Seminar om Oslos nye kino- og filmlandskap

Seminar om Oslos nye kino- og filmlandskap

Foto fra fjorårets seminar

Hva slags filmfortellinger skal komme ut av Oslo de neste årene? Hva kreves for å styrke rekrutteringen av nye stemmer til den produserende bransjen? Hva arbeider Oslos nye filmkommisjon med? Og hvordan blir distribusjon av film påvirket av nye kinoer og av strømmetjenestene?

Disse og flere andre spørsmål blir diskutert på et bransjeseminar torsdag 7. juni under filmfestivalen Oslo Pix.

Arrangementet fant sted første gang i fjor, og er ment å bli et årlig must for hovedstadens kino- og filmbransje. «Hensikten er å konkretisere og følge opp Oslo kommunes filmmelding, som slår fast at hovedstaden skal bli «en dynamo i norsk film».

Her er det foreløpige programmet, som vil bli oppdatert fortløpende:

Sted: Klingenberg kino, sal 2.
Tid: Torsdag 7. juni, cirka 13.00 – 16.30
Ordstyrer: Signe Pahle, Viken filmsenter

1300 Velkommen
1305 Kortfilm-visning
1315 Oppsummering filmåret 2017 / 2018
1325  Keynote om status for filmmeldingen.

1335 Ny kinostruktur i Oslo – hva er status etter to måneder med Odeon på Storo? Hva sier besøkstallene om endringer i markedet og hva kinoene satser på? Hva er mulighetsrommet for de uavhengige? Panel snart på plass.

1405 Intervju: Jennifer Fox – gjester festivalen med The Tale, som distribueres av HBO. Hvordan ser hun på muligheter og utfordringer med å jobbe med en sånn aktør? Samtale med filmskaperen.

1420 VOD og nordisk film – hvordan ser distributører og produsenter på mulighetene for å nå ut via strømming? Er det aktuelt å åpne for etterhåndsstøtte til film basert på strømmetall? Panel: Vibeke Skistad (Euforia Film); Morten Stephanson (Nordisk Film) Stine Helgeland (NFI), samt en representant for strømmetjeneste.

1445 pause m kaffe og frukt

1510 Rekruttering og likestilling – hva må til for å bedre rekrutteringen av kvinner til bransjen? Vi setter fokus på vilkår for etablering av nye produksjonsmiljøer. Panel: Nina B Blad (Barbosa Film) Karin Julsrud (Den norske filmskolen), Carsten Aanonsen (IndieFilm) og Maria Jørstad (Talent Norge)

1540 Kollisjon – et nytt bransjeforum for musikkvideo: Hvor står musikkvideoen, og hvorfor er den egnet som samarbeidsprosjekt for film- og musikkbransjen? Ved Ola Martin Fjeld

1555 Oslo 16: Hva er visjonen for Oslos nye uavhengige produksjonssenter? Hva skal filmer skal de være fødselshjelpere for, hva har de å melde og å tilby? Intervju med Pernian Shafiei og Jan Vardøen

1605 Ny filmkommisjonær i Oslo: Adrian Mitchell – hva slags mål har han for jobben, hva slags verktøy har han for å tiltrekke nye produksjoner til Oslo?

1625 Oppsummering

Seminar om Oslos nye kino- og filmlandskap

Seminar om Oslos nye kino- og filmlandskap

Foto fra fjorårets seminar

Hva slags filmfortellinger skal komme ut av Oslo de neste årene? Hva kreves for å styrke rekrutteringen av nye stemmer til den produserende bransjen? Hva arbeider Oslos nye filmkommisjon med? Og hvordan blir distribusjon av film påvirket av nye kinoer og av strømmetjenestene?

Disse og flere andre spørsmål blir diskutert på et bransjeseminar torsdag 7. juni under filmfestivalen Oslo Pix.

Arrangementet fant sted første gang i fjor, og er ment å bli et årlig must for hovedstadens kino- og filmbransje. «Hensikten er å konkretisere og følge opp Oslo kommunes filmmelding, som slår fast at hovedstaden skal bli «en dynamo i norsk film».

Her er det foreløpige programmet, som vil bli oppdatert fortløpende:

Sted: Klingenberg kino, sal 2.
Tid: Torsdag 7. juni, cirka 13.00 – 16.30
Ordstyrer: Signe Pahle, Viken filmsenter

1300 Velkommen
1305 Kortfilm-visning
1315 Oppsummering filmåret 2017 / 2018
1325  Keynote om status for filmmeldingen.

1335 Ny kinostruktur i Oslo – hva er status etter to måneder med Odeon på Storo? Hva sier besøkstallene om endringer i markedet og hva kinoene satser på? Hva er mulighetsrommet for de uavhengige? Panel snart på plass.

1405 Intervju: Jennifer Fox – gjester festivalen med The Tale, som distribueres av HBO. Hvordan ser hun på muligheter og utfordringer med å jobbe med en sånn aktør? Samtale med filmskaperen.

1420 VOD og nordisk film – hvordan ser distributører og produsenter på mulighetene for å nå ut via strømming? Er det aktuelt å åpne for etterhåndsstøtte til film basert på strømmetall? Panel: Vibeke Skistad (Euforia Film); Morten Stephanson (Nordisk Film) Stine Helgeland (NFI), samt en representant for strømmetjeneste.

1445 pause m kaffe og frukt

1510 Rekruttering og likestilling – hva må til for å bedre rekrutteringen av kvinner til bransjen? Vi setter fokus på vilkår for etablering av nye produksjonsmiljøer. Panel: Nina B Blad (Barbosa Film) Karin Julsrud (Den norske filmskolen), Carsten Aanonsen (IndieFilm) og Maria Jørstad (Talent Norge)

1540 Kollisjon – et nytt bransjeforum for musikkvideo: Hvor står musikkvideoen, og hvorfor er den egnet som samarbeidsprosjekt for film- og musikkbransjen? Ved Ola Martin Fjeld

1555 Oslo 16: Hva er visjonen for Oslos nye uavhengige produksjonssenter? Hva skal filmer skal de være fødselshjelpere for, hva har de å melde og å tilby? Intervju med Pernian Shafiei og Jan Vardøen

1605 Ny filmkommisjonær i Oslo: Adrian Mitchell – hva slags mål har han for jobben, hva slags verktøy har han for å tiltrekke nye produksjoner til Oslo?

1625 Oppsummering

MENY