«Insentivordningen tømmes for 32 millioner»

«Insentivordningen tømmes for 32 millioner»

Den 19. juni ble revidert statsbudsjett banket gjennom i Stortinget. Men istedenfor at insentivordningen ble styrket, tømmes den for 32 millioner. I bransjen murres det nå om at NFI i det skjulte motarbeider insentivordningen, skriver Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon.

Er det dette vi skal ta med til Berlinalen i 2019?

Er det dette vi skal ta med til Berlinalen i 2019?

Så mye som 95-97% av de samlede fonds- og insentivmidlene vil i 2018 gå til norske majoritetsprodusenter. Det plasserer Norge som et av de aller mest isolasjonistiske innspillingslandene i Europa, mener Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon. Er dette noe å ta med videre til Berlinalen som fokusland i 2019?

– Filmsatsingen må dobles

– Filmsatsingen må dobles

Med en Ringenes Herre-dramaserie i horisonten, kunne ikke timingen for å løfte insentivordningen ut av kulturdepartementet vært bedre, skriver Sigmund Elias Holm, som mener at den norske filmstøtten henger etter den internasjonale utviklingen. – Amazon, Hulu, HBO, Netflix, Facebook, og Apple vil produsere for 200 mrd i 2018. Det er et helt annerledes marked enn for bare få år siden.

– Produsentforeningen kjemper mot vindmøller

– Produsentforeningen kjemper mot vindmøller

Norske produsenter konstruerer et motsetningsforhold mellom norsk filmproduksjon og insentivordningen, skriver Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon. Hvorfor snakker de ikke om de positive ringvirkningene insentivordningen kan skape?

”Go ahead and start planning your trip to Norway!”

”Go ahead and start planning your trip to Norway!”

Det skriver Vanity Fair i sin omtale av Ex Machina, som er spilt inn i Møre og Romsdal. Vi får håpe departementet styrer unna en annenrangs insentivordning, slik at vi kan komme med en tilsvarende oppfordring til verdens filmskapere, skriver Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon.

Lettvint om insentivordning

Lettvint om insentivordning

Hvilke andre bransjer hadde godkjent at konsulenter uten fagkunnskap skal bli politiske premissleverandører? Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon mener utredningen fra Oslo Economics om insentivordning er preget av upresis begrepsbruk og manglende helhetlige vurderinger.

Hva slags insentivordning trenger vi?

Hva slags insentivordning trenger vi?

En insentivordning må være uavhengig av nasjonal filmstøtte, og organiseres uavhengig av Norsk filminstitutt, mener Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon. Her skisserer han noen av de alternative insentivordningene som regjeringen kan få til vurdering på vårparten.

– Gerhardsen tar feil

– Gerhardsen tar feil

Statssekretær Mina Gerhardsen tar feil når hun hevder det er bransjen selv som har prioritert vekk insentivordningen for utenlandske filminnspillinger i Norge. Utspillet kan oppfattes som en ansvarsfraskrivelse: Kulturdepartementet har aldri lagt frem en reell insentivordning.

MENY