Millionstøtte fra EU til Viafilm, Tordenfilm og Piraya

Millionstøtte fra EU til Viafilm, Tordenfilm og Piraya

Foto: Vikingarnes produsent Viafilm er blant de som har truffet blink hos Kreativt Europa

Tre norske produksjonsselskaper har mottatt tilskudd fra MEDIA-programmet og Kreativt Europa i årets første runde i tilskuddsordningen for slate funding, eller pakkefinansiert utviklingstilskudd.

De aktuelle selskapene som har fått støtte er Viafilm (210 000 Euro), Tordenfilm (200 000 Euro) og Piraya film (150 000 Euro).

Viafilm er mest kjent som produsent på de profilerte tv-seriene Dag, Lilyhammer og Vikingarne (som nå har fått tittelen The Norsemen til sin Netflix-lansering). Tordenfilm står bak dramaserien Valkyrien og spillefilmen Knudsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin, mens Piraya Film er en av våre mest produktive dokumentarprodusenter (Pels, The Magnitsky Act – behind the scenes, The Act of Killing, mfl.)

De som kan søke såkalt slate funding er uavhengige europeiske produksjonsselskaper som har vært etablert i mist 36 måneder og som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Søkere må vise til dokumentert erfaring, at de har produsert et verk i løpet av de siste fem årene som har blitt distribuert internasjonalt i minst tre land i løpet av de to siste årene. Søkere må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til prosjektet.

Årets tre norske støttemottakere er imidlertid ikke mye i forhold til rekordåret 2015 da hele seks norske produksjonsselskaper mottok tilskudd på til sammen € 964.607 (tilsvarer 8,5 millioner kroner) fra MEDIA. Det var det høyeste antall tilskudd i denne ordningen for norske selskaper noensinne, og bidro til finansieringen av mellom 20 og 30 nye norske fiksjon-, dokumentar, animasjonsfilmer og tv-serier.

Millionstøtte fra EU til Viafilm, Tordenfilm og Piraya

Millionstøtte fra EU til Viafilm, Tordenfilm og Piraya

Foto: Vikingarnes produsent Viafilm er blant de som har truffet blink hos Kreativt Europa

Tre norske produksjonsselskaper har mottatt tilskudd fra MEDIA-programmet og Kreativt Europa i årets første runde i tilskuddsordningen for slate funding, eller pakkefinansiert utviklingstilskudd.

De aktuelle selskapene som har fått støtte er Viafilm (210 000 Euro), Tordenfilm (200 000 Euro) og Piraya film (150 000 Euro).

Viafilm er mest kjent som produsent på de profilerte tv-seriene Dag, Lilyhammer og Vikingarne (som nå har fått tittelen The Norsemen til sin Netflix-lansering). Tordenfilm står bak dramaserien Valkyrien og spillefilmen Knudsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin, mens Piraya Film er en av våre mest produktive dokumentarprodusenter (Pels, The Magnitsky Act – behind the scenes, The Act of Killing, mfl.)

De som kan søke såkalt slate funding er uavhengige europeiske produksjonsselskaper som har vært etablert i mist 36 måneder og som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Søkere må vise til dokumentert erfaring, at de har produsert et verk i løpet av de siste fem årene som har blitt distribuert internasjonalt i minst tre land i løpet av de to siste årene. Søkere må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til prosjektet.

Årets tre norske støttemottakere er imidlertid ikke mye i forhold til rekordåret 2015 da hele seks norske produksjonsselskaper mottok tilskudd på til sammen € 964.607 (tilsvarer 8,5 millioner kroner) fra MEDIA. Det var det høyeste antall tilskudd i denne ordningen for norske selskaper noensinne, og bidro til finansieringen av mellom 20 og 30 nye norske fiksjon-, dokumentar, animasjonsfilmer og tv-serier.

MENY