Også svenskene advarer mot kinodød

Også svenskene advarer mot kinodød

Kinobransjen roper mye varsko for tiden. Denne sommeren har den norske bransjen advart mot norsk kinodød som følge av frafallet av inntekter fra videogramavgiften som regjeringen vil fjerne. ”Det store kinoranet” er kampropet fra kinosjefene.

Den svenske kinobransjen advarer også nå om kinodød, men av en litt annen årsak: Sveriges kulturminister har varslet at hun vil heve kinomomsen til 25 prosent.

Det svenske kinosjefforbundet har foretatt en undersøkelse blant sine medlemmer som viser at mer enn halvparten av de spurte tror det er en veldig stor risiko for at de må legge ned driften om momsen heves. En tredjedel av de spurte mente dessuten at det vil føre til publikumssvikt når billettprisene økes på denne måten. De anslår i snitt en 20 prosents publikumssvikt, melder Svenska Dagbladet.

”Svarene er mer skremmende enn vi kunne tro”, sier Peter Fornstam, leder av det svenske kinosjefsforbundet.

Det var i våres at den svenske kulturministeren varslet om at hun ville vrake den 50 år gamle Filmavtalen. Det ble hilst velkommen av filmbransjen som mente det var på høy tid. I flere år har kritikerne påpekt at avtalen ikke er moderne og platformnøytral nok. Kulturminsteren tok derfor til orde for en ny statlig filmpolitik som skal blant annet finansieres gjennom momsøkning av kinobillettene fra 2017. Men i kinobransjen er det ingen begeistring for denne løsningen. I likhet med kinobransjen i Norge frykter de svenske kinoene, som så lenge har vært den dominerende forretningsmodellen, at platformnøytraliteten vil svekke deres posisjon.

Også svenskene advarer mot kinodød

Også svenskene advarer mot kinodød

Kinobransjen roper mye varsko for tiden. Denne sommeren har den norske bransjen advart mot norsk kinodød som følge av frafallet av inntekter fra videogramavgiften som regjeringen vil fjerne. ”Det store kinoranet” er kampropet fra kinosjefene.

Den svenske kinobransjen advarer også nå om kinodød, men av en litt annen årsak: Sveriges kulturminister har varslet at hun vil heve kinomomsen til 25 prosent.

Det svenske kinosjefforbundet har foretatt en undersøkelse blant sine medlemmer som viser at mer enn halvparten av de spurte tror det er en veldig stor risiko for at de må legge ned driften om momsen heves. En tredjedel av de spurte mente dessuten at det vil føre til publikumssvikt når billettprisene økes på denne måten. De anslår i snitt en 20 prosents publikumssvikt, melder Svenska Dagbladet.

”Svarene er mer skremmende enn vi kunne tro”, sier Peter Fornstam, leder av det svenske kinosjefsforbundet.

Det var i våres at den svenske kulturministeren varslet om at hun ville vrake den 50 år gamle Filmavtalen. Det ble hilst velkommen av filmbransjen som mente det var på høy tid. I flere år har kritikerne påpekt at avtalen ikke er moderne og platformnøytral nok. Kulturminsteren tok derfor til orde for en ny statlig filmpolitik som skal blant annet finansieres gjennom momsøkning av kinobillettene fra 2017. Men i kinobransjen er det ingen begeistring for denne løsningen. I likhet med kinobransjen i Norge frykter de svenske kinoene, som så lenge har vært den dominerende forretningsmodellen, at platformnøytraliteten vil svekke deres posisjon.

MENY