikles videre til beste for norsk fjernsynsdrama, for norsk kulturliv og for publikum.
Ett eksempel på tidligere samarbeid er storsatsningen ”Sofies verden” på 1990-tallet igangsatt under tidligere dramasjef Oddvar Bull Tuhus (som kom fra filmbransjen). Siden nåværende dramasjef, Hans Rossiné, tiltrådte i 2001, har en rekke eksterne fotografer vært knyttet til våre dramaproduksjoner. Vi kan nevne dyktige folk som Hallvard Bræin, Rolv Håan, Svein Krøvel, Wenche Hovet, Johan-Fredrik Bødtker, Marianne Bakke, Odd Reinhardt Nicolaisen, Tore Wollan, Nils Petter Devold Midtun og altså John Christian Rosenlund.

Hva mener Rosenlund er galt med samarbeidet hans kolleger i filmbransjen og NRK har hatt i alle disse årene? Det vil være en fullstendig avsporing av debatten å hevde at dersom bare fotografene er eksterne og kommer fra filmbransjen så blir resultatet så mye bedre, like lite som vi påstår at NRK alltid vet best selv. Et godt og fruktbart samarbeid må være løsningen. For NRK Drama som Norges største dramaprodusent er det viktig å finne det beste teamet til hvert enkelt prosjekt, ofte vil det være en blanding av interne og eksterne medarbeidere. Produsenten må bestemme, og sette de kreative kreftene i sentrum.

Dette får man dessverre ikke inntrykk av når man leser Rosenlunds ensidig negative innlegg eller Rushprints lille stykke forutsigbare kampanjejournalistikk i etterkant av Rosenlunds første innlegg. Rushprint kunne valgt å intervjue andre fotografer og regissører (eller bladets utgiver Leif Holst Jensen!) som har arbeidet på våre produksjoner, og ville fått helt andre svar.

Samtidig må man også huske på at NRKs suksesser de siste årene – innenfor sport, innenfor underholdning, innenfor barn og innenfor drama – blant annet er takket være at NRK er organisert på en litt annen måte enn andre produksjonsselskaper. NRK eier mesteparten av produksjonsutstyret og vi har fast ansatte til å utføre en rekke fagfunksjoner. En bedrift som har investert i eget utstyr og ansatt dyktige medarbeidere har en plikt til å forvalte disse ressursene best mulig. Men dette er ikke ensbetydende med et tungvint eller dårlig system, selv om et slikt system selvsagt ikke er drømmesituasjonen for private selskaper som leier ut utstyr eller for frilansere som jakter på jobb. Men vi har stor tror på at volum på vår produksjon over tid og fast ansatte i kontinuerlig arbeid og utvikling nettopp er nøkkelen til NRKs suksess – og seernes og lytternes oppslutning om oss.

Vi må innrømme at vi, som Rosenlunds tidligere oppdragsgiver, synes det er litt vanskelig å polemisere mot hans påstander offentlig. I de fleste avtaler vi har med våre frilansere/oppdragstakere heter det jo at partene skal bevare taushet om den annen parts virksomhet og økonomiske forhold som man får kjennskap til under oppdragets utførelse. Vi tror de fleste seriøse, norske produsenter ville kviet seg for å debattere offentlig med en oppdragstaker eller frilanser som slenger med leppa rett etter at han er gått ut av døra.
Samtidig er påstandene på generelt grunnlag så uriktige og sjikanerende at vi ikke kan la være. Dessuten prøver de å sementere et virkelighetsbilde av, og myter om, NRK som hører fortiden til.

Rosenlund tar for eksempel æren for at ”Størst av alt” ble skutt på HD. Det er både veldig feil og ganske frekt. NRKs HD-strategi ble lagt lenge før Rosenlund var inne i bildet. Den første dramaserien vi skjøt på HD var ”En udødelig mann”, deretter kom ”Kodenavn Hunter” og så som nummer tre, ”Størst av alt”. Det Rosenlund derimot brukte mange møter på var å forsøke å få oss til å leie Arri D20- kameraer til produksjonen. Vi fikk presentert et tilbud på 3,3 millioner for leie i 19 uker. Som alternativ hadde NRK Sony HDCAM tilgjengelig. Dette er kameraer som NRK eier, og de skulle ikke brukes til annet formål i den aktuelle opptaksperioden. I tillegg til leiekostnadene for D20 måtte NRK vurdere kostnader og kompetanse på etterarbeidet. Etterarbeidet i Arri- format ville bli dyrt, og kreve ytterligere investeringer i utstyr og kompetanseheving. Ved nærmere undersøkelser viste det seg også at D20 ikke var helt ferdigutviklet på det aktuelle tidspunktet. I en totalvurdering kom NRK til at det ikke var klokt å satse på D20 til ”Størst av alt”. Vi sjekket i utlandet, og ingen andre hadde noen planer om å bruke så kostbart og nyutviklet utstyr til å produsere tv-drama.

