Filmforbundet svarer på Dramatikerforbundets sterke kritikk

Filmforbundet svarer på Dramatikerforbundets sterke kritikk

Foto: Marianne Kleven i Norske filmregissører, Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund

Mandag forrige uke kunne Rushprint melde at Filmforbundets Organisasjon for Rettighetshåndtering (F©R) inngikk separate og langvarige avtaler med de kommersielle mediehusene TV2 , Discovery Networks og Modern Times Group vedrørende klarering av rettigheter for audiovisuelle produksjoner. (Les saken her.) Dette er en avtale som også impliserer Norske filmregissører som samarbeider tett med Filmforbundet på en rekke felt.

Dette fikk Dramatikerforbundet til å reagerte sterkt. Forbundet advarer alle sine medlemmer, og uavhengige som faller inn under samme gruppe rettighetshavere, på det aller sterkeste mot å undertegne avtaler som innebærer noen form for overføring av rettigheter til F©R/Filmforbundet.

Kritikken fremmes i et innlegg på Dramatikerforbundets nettsider publisert fredag, med tittelen Filmforbundet selger rettigheter uten å spørre. Slik Dramatikerforbundet leser avtalen, forplikter den de aktuelle kringkasterne til å tvinge frem avtaler med produsentene som innebærer at Dramatikerforbundets rettighetsgruppe må gi alle sine rettigheter til Filmforbundet ved deres organisasjon F©R.

Dette er ulovlig, mener Dramatikerforbundet.

I de syv punktene med kritikk av avtalen i innlegget, heter det blant annet også at Dramatikerforbundet oppfatter avtaleinngåelsene som dypt illojale fra Filmforbundets side.

Les hele innlegget på Dramatikerforbundets nettsider.

I et innlegg på Norsk filmforbunds nettsider (også publisert fredag), svarer Sverre Pedersen, forbundsleder for Norsk filmforbund og Marianne Kleven, forbundsleder Norske Filmregissører på påstandene fra Dramatikerforbundet, som de mener er åpenbart grunnløse.

I svaret heter det blant annet:

«F©R og Norsk filmforbund (også på vegne av Norske filmregissører) inngikk mandag den 18.04.2016 separate rettighetsavtaler med hver av de kommersielle mediehusene TV2, Discovery og Modern Times Group. Dette er avtaler vi står bak 100%, som vi mener taler for seg selv, og som vi mener er meget ryddige, og ikke minst fullt lovlige avtaler, og som sikrer våre rettighetshavere betaling for utnyttelse av sin opphavsrett på «tv», for å si det enkelt. Og vi likebehandler alle rettighetshavere vi representerer i de kategorier vi alltid har representert. Det mener vi både er rimelig, ryddig og rettferdig.»

Forbundslederne understeker også at de ikke har inngått noen avtaler på vegne av noen andre enn de F©R representerer:

«Vi hverken kan, eller ønsker å selge rettigheter vi ikke har, men vi forbeholder oss retten til å sikre de rettighetshavere VI representerer rimelige vederlag for sin opphavsrett, både i dag og i tiden fremover.»

Les hele svaret på Norsk filmforbunds hjemmesider.

Rushprint har forespurt Dramatikerforbundets leder Monica Boracco om å utdype sin kritikk. Hun mener det opprinnelige innlegget foreløpig er tilstrekkelig som kommentar.

Oppdatering 26.04.16:

Mandag morgen (den 25.) ble det avholdt et møte mellom Dramatikerforbundet/Forfatterforeningen og Filmforbundet/Regiforbundet vedrørende avtalen.

I et nytt innlegg på Dramatikerforbundets nettsider skriver Monica Boracco at Filmforbundets advokat på dette møtet varslet en gjennomgang av avtalen for å klargjøre at den kun skal gjelde Filmforbundets medlemmer. Han skal ha beklaget at avtalen kunne tolkes dithen at Filmforbundet hadde solgt blant annet forfatteres litterære rettigheter i en avtale der disse ikke engang var part, da det ikke var deres intensjon.

Forfatterorganisasjonenes bekymring for posisjonen til forfattere som er medlem i flere organisasjoner i tillegg til Filmforbundet, og de som er uorganisert, ble ikke besvart på samme måte, heter det videre.

Forfatterorganisasjonenes oppfatning om at filmforbundet fremstår som at de ønsker å erstatte Norwacos videresendingssektor skal derimot ha blitt avvist.

Les hele Boraccos innlegg på Dramatikerforbundets hjemmesider. 

