SF Norge høyner innsatsen

Fra og med 2008 ønsker SF Norge å lage minst to norske spillefilmer i året. Derfor søker de nå etter enda en produsent.

Fra og med 2008 ønsker SF Norge å lage minst to norske spillefilmer i året. Derfor søker de nå etter enda en produsent.

For to år siden opprettet distributøren SF Norge en egen produksjonsavdeling for norske filmer. Og nå nærmer de første fullstendig SF Norge-produserte filmene seg. Guttorm Petterson, administrerende direktør i SF Norge, har utlyst en produsentstilling som skal lede produksjonsavdelingen i satsingen på norsk film.

– Hovedhensikten med produksjonsavdelingen er å satse mer på norsk film. Og nå er tiden inne for å gå videre og gjøre noe mer. Denne stillingen er et ledd i det. Vi er kommet langt med en del prosjekter, og vi ser behovet etter en som kan finansiering og gjennomføring. Vi er ikke ute etter en line producer, men en som kan føre de prosjektene som er kommet langt, til støtte og gjennomføring. Dette er en naturlig opptrapping etter å ha utviklet en del prosjekter over en tid. Det er snakk om sju-åtte prosjekter, spillefilmer som befinner seg i forskjellige faser. Derfor trenger vi en produsent som kan jobbe med finansiering på heltid, sier han.

I fremtiden ønsker SF både å produsere film ved hjelp av konsulentordningen og 50/50-ordningen.

– Vi vil gjøre begge deler, men først og fremst må vi bruke konsulentene. Man må jo ha produsert noe, man må ha kommet i gang, før man kan bruke 50/50-ordningen, sier han.

Tidligere har SF Norge co-produsert Fritt Vilt, som kommer i høst, Kim Novak…, Salto, salmiakk og kaffe (foto) og På hau i havet. Varg Veum-filmene, i co-produksjon med Danmark og Tyskland, er også rett rundt hjørnet. Fra 2008 er målet to norske produksjoner i året.

– Vi ønsker å lage to filmer hvert år pluss en co-produksjon eller to i tillegg. Men dette vil ikke skje i år eller neste år. Men i 2008 håper vi å ha et så stort volum, forteller Petterson.

Filmene vil favne bredt i sjanger.

– Vi vil gjerne gjøre filmer som har publikumsappell. Men ikke alle filmer har alle som målgruppe. Vi vil lage forskjellige typer filmer – for voksne, familie og barn. Sjangermessig har vi ingen spesiell strategi, sier han.

Han håper stillingsutlysningen vil skaffe en kvalifisert produsent.

– Mange har lagt merke til stillingsannonsen. Personen skal ha det øverste ansvar for produksjonsavdelingen. Og vi er ute etter en med bred erfaring og som kan gjøre mye. Vi vet det er vanskelig å finne noen som kan gjøre alt. Det norske miljøet er ikke stort, og veldig mange produsenter er bundet opp til produksjonsselskaper med egne eierinteresser. Men for oss holder det med én, sier han.

Line Sandsmark, SF Norges filmprodusent, synes det er mest ryddig at administrerende direktør uttaler seg, men hun ser fram mot utvidelsen av produksjonsavdelingen.
– Det er behov for en styrket produksjonsavdeling, og jeg ser frem til å være i en styrket avdeling, sier hun.

SF Norge høyner innsatsen

Fra og med 2008 ønsker SF Norge å lage minst to norske spillefilmer i året. Derfor søker de nå etter enda en produsent.

Fra og med 2008 ønsker SF Norge å lage minst to norske spillefilmer i året. Derfor søker de nå etter enda en produsent.

For to år siden opprettet distributøren SF Norge en egen produksjonsavdeling for norske filmer. Og nå nærmer de første fullstendig SF Norge-produserte filmene seg. Guttorm Petterson, administrerende direktør i SF Norge, har utlyst en produsentstilling som skal lede produksjonsavdelingen i satsingen på norsk film.

– Hovedhensikten med produksjonsavdelingen er å satse mer på norsk film. Og nå er tiden inne for å gå videre og gjøre noe mer. Denne stillingen er et ledd i det. Vi er kommet langt med en del prosjekter, og vi ser behovet etter en som kan finansiering og gjennomføring. Vi er ikke ute etter en line producer, men en som kan føre de prosjektene som er kommet langt, til støtte og gjennomføring. Dette er en naturlig opptrapping etter å ha utviklet en del prosjekter over en tid. Det er snakk om sju-åtte prosjekter, spillefilmer som befinner seg i forskjellige faser. Derfor trenger vi en produsent som kan jobbe med finansiering på heltid, sier han.

I fremtiden ønsker SF både å produsere film ved hjelp av konsulentordningen og 50/50-ordningen.

– Vi vil gjøre begge deler, men først og fremst må vi bruke konsulentene. Man må jo ha produsert noe, man må ha kommet i gang, før man kan bruke 50/50-ordningen, sier han.

Tidligere har SF Norge co-produsert Fritt Vilt, som kommer i høst, Kim Novak…, Salto, salmiakk og kaffe (foto) og På hau i havet. Varg Veum-filmene, i co-produksjon med Danmark og Tyskland, er også rett rundt hjørnet. Fra 2008 er målet to norske produksjoner i året.

– Vi ønsker å lage to filmer hvert år pluss en co-produksjon eller to i tillegg. Men dette vil ikke skje i år eller neste år. Men i 2008 håper vi å ha et så stort volum, forteller Petterson.

Filmene vil favne bredt i sjanger.

– Vi vil gjerne gjøre filmer som har publikumsappell. Men ikke alle filmer har alle som målgruppe. Vi vil lage forskjellige typer filmer – for voksne, familie og barn. Sjangermessig har vi ingen spesiell strategi, sier han.

Han håper stillingsutlysningen vil skaffe en kvalifisert produsent.

– Mange har lagt merke til stillingsannonsen. Personen skal ha det øverste ansvar for produksjonsavdelingen. Og vi er ute etter en med bred erfaring og som kan gjøre mye. Vi vet det er vanskelig å finne noen som kan gjøre alt. Det norske miljøet er ikke stort, og veldig mange produsenter er bundet opp til produksjonsselskaper med egne eierinteresser. Men for oss holder det med én, sier han.

Line Sandsmark, SF Norges filmprodusent, synes det er mest ryddig at administrerende direktør uttaler seg, men hun ser fram mot utvidelsen av produksjonsavdelingen.
– Det er behov for en styrket produksjonsavdeling, og jeg ser frem til å være i en styrket avdeling, sier hun.

MENY