50 millioner av filmstøtten holdes tilbake

børning_768
«Børning» er en av filmene som spiser seg inn på årets budsjett fra NFI med sin suksess.

Norsk filminstitutt har varslet landets produsenter av film og TV-drama at 50,3 millioner kroner av årets filmstøtte må holdes tilbake på grunn av budsjettsprekk, melder Aftenposten. Årsaken er som flere ganger tidligere norsk films egen suksess på kino.

– Våre foreløpige beregninger viser at den automatiske ordningen med såkalt etterhåndsstøtte til film, basert på billettsalget på kinoene, kan sprekke med noe over 30 millioner kroner, bekrefter direktør Sindre Guldvog i Norsk Filminstitutt.

De norske suksessfilmene som går på kino i år spiser rett og slett opp bevilgningene til flere nye filmer, slik reglene for statsstøtten er skrudd sammen. 30 millioner kroner tilsvarer tildelinger til to-tre store norske filmer og flere TV-serier.

Ifølge en e-post avdelingsdirektør Sveinung Golimo i filminstituttet har sendt Produsentforeningen, blir 50,3 millioner kroner av årets statsstøtte til film og TV-produksjoner foreløpig frosset. Det vil ikke bli foretatt nye tildelinger på flere programområder inntil videre. Pengene som nå er satt på vent utgjør 11,4 millioner kroner via markedsordningen til kommersiell film, 24,1 millioner kroner til TV-drama, 7,5 millioner kroner til co-produksjoner og 7,3 millioner kroner til den såkalte langfilmordningen Nye veier.

– Dette er pengene som gjenstår på disse postene i år, og som vi holder midlertidig tilbake til vi ser hvor store overskridelsene blir, bekrefter avdelingsdirektør Golimo i filminstituttet. – Det som blir til overs vil bli overført til neste års midler, sier han.

Les Thomas Robsahms innlegg om etterhåndsstøtten, samt en rekke andre relaterte  artikler.

 

50 millioner av filmstøtten holdes tilbake

børning_768
«Børning» er en av filmene som spiser seg inn på årets budsjett fra NFI med sin suksess.

Norsk filminstitutt har varslet landets produsenter av film og TV-drama at 50,3 millioner kroner av årets filmstøtte må holdes tilbake på grunn av budsjettsprekk, melder Aftenposten. Årsaken er som flere ganger tidligere norsk films egen suksess på kino.

– Våre foreløpige beregninger viser at den automatiske ordningen med såkalt etterhåndsstøtte til film, basert på billettsalget på kinoene, kan sprekke med noe over 30 millioner kroner, bekrefter direktør Sindre Guldvog i Norsk Filminstitutt.

De norske suksessfilmene som går på kino i år spiser rett og slett opp bevilgningene til flere nye filmer, slik reglene for statsstøtten er skrudd sammen. 30 millioner kroner tilsvarer tildelinger til to-tre store norske filmer og flere TV-serier.

Ifølge en e-post avdelingsdirektør Sveinung Golimo i filminstituttet har sendt Produsentforeningen, blir 50,3 millioner kroner av årets statsstøtte til film og TV-produksjoner foreløpig frosset. Det vil ikke bli foretatt nye tildelinger på flere programområder inntil videre. Pengene som nå er satt på vent utgjør 11,4 millioner kroner via markedsordningen til kommersiell film, 24,1 millioner kroner til TV-drama, 7,5 millioner kroner til co-produksjoner og 7,3 millioner kroner til den såkalte langfilmordningen Nye veier.

– Dette er pengene som gjenstår på disse postene i år, og som vi holder midlertidig tilbake til vi ser hvor store overskridelsene blir, bekrefter avdelingsdirektør Golimo i filminstituttet. – Det som blir til overs vil bli overført til neste års midler, sier han.

Les Thomas Robsahms innlegg om etterhåndsstøtten, samt en rekke andre relaterte  artikler.

 

MENY