Når det gjelder ev. bruk av kameraene fra NRKs HD-buss, var dette et alternativ som NRK selv trakk fram. Det ble gjort grundige vurderinger i forhold om dette var mulig. Konklusjonen ble at vi ikke kunne få det til, og det var flere praktiske grunner til det. Vi tror heller ingen andre ennå har gjort enkamera dramaproduksjoner med disse studiokameraene. Avgjørelsen hadde ikke noe med prioritering av sport framfor drama å gjøre. Slik tenkes det ikke i NRK – selv om Rosenlund hele tiden påstår det.

NRK Drama bestemte seg til slutt for å bruke HDCAM SR-teknikk kombinert med filmoptikk til ”Størst av alt”. Opptak i SR-format gir en signalkvalitet og fargeoppløsning som i all praktisk anvendelse ligger tett opp mot Arri D20. NRK har medarbeidere med stor kompetanse på hele produksjonskjeden i det valgte formatet. Det visuelle resultatet på ”Størst av alt” ble oppsiktsvekkende bra, selvfølgelig takket være Rosenlunds og NRK-fotograf Helge Sembs strålede fotoarbeid og lyssetting. BBC har for øvrig valgt HDCAM SR som sitt foretrukne masterformat for high-end drama.

Det bør i denne sammenheng også nevnes at DR Drama – et forbilde for mange i Norge – lenge holdt fast ved vanlige digibeta-kameraer, lenge etter at vi her hjemme tok i bruk HD- kameraer. Deretter tok danskene i bruk nøyaktig de samme HD-kameraer som NRK. Men de tok seg ikke råd til dyr filmoptikk. Resultatet kan vi se nå i serien ”Forbrytelsen”. Nå har DR Drama bestemt seg for å bruke billigere HD-kameraer fra Panasonic, faktisk kameraer av samme type som NRK på neste dramaserie. I DR Drama er det ingen opphetet diskusjon om kameravalg, idet hovedutstyret bestemmes av produsenten. Full produsentstyring er ifølge danskene helt nødvendig for å oppnå gode resultater.

Rosenlund påstår videre at Drama-avdelingen er i forandring og at avdelingen har mistet både den interne statusen og medarbeiderne den hadde på 80-tallet. Det første har han helt rett i. NRK Drama har endret seg i takt med tiden, og vil fortsette å gjøre det. Men vår status internt i NRK har faktisk vokst enormt de siste årene. At vi flyttet fra Nydalen hang sammen med at behovet for eget studio på årsbasis ble lite regningssvarende for dramaproduksjoner som filmes mer og mer på location. De som har sluttet hos oss er blitt erstattet av folk som er minst like gode, om ikke bedre!

Vi er imidlertid enige med John Christian Rosenlund i at det nå er på tide å fokusere på andre og viktigere ting enn valg av kamera når NRKs dramaproduksjoner skal diskuteres. Seertallene på for eksempel ”Torpedo” og ”Hunter” viser at tv-seerne bryr seg lite om kameravalget så lenge seriene totalt sett blir så bra. NRK Drama har siden 2001 lagt stor vekt på god dialog med både eksterne og interne samarbeidspartnere. Vi vet at de beste dramaseriene får vi når eksterne og interne talenter får rom og ressurser til å arbeide frem de beste produksjonene. Men godt samarbeid krever gjensidig respekt og tillit. Og det krever vilje og evne til å forstå at både individer og systemer fungerer på ulike premisser.

I sitt innlegg i Rushprint skriver Rosenlund: ”Jeg etterlyste en intern evaluering av ”Størst av alt” etter at vi var ferdig. Jeg skrev noen brev til diverse ledere i NRK. Responsen uteble.”
Vi beklager å måtte si det, men vi har ikke mottatt disse brevene. Derimot har Rosenlund ettertrykkelig fått vite, fra det første møtet ble holdt i forbindelse med ”Størst av alt”, at dramasjefens dør er åpen for ham – også hva gjelder synspunkter på NRK-systemet i etterkant. Den invitasjonen står ennå. Rosenlund er hjertelig velkommen til en kopp kaffe på kontoret – eller om han foretrekker det, til et stort glass vin på kafé.

Stein Ødegård er produksjonssjef i NRK, Program Oslo
Hans Rossiné er dramasjef i NRK

Foto fra «Størst av alt»

Følg debatten om NRK Drama:

NRK slipper inn lyset

– Historieløst fra Rosenlund

– Et tungvint system

– Forandring nødvendig

MENY