Ikke bærekraftig for europeiske regissører og manusforfattere

Ikke bærekraftig for europeiske regissører og manusforfattere

Foto: Vinduene blir flere, men inntektene blir ikke nødvendigvis det

Federation of Screenwriters in Europe (FSE) og Federation of European Film Directors (FERA) har gjennomført en undersøkelse som tar for seg lønn og arbeidsforhold for manusforfattere og regissører i Europa. Konklusjonen deres etter å ha vurdert de første resultatene er at disse sentrale fagfunksjonene hjemsøkes av en grunnleggende mangel på bærekraft.

I gjennomsnitt tjener en ”audio-visual author” 20 000 Euro etter skatt. Når diskusjonene om det såkalte Opphavrettsdirektivet i Det europeiske parlamentet er inne i en avgjørende fase, advarer FSE og FERA mot en utvikling der opphavspersonene får uforholdsmessig lite av omsetningen fra den audiovisuelle industrien. Den totale omsetningen for denne industrien var i 2012 på 107 milliarder Euro, men fortsatt strever regissørene og forfatterne med å få en grei inntekt.

Situasjonen som beskrives gjennom undersøkelsen er brutal: Unge manusforfattere har en årlig gjennomsnittsinntekt på 15 000 Euro. Om de makter å holde karrieren gående fram til de runder 50 år kan de nå opp til 30 000 Euro (for menn) og 25 000 Euro (for kvinner) i årsinntekt – for så å synke dramatisk til under 15 000 Euro når de er blitt 65 år.

Som resultat må de fleste ta seg annet arbeid innen bransjen (50 prosent av manusforfatterne) eller utenfor (34 prosent av regissørene, 42 prosent av manusforfatterne). Manusforfatterne og regissørene mottar 10 prosent av inntektene fra andre inntekskilder.

FSE og FERA påpeker paradokset i det faktum at borgerne av EU har voksende apetitt på de lokale audiovisuelle produksjonene samtidig som opphavspersonene sliter med å få endene til å møtes.

Derfor mener organisasjonene at Opphavsdirektivet er “a once-in-a-decade opportunity” for å gjøre noe konkret for å endre på dette:

As a part of the EU audio-visual industry, we fight for a sustainable future for our sector, so that its specificities are taken into account in the EU audio-visual regulatory framework and ongoing copyright review. It is now the industry’s turn to show that it also has a sustainable vision for the future of its creative community.”

Ikke bærekraftig for europeiske regissører og manusforfattere

Ikke bærekraftig for europeiske regissører og manusforfattere

Foto: Vinduene blir flere, men inntektene blir ikke nødvendigvis det

Federation of Screenwriters in Europe (FSE) og Federation of European Film Directors (FERA) har gjennomført en undersøkelse som tar for seg lønn og arbeidsforhold for manusforfattere og regissører i Europa. Konklusjonen deres etter å ha vurdert de første resultatene er at disse sentrale fagfunksjonene hjemsøkes av en grunnleggende mangel på bærekraft.

I gjennomsnitt tjener en ”audio-visual author” 20 000 Euro etter skatt. Når diskusjonene om det såkalte Opphavrettsdirektivet i Det europeiske parlamentet er inne i en avgjørende fase, advarer FSE og FERA mot en utvikling der opphavspersonene får uforholdsmessig lite av omsetningen fra den audiovisuelle industrien. Den totale omsetningen for denne industrien var i 2012 på 107 milliarder Euro, men fortsatt strever regissørene og forfatterne med å få en grei inntekt.

Situasjonen som beskrives gjennom undersøkelsen er brutal: Unge manusforfattere har en årlig gjennomsnittsinntekt på 15 000 Euro. Om de makter å holde karrieren gående fram til de runder 50 år kan de nå opp til 30 000 Euro (for menn) og 25 000 Euro (for kvinner) i årsinntekt – for så å synke dramatisk til under 15 000 Euro når de er blitt 65 år.

Som resultat må de fleste ta seg annet arbeid innen bransjen (50 prosent av manusforfatterne) eller utenfor (34 prosent av regissørene, 42 prosent av manusforfatterne). Manusforfatterne og regissørene mottar 10 prosent av inntektene fra andre inntekskilder.

FSE og FERA påpeker paradokset i det faktum at borgerne av EU har voksende apetitt på de lokale audiovisuelle produksjonene samtidig som opphavspersonene sliter med å få endene til å møtes.

Derfor mener organisasjonene at Opphavsdirektivet er “a once-in-a-decade opportunity” for å gjøre noe konkret for å endre på dette:

As a part of the EU audio-visual industry, we fight for a sustainable future for our sector, so that its specificities are taken into account in the EU audio-visual regulatory framework and ongoing copyright review. It is now the industry’s turn to show that it also has a sustainable vision for the future of its creative community.”

MENY