Østnorsk filmsenter prioriterer ekstremsport.

Østnorsk filmsenter prioriterer ekstremsport.

Prosjektet som fikk mest av Østnorsk filmsenter denne måneden er en blanding av ekstremsport og personlig, nær historie som vil kunne nå bredt ut – og med spesiell appell til kvinner, mener konsulenten.

Senteret har prioritert produksjonsklare prosjekter i denne runden, fordi det er stramme økonomiske rammer på slutten av året. Dette var samtidig nytilsatt konsulent Hege Michelsens første tildelingsrunde for Østnorsk filmsenter.

«Jeg kan bare konstatere at det er en stor og viktig bredde blant filmskaperne i Innlandet, med mye kunstnerisk kompetanse, engasjement og faglig entusiasme. Det er ekstra gledelig at absolutt alle prosjektene har høy grad av aktualitet og relevans», skriver hun i begrunnelsen for tildelingene.

«Blant de tingene som evalueres er kunstneriske kvaliteter, om prosjektet er nyskapende, mangfoldsperspektiv og gjennomføringsevne og prosjektets historikk. I den helhetlige vurderingen kommer det også inn faktorer som er overordnet regionale, som for eksempel handler om talent- og kompetanseutvikling eller synliggjøring av kompetanse internasjonalt».

Et av prosjektene som anses for å ha bredd appell, og som fikk den suverent største potten, er I Follow Rivers, med manus og regi av Barbora Hollan. Produsent Filip Christensen og Hollan er tildelt 600 000 for sitt portrett av Mariann Sæther (42), en av verdens beste elvepadlere. 

«Siden hun var tenåring, har hun utfordret mange av samfunnets normer og forventninger. Hun baserte hele sitt liv på å følge elva, men når hun blir mor, møter hun en ny utfordring: kan hun fortsette å følge egne drømmer og samtidig være der for familien?» 

Dette er et fint prosjekt med en spennende historie, bra medvirkende, og et stort internasjonalt potensial, skriver Michelsen videre i sin begrunnelse:

«Regi har gjort opptak gjennom syv år, og har dermed fått unik tilgang til medvirkende og mye arkivmateriale. Det vedlagte materiale viser spektakulære opptak og bilder, og en tøff og sympatisk medvirkende i en utradisjonell sport. Filmens premiss er et viktig dilemma som mange kan kjenne seg igjen i og identifisere seg med. Prosjektet er en blanding av ekstremsport og personlig, nær historie som vil kunne nå et bredt lag publikum – og med en spesiell appell til kvinner langt utenfor ekstremsportsfæren.»

Les mer om alle tildelingene.

Østnorsk filmsenter prioriterer ekstremsport.

Østnorsk filmsenter prioriterer ekstremsport.

Prosjektet som fikk mest av Østnorsk filmsenter denne måneden er en blanding av ekstremsport og personlig, nær historie som vil kunne nå bredt ut – og med spesiell appell til kvinner, mener konsulenten.

Senteret har prioritert produksjonsklare prosjekter i denne runden, fordi det er stramme økonomiske rammer på slutten av året. Dette var samtidig nytilsatt konsulent Hege Michelsens første tildelingsrunde for Østnorsk filmsenter.

«Jeg kan bare konstatere at det er en stor og viktig bredde blant filmskaperne i Innlandet, med mye kunstnerisk kompetanse, engasjement og faglig entusiasme. Det er ekstra gledelig at absolutt alle prosjektene har høy grad av aktualitet og relevans», skriver hun i begrunnelsen for tildelingene.

«Blant de tingene som evalueres er kunstneriske kvaliteter, om prosjektet er nyskapende, mangfoldsperspektiv og gjennomføringsevne og prosjektets historikk. I den helhetlige vurderingen kommer det også inn faktorer som er overordnet regionale, som for eksempel handler om talent- og kompetanseutvikling eller synliggjøring av kompetanse internasjonalt».

Et av prosjektene som anses for å ha bredd appell, og som fikk den suverent største potten, er I Follow Rivers, med manus og regi av Barbora Hollan. Produsent Filip Christensen og Hollan er tildelt 600 000 for sitt portrett av Mariann Sæther (42), en av verdens beste elvepadlere. 

«Siden hun var tenåring, har hun utfordret mange av samfunnets normer og forventninger. Hun baserte hele sitt liv på å følge elva, men når hun blir mor, møter hun en ny utfordring: kan hun fortsette å følge egne drømmer og samtidig være der for familien?» 

Dette er et fint prosjekt med en spennende historie, bra medvirkende, og et stort internasjonalt potensial, skriver Michelsen videre i sin begrunnelse:

«Regi har gjort opptak gjennom syv år, og har dermed fått unik tilgang til medvirkende og mye arkivmateriale. Det vedlagte materiale viser spektakulære opptak og bilder, og en tøff og sympatisk medvirkende i en utradisjonell sport. Filmens premiss er et viktig dilemma som mange kan kjenne seg igjen i og identifisere seg med. Prosjektet er en blanding av ekstremsport og personlig, nær historie som vil kunne nå et bredt lag publikum – og med en spesiell appell til kvinner langt utenfor ekstremsportsfæren.»

Les mer om alle tildelingene.

MENY