Strid om studiodrift

En rekke private leverandører i norsk film og tv-produksjon hilser her velkommen at staten skal selge seg ut av Norsk Filmstudio, som de mener lenge har vært utsatt for ulovlig subsidiering.

En rekke private leverandører i norsk film og tv-produksjon hilser her velkommen at staten skal selge seg ut av Norsk Filmstudio, som de mener lenge har vært utsatt for ulovlig subsidiering.

Høsten 2000 blir forslag til omorganisering av Nork Film presentert for Stortinget i statsbudsjettet for 2001 som en direkte følge av at Konkurransetilsynet hadde belyst , og kritisert ulike sider ved Norsk Film as´ drift. I innledning om modernisering av filmsektoren heter det: ”Mens offentlig sektor har ansvar for gode rammebetingelser, er det like naturlig at selve filmproduksjonen gjennomføres av private produksjonsselskaper”.

Som følge av dette ble Norsk Film as fisjonert, hvor produksjonsselskapet Norsk Film as ble solgt til private mens statlig/kommunalt eierskap i Norsk Filmstudio as ble opprettholdt. Kulturdepartementet tok da sikte på at selskapets aksjekapital, gjeld og infrastruktur skulle overføres til staten. Samtidig ble Norsk Filmfond opprettet, som skulle sørge for rammebetingelsene ved støtteordning, hvorpå produksjonene skulle gjennomføres av private produksjonsselskap. Departementet mente også at staten ikke skulle utføre oppgaver som private kunne ivareta på fullgod måte.

Norsk Filmstudio leverer i dag tjenester som ”private kan ivareta”; lys/grip, lyd- og bildeetterarbeid, kamerautleie og studioutleie. I tillegg tilbyr de finansiering av produksjoner, noe som ifølge Stortingets intensjoner er Filmfondets oppgave.

Norsk Filmstudio er en statlig og subsidiert aktør som gir en urimelig konkurranse på det åpne markedet. I 2001 fikk Filmparken et statstilskudd på hele 18.326.000. Dette ikke forenlig med EU regelverk for statsstøtte eller EØS-avtalen, så det er på høy tid at det gjøres noe drastisk.

Det norske filmmlijøet har utviklet seg sterkt de siste årene. Til tross for Norsk Filmstudio/Filmparkens dominerende rolle, har en rekke private aktører etablert sunne bedrifter som tilbyr så og si alle de tjenestene som Norsk Films fasiliteter var enerådende på tidligere. At det å selge tjenester i den norske filmbransjen automatisk er et underskuddsforetakende er en myte som vi ønsker å bestride sannheten av, dette synet opprettholdes først og fremst av dem som er ”kulturelt belastet” med tungdrevne organisasjoner og liten effektivitet. Vårt syn er at det norske filmproduksjonsmiljøet vil kunne få mer film pr krone ved at flere aktører vil få plass. Det vil også kunne virke desentraliserende, ved at det lettere vil kunne etableres virksomheter også utenfor Oslo. Slikt ser vi gode eksempler på i våre naboland. Ved at Norsk Filmstudio eventuelt forsvinner eller kommer over i private hender, vil det bli en sunn konkurranse på leveranser av de ovennevnte tjenester. Faren for at produksjoner skal havne i utlandet er jo alltids tilstede, noe som er uheldig for alle. Man skal ikke se lenger enn til Danmark, hvor det er restriksjoner for hvor de støttede midler skal brukes. Kanskje dette kan innføres her også?

De midler som Norsk Filmstudio har mottatt for å dekke underskudd, hadde vært bedre å gi direkte til produksjonsstøtte.

Oslo 14.10.02

Lars M. Semb

Executive Producer

The Chimney Pot Oslo as

Erik Røed

Daglig Leder

Egg og Bacon AS

Håkon Haavik

Daglig Leder

Punch Post Production

Dagfinn Berge

Daglig Leder

EBH

Morten Magnussen

Styreformann/eier

Gripteknikk AS

Olav Haddeland

Daglig Leder

Dagslys AS

Les ny relatert sak: Forhastet filmstudio-salg

Strid om studiodrift

En rekke private leverandører i norsk film og tv-produksjon hilser her velkommen at staten skal selge seg ut av Norsk Filmstudio, som de mener lenge har vært utsatt for ulovlig subsidiering.

