Eli Gjerde ny daglig leder i Midtnorsk filmsenter

Eli Gjerde ny daglig leder i Midtnorsk filmsenter

Eli Gjerde er ansatt som ny daglig leder i Midtnorsk Filmsenter. Gjerde kommer fra Trondheim Kino, hvor hun har vært film- og markedssjef siden 2004 og ansatt siden 1994. Det er en av kinolivets mest erfarne profiler som med dette bytter beite. Gjerde tar over etter Solvor Amdal som har ledet filmsenteret siden oppstarten for vel 10 år siden.

Midtnorsk filmsenter sin fremste oppgave er å utvikle Trøndelag som filmregion gjennom tildelinger av midler, rådgivning, kompetanseheving og filmtiltak for barn og unge. De siste årene har det vært en markant økning i filmproduksjoner med utgangspunkt i Midt-Norge, og filmsenteret har hatt en sentral og viktig rolle. I starten har det handlet mest om kort- og dokumentarfilm, men de siste årene har regionen kunnet skilte med sine første spillefilmer, anført av Kvinner i for store herreskjorter i og Dirk Ohm – Illusjonisten som forsvant.

Gjerde startet i Trondheim Kino som programkonsulent, deretter som programsjef – og de siste årene som kinoens film- og markedssjef med ansvar for filmprogram og markedsføring. Gjerde er utdannet filmviter fra NTNU og har også utdanning som journalist.

– Jeg har hatt 23 innholdsrike år ved Trondheim Kino. Nå gleder jeg meg til å lære mer og bidra i en annen del av filmbransjen som daglig leder ved Midtnorsk Filmsenter, sier Gjerde. – Det har vært en imponerende oppblomstring i produksjonsmiljøet de siste 10 – 15 årene. Jeg ser frem til å overta stafettpinnen etter Solvor Amdal som har lagt et solid fundament gjennom sitt arbeid som daglig leder for filmsenteret.

Fakta om Midtnorsk filmsenter:
Midtnorsk filmsenter ble etablert i 2005 som et kulturpolitisk samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Filmsenteret forvalter midler over statsbudsjettet til utvikling og produksjon av filmprosjekter, kompetansehevende tiltak for filmbransjen og filmtiltak for barn og unge

I tillegg har Midtnorsk Filmsenter ansvaret for driften av filmkommisjonen Mid Nordic Film Commission

Selskapet er organisert som et aksjeselskap hvor de tre eierne disponerer 1/3 av aksjene hver.

Kilde: Midtnorsk filmsenter

Eli Gjerde ny daglig leder i Midtnorsk filmsenter

Eli Gjerde ny daglig leder i Midtnorsk filmsenter

Eli Gjerde er ansatt som ny daglig leder i Midtnorsk Filmsenter. Gjerde kommer fra Trondheim Kino, hvor hun har vært film- og markedssjef siden 2004 og ansatt siden 1994. Det er en av kinolivets mest erfarne profiler som med dette bytter beite. Gjerde tar over etter Solvor Amdal som har ledet filmsenteret siden oppstarten for vel 10 år siden.

Midtnorsk filmsenter sin fremste oppgave er å utvikle Trøndelag som filmregion gjennom tildelinger av midler, rådgivning, kompetanseheving og filmtiltak for barn og unge. De siste årene har det vært en markant økning i filmproduksjoner med utgangspunkt i Midt-Norge, og filmsenteret har hatt en sentral og viktig rolle. I starten har det handlet mest om kort- og dokumentarfilm, men de siste årene har regionen kunnet skilte med sine første spillefilmer, anført av Kvinner i for store herreskjorter i og Dirk Ohm – Illusjonisten som forsvant.

Gjerde startet i Trondheim Kino som programkonsulent, deretter som programsjef – og de siste årene som kinoens film- og markedssjef med ansvar for filmprogram og markedsføring. Gjerde er utdannet filmviter fra NTNU og har også utdanning som journalist.

– Jeg har hatt 23 innholdsrike år ved Trondheim Kino. Nå gleder jeg meg til å lære mer og bidra i en annen del av filmbransjen som daglig leder ved Midtnorsk Filmsenter, sier Gjerde. – Det har vært en imponerende oppblomstring i produksjonsmiljøet de siste 10 – 15 årene. Jeg ser frem til å overta stafettpinnen etter Solvor Amdal som har lagt et solid fundament gjennom sitt arbeid som daglig leder for filmsenteret.

Fakta om Midtnorsk filmsenter:
Midtnorsk filmsenter ble etablert i 2005 som et kulturpolitisk samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Filmsenteret forvalter midler over statsbudsjettet til utvikling og produksjon av filmprosjekter, kompetansehevende tiltak for filmbransjen og filmtiltak for barn og unge

I tillegg har Midtnorsk Filmsenter ansvaret for driften av filmkommisjonen Mid Nordic Film Commission

Selskapet er organisert som et aksjeselskap hvor de tre eierne disponerer 1/3 av aksjene hver.

Kilde: Midtnorsk filmsenter

MENY