Harald Kolstad er død

Harald Kolstad, en av landets mest profilerte filmkritikere, er død,. Han ble 64 år gammel. Kolstad skrev filmkritikk for Dagsavisen/Arbeiderbladet i mange år. I 2003 ble han utnevnt til æresmedlem i Norsk Filmkritikerlag.

«Mange trodde at Harald ikke likte film. Mer feil kan man ikke ta. Hans rene kjærlighet for filmkunsten var grenseløs, og basert på inngående kjennskap til hele filmhistorien. En slakt var alltid fundert i kombinasjonen av kunnskap og en subjektiv rett til å føle seg forsmådd på filmkunstens vegne. For Harald var film en kunstform, ikke noe man bare lagde for underholdningens skyld. Derfor avskydde han også alt ståket rundt, som Oscar-priser eller filmfestivalen i Cannes. Men om han kunne virke fryktinngytende, og om han kunne leve like kompromissløst som han formulerte seg både i diskusjoner og på trykk, er det hans engasjement for kunsten og evnen til å la seg begeistre som vil stå skarpest igjen,» skriver Mode Steinkjer, kulturredaktør i Dagsavisen.

Harald Kolstad er død

Harald Kolstad, en av landets mest profilerte filmkritikere, er død,. Han ble 64 år gammel. Kolstad skrev filmkritikk for Dagsavisen/Arbeiderbladet i mange år. I 2003 ble han utnevnt til æresmedlem i Norsk Filmkritikerlag.

«Mange trodde at Harald ikke likte film. Mer feil kan man ikke ta. Hans rene kjærlighet for filmkunsten var grenseløs, og basert på inngående kjennskap til hele filmhistorien. En slakt var alltid fundert i kombinasjonen av kunnskap og en subjektiv rett til å føle seg forsmådd på filmkunstens vegne. For Harald var film en kunstform, ikke noe man bare lagde for underholdningens skyld. Derfor avskydde han også alt ståket rundt, som Oscar-priser eller filmfestivalen i Cannes. Men om han kunne virke fryktinngytende, og om han kunne leve like kompromissløst som han formulerte seg både i diskusjoner og på trykk, er det hans engasjement for kunsten og evnen til å la seg begeistre som vil stå skarpest igjen,» skriver Mode Steinkjer, kulturredaktør i Dagsavisen.

MENY