Rolf Jørgen Fuglesang

Rolf Jørgen Fuglesang til høyre for Quisling.

MENY