 

Filmforbundet svarer på Dramatikerforbundets sterke kritikk

Filmforbundet svarer på Dramatikerforbundets sterke kritikk

Foto: Marianne Kleven i Norske filmregissører, Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund

Mandag forrige uke kunne Rushprint melde at Filmforbundets Organisasjon for Rettighetshåndtering (F©R) inngikk separate og langvarige avtaler med de kommersielle mediehusene TV2 , Discovery Networks og Modern Times Group vedrørende klarering av rettigheter for audiovisuelle produksjoner. (Les saken her.) Dette er en avtale som også impliserer Norske filmregissører som samarbeider tett med Filmforbundet på en rekke felt.

Dette fikk Dramatikerforbundet til å reagerte sterkt. Forbundet advarer alle sine medlemmer, og uavhengige som faller inn under samme gruppe rettighetshavere, på det aller sterkeste mot å undertegne avtaler som innebærer noen form for overføring av rettigheter til F©R/Filmforbundet.

Kritikken fremmes i et innlegg på Dramatikerforbundets nettsider publisert fredag, med tittelen Filmforbundet selger rettigheter uten å spørre. Slik Dramatikerforbundet leser avtalen, forplikter den de aktuelle kringkasterne til å tvinge frem avtaler med produsentene som innebærer at Dramatikerforbundets rettighetsgruppe må gi alle sine rettigheter til Filmforbundet ved deres organisasjon F©R.

Dette er ulovlig, mener Dramatikerforbundet.

I de syv punktene med kritikk av avtalen i innlegget, heter det blant annet også at Dramatikerforbundet oppfatter avtaleinngåelsene som dypt illojale fra Filmforbundets side.

Les hele innlegget på Dramatikerforbundets nettsider.

I et innlegg på Norsk filmforbunds nettsider (også publisert fredag), svarer Sverre Pedersen, forbundsleder for Norsk filmforbund og Marianne Kleven, forbundsleder Norske Filmregissører på påstandene fra Dramatikerforbundet, som de mener er åpenbart grunnløse.

I svaret heter det blant annet:

«F©R og Norsk filmforbund (også på vegne av Norske filmregissører) inngikk mandag den 18.04.2016 separate rettighetsavtaler med hver av de kommersielle mediehusene TV2, Discovery og Modern Times Group. Dette er avtaler vi står bak 100%, som vi mener taler for seg selv, og som vi mener er meget ryddige, og ikke minst fullt lovlige avtaler, og som sikrer våre rettighetshavere betaling for utnyttelse av sin opphavsrett på «tv», for å si det enkelt. Og vi likebehandler alle rettighetshavere vi representerer i de kategorier vi alltid har representert. Det mener vi både er rimelig, ryddig og rettferdig.»

Forbundslederne understeker også at de ikke har inngått noen avtaler på vegne av noen andre enn de F©R representerer:

«Vi hverken kan, eller ønsker å selge rettigheter vi ikke har, men vi forbeholder oss retten til å sikre de rettighetshavere VI representerer rimelige vederlag for sin opphavsrett, både i dag og i tiden fremover.»

Les hele svaret på Norsk filmforbunds hjemmesider.

Rushprint har forespurt Dramatikerforbundets leder Monica Boracco om å utdype sin kritikk. Hun mener det opprinnelige innlegget foreløpig er tilstrekkelig som kommentar.

Oppdatering 26.04.16:

Mandag morgen (den 25.) ble det avholdt et møte mellom Dramatikerforbundet/Forfatterforeningen og Filmforbundet/Regiforbundet vedrørende avtalen.

I et nytt innlegg på Dramatikerforbundets nettsider skriver Monica Boracco at Filmforbundets advokat på dette møtet varslet en gjennomgang av avtalen for å klargjøre at den kun skal gjelde Filmforbundets medlemmer. Han skal ha beklaget at avtalen kunne tolkes dithen at Filmforbundet hadde solgt blant annet forfatteres litterære rettigheter i en avtale der disse ikke engang var part, da det ikke var deres intensjon.

Forfatterorganisasjonenes bekymring for posisjonen til forfattere som er medlem i flere organisasjoner i tillegg til Filmforbundet, og de som er uorganisert, ble ikke besvart på samme måte, heter det videre.

Forfatterorganisasjonenes oppfatning om at filmforbundet fremstår som at de ønsker å erstatte Norwacos videresendingssektor skal derimot ha blitt avvist.

Les hele Boraccos innlegg på Dramatikerforbundets hjemmesider. 

 

MENY