NRK bygger ned gravedokumentaren til fordel for sport

NRK bygger ned gravedokumentaren til fordel for sport

NRK skal i løpet av høsten redusere bemanningen i Dokumentar- og samfunnsavdelingen med 11 årsverk. Samtidig skal Sporten styrkes med ti årsverk. Det melder Journalisten (og før det: Medier 24).

Det er tre år siden NRK foretok sin forrige snuoperasjon da de reduserte antall årlige Brennpunkt-programmer fra 20 til 16 – blant annet for å finne nye formater de kunne nå ungdommen med.

”Konkurransen om folks tid og oppmerksomhet er tøffere enn noen gang. For å lage innhold som publikum både finner, velger og elsker, og for å kunne gjøre nødvendige prioriteringer, må vi ha sunn drift i divisjonen. Derfor starter vi nå en nødvendig opprydding i både Dokumentar- og samfunnsavdelingen og i Sporten, sier direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Hagen, ifølge meldingen på NRKs eget intranett.

”Sunn drift” innebærer altså en styrking av sportssendingene og en nedbygging av Norges største journalistiske graveressurs.

Nestleder Rolf Johansen i Norsk Journalistlag i NRK(NRKJ) håper at nedbemanningen kan skje ute opsigelser. Også Fürst Hagen sier at målet er at de skal løse nedbemanningen i Dokumentar- og samfunnsavdelingen med ”frivillige ordninger”.

Johansen forteller til Journalisten at folk er stressa, mange har spørsmål som de ikke har fått konkrete svar på og folk er redde for jobbene sine.

Det er også varslet en ny organisering av Dokumentar- og samfunnsavdelingen. Hvordan denne blir, vet NRKJ foreløpig lite om da fagforeningen ikke har vært involvert i prosessen så langt, melder Journalisten.

NRK bygger ned gravedokumentaren til fordel for sport

NRK bygger ned gravedokumentaren til fordel for sport

NRK skal i løpet av høsten redusere bemanningen i Dokumentar- og samfunnsavdelingen med 11 årsverk. Samtidig skal Sporten styrkes med ti årsverk. Det melder Journalisten (og før det: Medier 24).

Det er tre år siden NRK foretok sin forrige snuoperasjon da de reduserte antall årlige Brennpunkt-programmer fra 20 til 16 – blant annet for å finne nye formater de kunne nå ungdommen med.

”Konkurransen om folks tid og oppmerksomhet er tøffere enn noen gang. For å lage innhold som publikum både finner, velger og elsker, og for å kunne gjøre nødvendige prioriteringer, må vi ha sunn drift i divisjonen. Derfor starter vi nå en nødvendig opprydding i både Dokumentar- og samfunnsavdelingen og i Sporten, sier direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Hagen, ifølge meldingen på NRKs eget intranett.

”Sunn drift” innebærer altså en styrking av sportssendingene og en nedbygging av Norges største journalistiske graveressurs.

Nestleder Rolf Johansen i Norsk Journalistlag i NRK(NRKJ) håper at nedbemanningen kan skje ute opsigelser. Også Fürst Hagen sier at målet er at de skal løse nedbemanningen i Dokumentar- og samfunnsavdelingen med ”frivillige ordninger”.

Johansen forteller til Journalisten at folk er stressa, mange har spørsmål som de ikke har fått konkrete svar på og folk er redde for jobbene sine.

Det er også varslet en ny organisering av Dokumentar- og samfunnsavdelingen. Hvordan denne blir, vet NRKJ foreløpig lite om da fagforeningen ikke har vært involvert i prosessen så langt, melder Journalisten.

MENY