Regjeringen gir 50 millioner tilbake til filmbransjen

Regjeringen gir 50 millioner tilbake til filmbransjen

Foto fra «Wisting», en av de norske dramaproduksjonene som er finansiert via insentivordningen

Etter de siste årenes kutt kompenserer regjeringen nå bransjen ved å foreslå en økning på 50 millioner kroner til film på statsbudsjettet for 2019. Det er til NTB at kulturminister Trine Skei Grande kommer med løfte om en økning i statsbudsjettet.

Men det nevnes ikke at dette i hovedsak kun kompenserer for de betydelige kuttene fra de siste årene.

– Vi legger fram en egen filmpakke i budsjettet. Film- og serieproduksjonen i Norge er på vei opp, og henter hjem internasjonale priser. Vi ser også at filmbesøket i Norge er enormt. Norske filmer går godt. Det er moro å støtte en næring med et slikt driv, sier kulturministeren til NTB.

Regjeringen vil blant annet styrke rammen for tilskuddsordningene under NFIs produksjonspott med 30,9 millioner kroner, mens 5,1 millioner kroner av dette tilskuddet er øremerket internasjonal satsing på dataspill

Regjeringen vil også øke tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med 10 millioner kroner, og vil opprette en nasjonal filmkommisjon. I budsjettforslaget er det satt av 3 millioner kroner til dette tiltaket.

Dermed har ikke Skei Grande lyttet til bransjen og NFIs innstilling om å se på insentivordningen på nytt. Under forrige tildeling var det bare norske dramaproduksjoner som fikk støtte, og ikke én eneste internasjonal storproduksjon – som jo var hovedmålet for ordningen å lokke til seg.

Ellers er styrkingen av regionene en fortsatt prioritet for regjeringen: De regionale filmfondene får 2 millioner kroner mer til en samlet bevilgning på 23,3 millioner kroner. Bygdekinoen foreslås styrket med 2,5 millioner kroner, Internasjonalt Samisk Filminstitutt med 600.000 kroner og ungdomshuset Tvibit i Tromsø med 1 million kroner.

Som vi meldte om forrige uke går kulturministeren også inn for at det foreslåtte salget av Filmparken legges på is. Men det betyr ikke at parken aldri vil bli solgt, understreker Skei Grande.

Regjeringen gir 50 millioner tilbake til filmbransjen

Regjeringen gir 50 millioner tilbake til filmbransjen

Foto fra «Wisting», en av de norske dramaproduksjonene som er finansiert via insentivordningen

Etter de siste årenes kutt kompenserer regjeringen nå bransjen ved å foreslå en økning på 50 millioner kroner til film på statsbudsjettet for 2019. Det er til NTB at kulturminister Trine Skei Grande kommer med løfte om en økning i statsbudsjettet.

Men det nevnes ikke at dette i hovedsak kun kompenserer for de betydelige kuttene fra de siste årene.

– Vi legger fram en egen filmpakke i budsjettet. Film- og serieproduksjonen i Norge er på vei opp, og henter hjem internasjonale priser. Vi ser også at filmbesøket i Norge er enormt. Norske filmer går godt. Det er moro å støtte en næring med et slikt driv, sier kulturministeren til NTB.

Regjeringen vil blant annet styrke rammen for tilskuddsordningene under NFIs produksjonspott med 30,9 millioner kroner, mens 5,1 millioner kroner av dette tilskuddet er øremerket internasjonal satsing på dataspill

Regjeringen vil også øke tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med 10 millioner kroner, og vil opprette en nasjonal filmkommisjon. I budsjettforslaget er det satt av 3 millioner kroner til dette tiltaket.

Dermed har ikke Skei Grande lyttet til bransjen og NFIs innstilling om å se på insentivordningen på nytt. Under forrige tildeling var det bare norske dramaproduksjoner som fikk støtte, og ikke én eneste internasjonal storproduksjon – som jo var hovedmålet for ordningen å lokke til seg.

Ellers er styrkingen av regionene en fortsatt prioritet for regjeringen: De regionale filmfondene får 2 millioner kroner mer til en samlet bevilgning på 23,3 millioner kroner. Bygdekinoen foreslås styrket med 2,5 millioner kroner, Internasjonalt Samisk Filminstitutt med 600.000 kroner og ungdomshuset Tvibit i Tromsø med 1 million kroner.

Som vi meldte om forrige uke går kulturministeren også inn for at det foreslåtte salget av Filmparken legges på is. Men det betyr ikke at parken aldri vil bli solgt, understreker Skei Grande.

MENY