Kan filmen bli den nye oljen?

Kan filmen bli den nye oljen?

Foto: Tv-serien «Oljefondet» med regi av Harald Zwart

Dette spørsmålet skal et panel forsøke å besvare under den filmpolitiske konferansen «Grenseløs norsk film – mellom Hollywood og lokal patriotisme” som arrangeres under Haugesundfestivalen 23.august. Det berører noe av det Jan Erik Holst skrev her på rushprint.no på forsommeren: i en tid der særlig vestlandsregionen opplever oljetørke, kan en enda mer ekspansiv insentivordning for utenlandske filmproduksjoner bidra til vekst. Men det forutsetter at ordningen kommer inn på statsbudsjettet som en automatisk refusjonsordning, slik den er på Island.

”Det må vektlegges for at ordningen skaper og sikrer arbeidsplasser innen hotell og reiseliv, infrastruktur og kommune-utvikling, IKKE primært at det er en filmstøtteordning, selv om den også er det”, skrev Holst og kom med følgende oppfordring: ”La dette bli årets konferanse under Den norske filmfestivalen i Haugesund i august, med islandske og tyske incentiv-spesialister og gode gamle ringrever blant stortings-politikerne i panelet”.

Nå har ikke Holst fått hele ønsket sitt oppfylt, men konferansen, som er et samarbeid med Handelshøyskolen BI, ser ikke bare på insentivordningen, men også ”endringene i filmmarkedet og hvilke konsekvenser digitalisering og globalisering har medført”.

Innleggene er ifølge seminarteksten også ment å kunne ”gi innspill til hvordan bransjen selv kan bidra til vekst gjennom bedre organisering både for digitalisering og glokalisering, og hvordan rettigheter og en effektiv forvaltning av disse stadig blir viktigere når skapte verdier skal fordeles”.

Det vil bli presentert en rapport av Andrew Barnes, Olsberg SPI, om insentivordningen i Norge. Det blir også holdt en case-study av Snømannenproduksjonen der selveste regissør Tomas Alfredsson deltar.

Les mer om konferansen

Kan filmen bli den nye oljen?

Kan filmen bli den nye oljen?

Foto: Tv-serien «Oljefondet» med regi av Harald Zwart

Dette spørsmålet skal et panel forsøke å besvare under den filmpolitiske konferansen «Grenseløs norsk film – mellom Hollywood og lokal patriotisme” som arrangeres under Haugesundfestivalen 23.august. Det berører noe av det Jan Erik Holst skrev her på rushprint.no på forsommeren: i en tid der særlig vestlandsregionen opplever oljetørke, kan en enda mer ekspansiv insentivordning for utenlandske filmproduksjoner bidra til vekst. Men det forutsetter at ordningen kommer inn på statsbudsjettet som en automatisk refusjonsordning, slik den er på Island.

”Det må vektlegges for at ordningen skaper og sikrer arbeidsplasser innen hotell og reiseliv, infrastruktur og kommune-utvikling, IKKE primært at det er en filmstøtteordning, selv om den også er det”, skrev Holst og kom med følgende oppfordring: ”La dette bli årets konferanse under Den norske filmfestivalen i Haugesund i august, med islandske og tyske incentiv-spesialister og gode gamle ringrever blant stortings-politikerne i panelet”.

Nå har ikke Holst fått hele ønsket sitt oppfylt, men konferansen, som er et samarbeid med Handelshøyskolen BI, ser ikke bare på insentivordningen, men også ”endringene i filmmarkedet og hvilke konsekvenser digitalisering og globalisering har medført”.

Innleggene er ifølge seminarteksten også ment å kunne ”gi innspill til hvordan bransjen selv kan bidra til vekst gjennom bedre organisering både for digitalisering og glokalisering, og hvordan rettigheter og en effektiv forvaltning av disse stadig blir viktigere når skapte verdier skal fordeles”.

Det vil bli presentert en rapport av Andrew Barnes, Olsberg SPI, om insentivordningen i Norge. Det blir også holdt en case-study av Snømannenproduksjonen der selveste regissør Tomas Alfredsson deltar.

Les mer om konferansen

MENY