Filmskole-master endelig akkreditert

Filmskolenmotiv_master_768

NOKUT har nå akkreditert mastergradsstudiet i audiovisuelle fortellinger ved Høgskolen i Lillehammer og Filmskolen, skriver de på sin hjemmeside.

Studiet ble først akkreditert i juni, men vedtaket ble senere trukket tilbake grunnet feilaktige opplysninger om studiested.

– Bakgrunnen for annulleringen er at informasjonen vi har fått fra høyskolen ikke var korrekt. Det stod at studiet i sin helhet skulle gjennomføres på Lillehammer, men det viser seg at deler av studiet skal gjennomføres i Oslo, sa kommunikasjonssjef i NOKUT, Gard Sandaker-Nielsen, da det ble avklart at vedtaket ble trukket tidligere i høst.

Nå kan master-studiet starte opp som planlagt. Her følger begrunnelsen til NOKUT:

I juni, samme måned som det første akkrediteringsvedtaket, fant NOKUT ut gjennom Høgskolen i Lillehammers nettsider at studiet skulle lokaliseres til Oslo. Siden dette ikke var nevnt i søknaden, hadde ikke NOKUT vurdert infrastruktur i eventuelle lokaler i Oslo. Dette førte til at NOKUT ba om ytterligere redegjørelse fra høyskolen. Denne viste at deler av studiet skulle gjennomføres i Oslo. Vedtaket om akkreditering var altså fattet på feilaktige opplysninger og ble derfor annullert. De sakkyndige ble bedt om å vurdere de nye opplysningene om studiested.

Studiet vil hovedsakelig foregå i Lillehammer, men enkelte deler gjennomføres i Oslo. Den sakkyndige komiteen, som har vurdert søknaden, mener det er vesentlig at studentene har god tilgang på blant annet teknisk utstyr som finnes på Lillehammer, men ser at Oslo byr på spennende muligheter som vil kunne styrke studiet. En avtale med Norsk filminstitutt om undervisningslokaler i Filmens hus, vurderes som positivt. Komiteen er derimot bekymret for studentenes arbeidsforhold når studiet deles på to studiesteder, men mener at ansettelsen av en egen undervisningsleder for studiestedet i Oslo vil kunne veie opp for dette.

Her kan du lese hele vedtaket og tilsynsrapporten.

Kilde: nokut.no

Filmskole-master endelig akkreditert

Filmskolenmotiv_master_768

NOKUT har nå akkreditert mastergradsstudiet i audiovisuelle fortellinger ved Høgskolen i Lillehammer og Filmskolen, skriver de på sin hjemmeside.

Studiet ble først akkreditert i juni, men vedtaket ble senere trukket tilbake grunnet feilaktige opplysninger om studiested.

– Bakgrunnen for annulleringen er at informasjonen vi har fått fra høyskolen ikke var korrekt. Det stod at studiet i sin helhet skulle gjennomføres på Lillehammer, men det viser seg at deler av studiet skal gjennomføres i Oslo, sa kommunikasjonssjef i NOKUT, Gard Sandaker-Nielsen, da det ble avklart at vedtaket ble trukket tidligere i høst.

Nå kan master-studiet starte opp som planlagt. Her følger begrunnelsen til NOKUT:

I juni, samme måned som det første akkrediteringsvedtaket, fant NOKUT ut gjennom Høgskolen i Lillehammers nettsider at studiet skulle lokaliseres til Oslo. Siden dette ikke var nevnt i søknaden, hadde ikke NOKUT vurdert infrastruktur i eventuelle lokaler i Oslo. Dette førte til at NOKUT ba om ytterligere redegjørelse fra høyskolen. Denne viste at deler av studiet skulle gjennomføres i Oslo. Vedtaket om akkreditering var altså fattet på feilaktige opplysninger og ble derfor annullert. De sakkyndige ble bedt om å vurdere de nye opplysningene om studiested.

Studiet vil hovedsakelig foregå i Lillehammer, men enkelte deler gjennomføres i Oslo. Den sakkyndige komiteen, som har vurdert søknaden, mener det er vesentlig at studentene har god tilgang på blant annet teknisk utstyr som finnes på Lillehammer, men ser at Oslo byr på spennende muligheter som vil kunne styrke studiet. En avtale med Norsk filminstitutt om undervisningslokaler i Filmens hus, vurderes som positivt. Komiteen er derimot bekymret for studentenes arbeidsforhold når studiet deles på to studiesteder, men mener at ansettelsen av en egen undervisningsleder for studiestedet i Oslo vil kunne veie opp for dette.

Her kan du lese hele vedtaket og tilsynsrapporten.

Kilde: nokut.no

MENY