22/7-filmen til Greengrass fikk mest fra insentivpotten

22/7-filmen til Greengrass fikk mest fra insentivpotten

Foto: Paul Greengrass (til høyre) under opptakene til Bourne Identity

Tre internasjonale prosjekter fikk i dag tilskudd fra insentivordningen for film- og serieproduksjoner:

Paul Greengrass sin spillefilm om 22/7, med tittelen Norway, fikk den største bevilgningen på over 17 millioner kroner.  Nylig skapte Greengrass overskrifter i norsk presse da det kom fram at han har vært i kontakt med Åsne Seierstad om å basere filmen på hennes bok om terroristen BreivikEn av oss. Greengrass skal selv skrive manus, mens veteranen Scott Rudin produserer sammen med Greg Goodman og Eli Bush. Budsjettet er på 20 millioner dollar og filmen skal distribueres av Netflix.

For ikke lenge siden skapte det spekulasjoner da Mission Impossibleregissør Christopher McQuarrie ble observert på befaring i Norge nær Lysefjorden. Senere ble hans planlagte opptak på Prekestolen utsatt på grunn av at Tom Cruise fikk en ankelskade. Det stopper imidlertid ikke Mission Impossible 6 som har fått 6,3 millioner i støtte, noe som neppe holder til mer enn noen få scener på Prekestolen.

Her er alle prosjektene som er tilbudt støtte på tilsammen 24,4 millioner:

Norway

Type prosjekt: Spillefilm
Produksjonsselskap: Little Lord Productions Ltd. v/Scott Rudin/ Gregory Goodman/ Eli Bush
Regissør: Paul Greengrass
Manuskript: Paul Greengrass
Tilbudt tilskuddsramme: 17 125 000 NOK

Mission Impossible 6

Type prosjekt: Spillefilm
Produksjonsselskap: Paramount Pictures v/ Jake Mayers
Regissør: Christopher McQuarrie
Manuskript: Christopher McQuarrie
Tilbudt tilskuddsramme: 6 325 000 NOK

Untitled New Pictures Project AKA THE INNOCENTS 

Type prosjekt: Dramaserie 8 x 60 minutter
Produksjonsselskap: TI Productions Ltd. v/Charlie Pattinson            
Regissør: Farren Blackburn
Manuskript: Hania Elkington         
Tilbudt tilskuddsramme: 950 000 NOK

I vurderingen av – og rangeringen mellom søkere har NFI lagt vekt på «produksjonenes internasjonale potensial- og størrelse, i hvilken grad prosjektet vil bidra til en reell økning i produksjonsaktiviteten i Norge og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen ved å skape vekst, økt erfaring og kunnskap».

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk Filminstitutt og har en ramme på 56 millioner kroner for 2017. Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge, det vil si at tilskuddsrammen er på 25%. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid».

Kilde: NFI

22/7-filmen til Greengrass fikk mest fra insentivpotten

22/7-filmen til Greengrass fikk mest fra insentivpotten

Foto: Paul Greengrass (til høyre) under opptakene til Bourne Identity

Tre internasjonale prosjekter fikk i dag tilskudd fra insentivordningen for film- og serieproduksjoner:

Paul Greengrass sin spillefilm om 22/7, med tittelen Norway, fikk den største bevilgningen på over 17 millioner kroner.  Nylig skapte Greengrass overskrifter i norsk presse da det kom fram at han har vært i kontakt med Åsne Seierstad om å basere filmen på hennes bok om terroristen BreivikEn av oss. Greengrass skal selv skrive manus, mens veteranen Scott Rudin produserer sammen med Greg Goodman og Eli Bush. Budsjettet er på 20 millioner dollar og filmen skal distribueres av Netflix.

For ikke lenge siden skapte det spekulasjoner da Mission Impossibleregissør Christopher McQuarrie ble observert på befaring i Norge nær Lysefjorden. Senere ble hans planlagte opptak på Prekestolen utsatt på grunn av at Tom Cruise fikk en ankelskade. Det stopper imidlertid ikke Mission Impossible 6 som har fått 6,3 millioner i støtte, noe som neppe holder til mer enn noen få scener på Prekestolen.

Her er alle prosjektene som er tilbudt støtte på tilsammen 24,4 millioner:

Norway

Type prosjekt: Spillefilm
Produksjonsselskap: Little Lord Productions Ltd. v/Scott Rudin/ Gregory Goodman/ Eli Bush
Regissør: Paul Greengrass
Manuskript: Paul Greengrass
Tilbudt tilskuddsramme: 17 125 000 NOK

Mission Impossible 6

Type prosjekt: Spillefilm
Produksjonsselskap: Paramount Pictures v/ Jake Mayers
Regissør: Christopher McQuarrie
Manuskript: Christopher McQuarrie
Tilbudt tilskuddsramme: 6 325 000 NOK

Untitled New Pictures Project AKA THE INNOCENTS 

Type prosjekt: Dramaserie 8 x 60 minutter
Produksjonsselskap: TI Productions Ltd. v/Charlie Pattinson            
Regissør: Farren Blackburn
Manuskript: Hania Elkington         
Tilbudt tilskuddsramme: 950 000 NOK

I vurderingen av – og rangeringen mellom søkere har NFI lagt vekt på «produksjonenes internasjonale potensial- og størrelse, i hvilken grad prosjektet vil bidra til en reell økning i produksjonsaktiviteten i Norge og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen ved å skape vekst, økt erfaring og kunnskap».

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk Filminstitutt og har en ramme på 56 millioner kroner for 2017. Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge, det vil si at tilskuddsrammen er på 25%. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid».

Kilde: NFI

MENY