Rapport om festival-kuttenes konsekvenser

Amandus
Amandus er en av festivalene som kan forsvinne om kuttene i festivalstøtten blir en realitet.

Årets festivalseminar i Haugesund gikk i dag av stabelen i byens rådhus, noe som var en kledelig ramme for en alvorlig affære. Her gjorde ordfører Petter Steen jr., leder av organisasjonsutvalget i Film & Kino, rede for intet mindre enn Film & Kinos fremtid. Organisasjonen har som kjent varslet en halvering av festivalstøtten til norske filmfestivaler, noe som kan få alvorlige følger.

I går fortalte festivalutvalgets leder Geirmund Lykke at medlemmene av utvalget nå vurderer å stille sine plasser til disposisjon fordi de ikke kan utføre sine oppgaver med et halvert budsjett. Han fortalte om sitt møte med statsråden, og så med opposisjonens kulturpolitiker Olemic Thommesen, som begge ga signaler om at noe kan og bør gjøres. Spørsmålet er bare hva.

Han fortalte også om bakgrunnen for den ferske undersøkelsen om hva festivalene faktisk produserer og presenterte rapporten ”Hodet over vannet – en kartlegging av norske filmfestivaler” (av Malin Dahle, Jostein Ryssevik og Pelle Engesæter). Der kommer det blant annet fram at ”dersom festivalene ikke lykkes med å erstatte midlene fra Film & Kino, vil vi kunne se betydelige endringer i festivallandskapet i årene fremover. Allerede fra i år ser en rekke festivaler seg nødt til å redusere sitt tilbud. I følge spørreundersøkelsen vil minst fire festivaler trolig måtte legge ned driften. Amandusfestivalen på Lillehammer, Nordkapp filmfestival, Skeive filmer og Barnefilmfestivalen Verdens Beste står alle i fare for å forsvinne. Ytterligere tre festivaler frykter at de må avvikle festivalen på lengre sikt.”

Videre heter det i rapporten at ”de aller fleste festivalene vil imidlertid kunne drive videre tross kutt i festivalstøtten, dog med et sterkt redusert tilbud. For de fleste vil bortfallet av støtte medføre betydelige endringer i festivalprogrammene. 16 av 21 festivalledere sier de vil måtte redusere filmtilbudet. Det betyr ikke nødvendigvis at det bare blir færre filmer på programmet, det kan også innebære at kvaliteten på filmtilbudet svekkes. Når en større andel av ressursene må brukes til å skaffe finansiering vil det være færre ressurser tilgjengelig til å utvikle et filmprogram av høy kvalitet. Resultatet for mange av festivalene kan bli færre filmer av høy kunstnerisk kvalitet og en mer kommersiell profil, noe flere festivalledere uttrykker bekymring for. Allerede i dag opplever flere festivaler at de må bruke uforholdsmessig mye tid på å skaffe midler fremfor å arbeide med programinnholdet

Rapporten er foreløpig ikke lagt ut på web.

Rapport om festival-kuttenes konsekvenser

Amandus
Amandus er en av festivalene som kan forsvinne om kuttene i festivalstøtten blir en realitet.

Årets festivalseminar i Haugesund gikk i dag av stabelen i byens rådhus, noe som var en kledelig ramme for en alvorlig affære. Her gjorde ordfører Petter Steen jr., leder av organisasjonsutvalget i Film & Kino, rede for intet mindre enn Film & Kinos fremtid. Organisasjonen har som kjent varslet en halvering av festivalstøtten til norske filmfestivaler, noe som kan få alvorlige følger.

I går fortalte festivalutvalgets leder Geirmund Lykke at medlemmene av utvalget nå vurderer å stille sine plasser til disposisjon fordi de ikke kan utføre sine oppgaver med et halvert budsjett. Han fortalte om sitt møte med statsråden, og så med opposisjonens kulturpolitiker Olemic Thommesen, som begge ga signaler om at noe kan og bør gjøres. Spørsmålet er bare hva.

Han fortalte også om bakgrunnen for den ferske undersøkelsen om hva festivalene faktisk produserer og presenterte rapporten ”Hodet over vannet – en kartlegging av norske filmfestivaler” (av Malin Dahle, Jostein Ryssevik og Pelle Engesæter). Der kommer det blant annet fram at ”dersom festivalene ikke lykkes med å erstatte midlene fra Film & Kino, vil vi kunne se betydelige endringer i festivallandskapet i årene fremover. Allerede fra i år ser en rekke festivaler seg nødt til å redusere sitt tilbud. I følge spørreundersøkelsen vil minst fire festivaler trolig måtte legge ned driften. Amandusfestivalen på Lillehammer, Nordkapp filmfestival, Skeive filmer og Barnefilmfestivalen Verdens Beste står alle i fare for å forsvinne. Ytterligere tre festivaler frykter at de må avvikle festivalen på lengre sikt.”

Videre heter det i rapporten at ”de aller fleste festivalene vil imidlertid kunne drive videre tross kutt i festivalstøtten, dog med et sterkt redusert tilbud. For de fleste vil bortfallet av støtte medføre betydelige endringer i festivalprogrammene. 16 av 21 festivalledere sier de vil måtte redusere filmtilbudet. Det betyr ikke nødvendigvis at det bare blir færre filmer på programmet, det kan også innebære at kvaliteten på filmtilbudet svekkes. Når en større andel av ressursene må brukes til å skaffe finansiering vil det være færre ressurser tilgjengelig til å utvikle et filmprogram av høy kvalitet. Resultatet for mange av festivalene kan bli færre filmer av høy kunstnerisk kvalitet og en mer kommersiell profil, noe flere festivalledere uttrykker bekymring for. Allerede i dag opplever flere festivaler at de må bruke uforholdsmessig mye tid på å skaffe midler fremfor å arbeide med programinnholdet

Rapporten er foreløpig ikke lagt ut på web.

MENY