Den røde løpers politikk

I forrige uke skrev jeg en kommentar i Aftenposten der jeg påpekte svakhetene ved den rødgrønne filmpolitikken og de interne flokene som har oppstått i NFI som følge av omleggingen. De fleste tilbakemeldingene på kommentaren har vært positive, mens et lite fåtall fra bransjen har gitt uttrykk for redsel for at kritikk av Giskes filmpolitikk skal svekke den politiske støtten til filmen. Denne resonneringen overgår min fatteevne, og forteller meg at vi trenger mer debatt – ikke mindre.

Og bare så det er sagt: Giske er den minister som i moderne tid har villet mest med filmen, og kan framvise en entusiasme for filmmediet. Men det betyr ikke at filmpolitikken til de rødgrønne ikke kan bli bedre. Du kan lese kommentaren her.

Den røde løpers politikk

I forrige uke skrev jeg en kommentar i Aftenposten der jeg påpekte svakhetene ved den rødgrønne filmpolitikken og de interne flokene som har oppstått i NFI som følge av omleggingen. De fleste tilbakemeldingene på kommentaren har vært positive, mens et lite fåtall fra bransjen har gitt uttrykk for redsel for at kritikk av Giskes filmpolitikk skal svekke den politiske støtten til filmen. Denne resonneringen overgår min fatteevne, og forteller meg at vi trenger mer debatt – ikke mindre.

Og bare så det er sagt: Giske er den minister som i moderne tid har villet mest med filmen, og kan framvise en entusiasme for filmmediet. Men det betyr ikke at filmpolitikken til de rødgrønne ikke kan bli bedre. Du kan lese kommentaren her.

MENY