Ossietzkyprisen tildeles Ulrik Imtiaz Rolfsen

Ossietzkyprisen tildeles Ulrik Imtiaz Rolfsen

Ulrik Imtiaz Rolfsen tildeles årets Ossietzkypris for sin kamp for kildevernet og pressefriheten, melder Norsk Pen i en pressemelding.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  
Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.

8. juni 2015 beslagla Politiets sikkerhetstjeneste (PST) upublisert materiale til en dokumentarfilm om det norske ekstremistmiljøet hjemme hos dokumentarfilmskaperen. Rolfsen-saken har vært behandlet i to rettsinstanser. Borgarting lagmannsrett forkastet Rolfsens anke på Oslo tingretts avgjørelse om at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) skal få se filmopptakene som ble beslaglagt. Lagmannsretten slo fast at «Politiet gis anledning til å ta beslag i det sikrede materialet hos Rolfsen som ikke omfattes av kildevernet». Rolfsen anket avgjørelsen og saken skal opp i Høyesterett i neste uke.

I et intervju med Rushprint like før han anket til Høyesterett sa Rolfsen at han opplevde å bli behandlet som en kriminell av PST.

– Hvis saken får stå, betyr det at politiet etter terrorlovgivningen får fullmakt til å hente ut all informasjon de vil om kilders identitet eller uttalelser. Retten gir meg medhold i at kildevernet også omfatter dokumentarister, men sier samtidig at terrorloven trumfer det. Kildevernet settes altså til side, konstaterte  Rolfsen overfor Rushprint.

– Dette kunne kanskje vært ok om det var snakk om å avverge et terrorangrep, men her var terrorhandlingen politiet ønsket å stoppe allerede avverget.

– De hadde arrestert gutten 13 timer før de kom til meg for å beslaglegge materialet. Jeg må anta at de ikke hadde klart å skaffe bevis, og dermed så seg nødt til å komme til meg for å skaffe bevis på den lettvinte måten. Jeg tror det handler om at jeg er en liten produsent uten et stort mediehus bak meg. De hadde nok ikke turt å gjøre dette hos NRK.

I et intervju med Aftenposten 29. juni gir Rolfsen uttrykk for at han ikke er bekymret for sin egen karriere, men er “redd for at kilder ikke lenger vil snakke med hverken ham eller pressen.”  Norsk PEN mener dette illustrerer at saken er et alvorlig angrep på kildevernet i norske medier.

Pressen har en lovfestet rett til ikke å oppgi sine kilder, selv under rettslig vitneavhør. For den frie og kritiske journalistikken er kildevernet helt avgjørende, understreker Norske Pen. Pressens kildevern er en sentral del av ytringsfriheten, slik den også er beskyttet i den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 10″.

Prisen vil bli overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo mandag 23. november kl. 19.00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Ossietzkyprisen tildeles Ulrik Imtiaz Rolfsen

Ossietzkyprisen tildeles Ulrik Imtiaz Rolfsen

Ulrik Imtiaz Rolfsen tildeles årets Ossietzkypris for sin kamp for kildevernet og pressefriheten, melder Norsk Pen i en pressemelding.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  
Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.

8. juni 2015 beslagla Politiets sikkerhetstjeneste (PST) upublisert materiale til en dokumentarfilm om det norske ekstremistmiljøet hjemme hos dokumentarfilmskaperen. Rolfsen-saken har vært behandlet i to rettsinstanser. Borgarting lagmannsrett forkastet Rolfsens anke på Oslo tingretts avgjørelse om at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) skal få se filmopptakene som ble beslaglagt. Lagmannsretten slo fast at «Politiet gis anledning til å ta beslag i det sikrede materialet hos Rolfsen som ikke omfattes av kildevernet». Rolfsen anket avgjørelsen og saken skal opp i Høyesterett i neste uke.

I et intervju med Rushprint like før han anket til Høyesterett sa Rolfsen at han opplevde å bli behandlet som en kriminell av PST.

– Hvis saken får stå, betyr det at politiet etter terrorlovgivningen får fullmakt til å hente ut all informasjon de vil om kilders identitet eller uttalelser. Retten gir meg medhold i at kildevernet også omfatter dokumentarister, men sier samtidig at terrorloven trumfer det. Kildevernet settes altså til side, konstaterte  Rolfsen overfor Rushprint.

– Dette kunne kanskje vært ok om det var snakk om å avverge et terrorangrep, men her var terrorhandlingen politiet ønsket å stoppe allerede avverget.

– De hadde arrestert gutten 13 timer før de kom til meg for å beslaglegge materialet. Jeg må anta at de ikke hadde klart å skaffe bevis, og dermed så seg nødt til å komme til meg for å skaffe bevis på den lettvinte måten. Jeg tror det handler om at jeg er en liten produsent uten et stort mediehus bak meg. De hadde nok ikke turt å gjøre dette hos NRK.

I et intervju med Aftenposten 29. juni gir Rolfsen uttrykk for at han ikke er bekymret for sin egen karriere, men er “redd for at kilder ikke lenger vil snakke med hverken ham eller pressen.”  Norsk PEN mener dette illustrerer at saken er et alvorlig angrep på kildevernet i norske medier.

Pressen har en lovfestet rett til ikke å oppgi sine kilder, selv under rettslig vitneavhør. For den frie og kritiske journalistikken er kildevernet helt avgjørende, understreker Norske Pen. Pressens kildevern er en sentral del av ytringsfriheten, slik den også er beskyttet i den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 10″.

Prisen vil bli overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo mandag 23. november kl. 19.00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

MENY