En rekke private leverandører i norsk film og tv-produksjon hilser her velkommen at staten skal selge seg ut av Norsk Filmstudio, som de mener lenge har vært utsatt for ulovlig subsidiering.

Høsten 2000 blir forslag til omorganisering av Nork Film presentert for Stortinget i statsbudsjettet for 2001 som en direkte følge av at Konkurransetilsynet hadde belyst , og kritisert ulike sider ved Norsk Film as´ drift. I innledning om modernisering av filmsektoren heter det: ”Mens offentlig sektor har ansvar for gode rammebetingelser, er det like naturlig at selve filmproduksjonen gjennomføres av private produksjonsselskaper”.

Som følge av dette ble Norsk Film as fisjonert, hvor produksjonsselskapet Norsk Film as ble solgt til private mens statlig/kommunalt eierskap i Norsk Filmstudio as ble opprettholdt. Kulturdepartementet tok da sikte på at selskapets aksjekapital, gjeld og infrastruktur skulle overføres til staten. Samtidig ble Norsk Filmfond opprettet, som skulle sørge for rammebetingelsene ved støtteordning, hvorpå produksjonene skulle gjennomføres av private produksjonsselskap. Departementet mente også at staten ikke skulle utføre oppgaver som private kunne ivareta på fullgod måte.

Norsk Filmstudio leverer i dag tjenester som ”private kan ivareta”; lys/grip, lyd- og bildeetterarbeid, kamerautleie og studioutleie. I tillegg tilbyr de finansiering av produksjoner, noe som ifølge Stortingets intensjoner er Filmfondets oppgave.

Norsk Filmstudio er en statlig og subsidiert aktør som gir en urimelig konkurranse på det åpne markedet. I 2001 fikk Filmparken et statstilskudd på hele 18.326.000. Dette ikke forenlig med EU regelverk for statsstøtte eller EØS-avtalen, så det er på høy tid at det gjøres noe drastisk.

Det norske filmmlijøet har utviklet seg sterkt de siste årene. Til tross for Norsk Filmstudio/Filmparkens dominerende rolle, har en rekke private aktører etablert sunne bedrifter som tilbyr så og si alle de tjenestene som Norsk Films fasiliteter var enerådende på tidligere. At det å selge tjenester i den norske filmbransjen automatisk er et underskuddsforetakende er en myte som vi ønsker å bestride sannheten av, dette synet opprettholdes først og fremst av dem som er ”kulturelt belastet” med tungdrevne organisasjoner og liten effektivitet. Vårt syn er at det norske filmproduksjonsmiljøet vil kunne få mer film pr krone ved at flere aktører vil få plass. Det vil også kunne virke desentraliserende, ved at det lettere vil kunne etableres virksomheter også utenfor Oslo. Slikt ser vi gode eksempler på i våre naboland. Ved at Norsk Filmstudio eventuelt forsvinner eller kommer over i private hender, vil det bli en sunn konkurranse på leveranser av de ovennevnte tjenester. Faren for at produksjoner skal havne i utlandet er jo alltids tilstede, noe som er uheldig for alle. Man skal ikke se lenger enn til Danmark, hvor det er restriksjoner for hvor de støttede midler skal brukes. Kanskje dette kan innføres her også?

De midler som Norsk Filmstudio har mottatt for å dekke underskudd, hadde vært bedre å gi direkte til produksjonsstøtte.

Oslo 14.10.02

Lars M. Semb

Executive Producer

The Chimney Pot Oslo as

Erik Røed

Daglig Leder

Egg og Bacon AS

Håkon Haavik

Daglig Leder

Punch Post Production

Dagfinn Berge

Daglig Leder

EBH

Morten Magnussen

Styreformann/eier

Gripteknikk AS

Olav Haddeland

Daglig Leder

Dagslys AS

Les ny relatert sak: Forhastet filmstudio-salg

MENY