Zentropa vingeklipper urokråka Aalbæk Jensen

Zentropa vingeklipper urokråka Aalbæk Jensen

Ledelsen i det danske selskapet Zentropa har i et internt brev til sine samarbeidspartnere meldt ifra om at selskapets grunnlegger, Peter Aalbæk Jensen, er fratatt ”den direkte og daglige innflytelse over filmselskapet han selv har stiftet og stadig er medeier av”.

Det er Politiken som melder om det i dag.

Beslutningen kommer som følge av den siste tidens harde kritikk av Aalbæk Jensen for hans mildt sagt politisk ukorrekte uttalelser om kvinnenes posisjon i selskapet og i dansk film. Det skjer også som følge av påstandene om blant annet seksuell trakassering fra ni tidligere kvinnelige ansatte.

Etter at avisene Informationen og Politiken publiserte flere sterkt kritiske artikler om Aalbæk Jensens drøye stil som leder, der fysisk avstraffelse og rituelle ydmykelser inngikk, ble saken også fanget opp av store internasjonale medier som The Guardian, Screen Daily, Hollywood Reporter og Indiewire. Det toppet seg da Svensk filminstitut på mandag ga uttrykk for at det vurderte å stanse all støtte til Zentropa framover som følge av ledelsens håndtering av saken.

Det svenske instituttet er ikke den eneste internasjonale samarbeidspartneren som har reagert negativt på avsløringene, ifølge Politiken. Tirsdag skrev ledelsen av Europarådets filmfond, Eurimage, som har støttet Lars Von Triers kommende film The House That Jack Built med 500.000 euro, en epost der de varslet om at de skulle gjennomgå relasjonen til Zentropa.

Zentropa har åpenbart merket at det nå brenner under føttene på selskapet, og har følgende å si om Aalbæk Jensens rolle framover:

”Peter har fremover ingen innflytelse over den daglige ledelsen av selskapet. Han deltar ikke i ledermøter. Han har ingen innflytelse over elevutdannelsen og har ikke lenger elever under sin ledelse. Peter kan fra og med nå ikke uttale seg på vegne av Zentropa«, står der i brevet.

Videre gjør ledelsen oppmerksom på at de har planer om at sette igang en prosess der de vil kontakte Arbeidstilsynet for at få en profesjonell vurdering av arbeidsmiljøet. Det interne brevet fra Zentropa er underskrevet av filmselskapets ledelse, som består av direktør Anders Kjærhauge, direktør for TrustNordic Rikke Ennis og Zentropa-produsentene Sisse Graum Jørgensen og Louise Vesth.

Zentropa vingeklipper urokråka Aalbæk Jensen

Zentropa vingeklipper urokråka Aalbæk Jensen

Ledelsen i det danske selskapet Zentropa har i et internt brev til sine samarbeidspartnere meldt ifra om at selskapets grunnlegger, Peter Aalbæk Jensen, er fratatt ”den direkte og daglige innflytelse over filmselskapet han selv har stiftet og stadig er medeier av”.

Det er Politiken som melder om det i dag.

Beslutningen kommer som følge av den siste tidens harde kritikk av Aalbæk Jensen for hans mildt sagt politisk ukorrekte uttalelser om kvinnenes posisjon i selskapet og i dansk film. Det skjer også som følge av påstandene om blant annet seksuell trakassering fra ni tidligere kvinnelige ansatte.

Etter at avisene Informationen og Politiken publiserte flere sterkt kritiske artikler om Aalbæk Jensens drøye stil som leder, der fysisk avstraffelse og rituelle ydmykelser inngikk, ble saken også fanget opp av store internasjonale medier som The Guardian, Screen Daily, Hollywood Reporter og Indiewire. Det toppet seg da Svensk filminstitut på mandag ga uttrykk for at det vurderte å stanse all støtte til Zentropa framover som følge av ledelsens håndtering av saken.

Det svenske instituttet er ikke den eneste internasjonale samarbeidspartneren som har reagert negativt på avsløringene, ifølge Politiken. Tirsdag skrev ledelsen av Europarådets filmfond, Eurimage, som har støttet Lars Von Triers kommende film The House That Jack Built med 500.000 euro, en epost der de varslet om at de skulle gjennomgå relasjonen til Zentropa.

Zentropa har åpenbart merket at det nå brenner under føttene på selskapet, og har følgende å si om Aalbæk Jensens rolle framover:

”Peter har fremover ingen innflytelse over den daglige ledelsen av selskapet. Han deltar ikke i ledermøter. Han har ingen innflytelse over elevutdannelsen og har ikke lenger elever under sin ledelse. Peter kan fra og med nå ikke uttale seg på vegne av Zentropa«, står der i brevet.

Videre gjør ledelsen oppmerksom på at de har planer om at sette igang en prosess der de vil kontakte Arbeidstilsynet for at få en profesjonell vurdering av arbeidsmiljøet. Det interne brevet fra Zentropa er underskrevet av filmselskapets ledelse, som består av direktør Anders Kjærhauge, direktør for TrustNordic Rikke Ennis og Zentropa-produsentene Sisse Graum Jørgensen og Louise Vesth.

MENY