Michael Hanekes "Det hvite båndet"

Michael Hanekes nye film, ”Det hvite båndet”, som denne uken ble vist på BIFF, berører de autoritære samfunnsstrukturene som blant annet banet veien for nazismen i Tyskland, og avdekker en filmkunstner i sitt livs form. Med handlingen lagt til månedene før utbruddet av første verdenskrig skildrer Haneke et føydalt småsamfunn der rigid gudstro og mistenksomhet gjør livet uutholdelig. Filmen får norsk kinopremiere i romjulen. I dette intervjuet fra Les Films Du Losange forteller Haneke om råmaterialet for filmen og den spesielle epoken som skildres .

Michael Hanekes "Det hvite båndet"

Michael Hanekes nye film, ”Det hvite båndet”, som denne uken ble vist på BIFF, berører de autoritære samfunnsstrukturene som blant annet banet veien for nazismen i Tyskland, og avdekker en filmkunstner i sitt livs form. Med handlingen lagt til månedene før utbruddet av første verdenskrig skildrer Haneke et føydalt småsamfunn der rigid gudstro og mistenksomhet gjør livet uutholdelig. Filmen får norsk kinopremiere i romjulen. I dette intervjuet fra Les Films Du Losange forteller Haneke om råmaterialet for filmen og den spesielle epoken som skildres .

MENY