Feilslått statsstøtte?

I 2011 kommer som kjent et rekordhøyt antall nye norske filmer opp på kino. Det er omleggingen av filmstøtteordningen ved nyttår som har medvirket til at svært mange norske filmer får premiere neste år. Det kan bli opp i mot 40 filmer. Aftenposten-kommentatoren Ingunn Økland mener at deler av filmstøtten kan bli penger på avveie i velferdsstaten Norge. Hun skriver blant annet

«Den såkalte etterhåndsstøtten, som ble innført 1. januar 2010, og som er en justert utgave av den tidligere billettstøtten, går i stor grad til filmer som allerede har kommersiell suksess. I motsetning til hva Filminstituttet har ønsket, ser den også ut til å stimulere til en ytterligere økning i antallet kinopremièrer. Planene for neste år viser at volumet øker mest innenfor den kunstnerisk sett mindre ambisiøse delen av filmproduksjon.» Les resten av kommentaren her.

Feilslått statsstøtte?

I 2011 kommer som kjent et rekordhøyt antall nye norske filmer opp på kino. Det er omleggingen av filmstøtteordningen ved nyttår som har medvirket til at svært mange norske filmer får premiere neste år. Det kan bli opp i mot 40 filmer. Aftenposten-kommentatoren Ingunn Økland mener at deler av filmstøtten kan bli penger på avveie i velferdsstaten Norge. Hun skriver blant annet

«Den såkalte etterhåndsstøtten, som ble innført 1. januar 2010, og som er en justert utgave av den tidligere billettstøtten, går i stor grad til filmer som allerede har kommersiell suksess. I motsetning til hva Filminstituttet har ønsket, ser den også ut til å stimulere til en ytterligere økning i antallet kinopremièrer. Planene for neste år viser at volumet øker mest innenfor den kunstnerisk sett mindre ambisiøse delen av filmproduksjon.» Les resten av kommentaren her.

MENY