Nina Grünfeld blir prodekan for Den norske filmskolen og AMEK

Nina Grünfeld blir prodekan for Den norske filmskolen og AMEK

Nina Grünfeld er ansatt som prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK).

Foto av Lillian Julsvik/HINN

Dermed er det for første gang etablert en felles prodekan for de to fakultetene som ligger inn under Høgskolen i Innlandet (HINN).

Nina Grünfeld har vært ansatt ved tv-skolen på Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) ved HINN siden 2018. Her har hun undervist i dokumentarregi og har professortittel. Hun er opprinnelig utdannet filmregissør fra Dramatiska institutet i Stockholm og har også utdanning fra Den danske filmskole i København og Universitetet i Oslo. Hun er tidligere leder i fagforbundet Norske filmregissører.

Mest kjent de siste årene er Grünfeld for tre dokumentarfilmer som på ulik måte handler om faren, psykiateren Berthold Grünfeld: Grünfeld: ukjent opphavDen døende doktoren og Ninas barn.  Hun har også utgitt boka Frida. Min ukjente farmors krig om hennes farmor som ble drept i konsentrasjonsleiren Ravensbrück i april 1945.

hjemmesiden til Høgskolen i Innlandet vurderer Grünfeld sin nye brobyggerrolle mellom DNF og AMEK, som prodekan, på denne måten:

– Først og fremst ved å bli bedre kjent med alle de fine og kompetente fagansatte, og sørge for at de blir kjent med hverandre. Jeg kjenner mange fra før og nå får jeg mulighet til å bli enda bedre kjent. Andre som jeg ikke kjenner så godt gleder jeg meg til å stifte bekjentskap med.

– Slik jeg ser det vil det være min oppgave å identifisere ideer, ønsker og behov hos hver enkelt faglig ansatt slik at den kompetansen og den FoU- og KU-virksomheten som finner sted, og skal finne sted, blir større og mer synliggjort. Jeg skal bidra til at disse stjernene skinner så klart og tydelig at Høgskolen Innlandet fremstår som den mest eklatante institusjonen, i Norge og Norden, innen det audiovisuelle feltet.

Hun mener det er mange måter å gjennomføre forskning på, og ikke minst å formidle resultatet.

– Å skrive antologier er spennende, men lange fagfellevurderte artikler er ikke nødvendigvis vår metode i alle sammenhenger. Ved TV-skolen er det nylig blitt anskaffet podkastutstyr. Det klør litt i fingrene mine etter å ta det i bruk for å formidle både prosesser og resultater, og ikke minst tanker om pedagogisk virksomhet. Et mål er å skape et klima der vi alle ønsker å bidra til å formidle erfaringer fra undervisning, FoU og KU-virksomheten vår, og gjøre den relevant for studenter og kollegaer, også ved andre utdanningsinstitusjoner og ikke minst i bransjen. Jeg kommer til å lete med lykt og lupe etter gode synergier mellom DNF og AMEK og gleder meg til å finne ut mer om hva som skjer ved DNF.

Nina Grünfeld tiltrer 1. januar 2023.

Nina Grünfeld blir prodekan for Den norske filmskolen og AMEK

Nina Grünfeld blir prodekan for Den norske filmskolen og AMEK

Nina Grünfeld er ansatt som prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK).

Foto av Lillian Julsvik/HINN

Dermed er det for første gang etablert en felles prodekan for de to fakultetene som ligger inn under Høgskolen i Innlandet (HINN).

Nina Grünfeld har vært ansatt ved tv-skolen på Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) ved HINN siden 2018. Her har hun undervist i dokumentarregi og har professortittel. Hun er opprinnelig utdannet filmregissør fra Dramatiska institutet i Stockholm og har også utdanning fra Den danske filmskole i København og Universitetet i Oslo. Hun er tidligere leder i fagforbundet Norske filmregissører.

Mest kjent de siste årene er Grünfeld for tre dokumentarfilmer som på ulik måte handler om faren, psykiateren Berthold Grünfeld: Grünfeld: ukjent opphavDen døende doktoren og Ninas barn.  Hun har også utgitt boka Frida. Min ukjente farmors krig om hennes farmor som ble drept i konsentrasjonsleiren Ravensbrück i april 1945.

hjemmesiden til Høgskolen i Innlandet vurderer Grünfeld sin nye brobyggerrolle mellom DNF og AMEK, som prodekan, på denne måten:

– Først og fremst ved å bli bedre kjent med alle de fine og kompetente fagansatte, og sørge for at de blir kjent med hverandre. Jeg kjenner mange fra før og nå får jeg mulighet til å bli enda bedre kjent. Andre som jeg ikke kjenner så godt gleder jeg meg til å stifte bekjentskap med.

– Slik jeg ser det vil det være min oppgave å identifisere ideer, ønsker og behov hos hver enkelt faglig ansatt slik at den kompetansen og den FoU- og KU-virksomheten som finner sted, og skal finne sted, blir større og mer synliggjort. Jeg skal bidra til at disse stjernene skinner så klart og tydelig at Høgskolen Innlandet fremstår som den mest eklatante institusjonen, i Norge og Norden, innen det audiovisuelle feltet.

Hun mener det er mange måter å gjennomføre forskning på, og ikke minst å formidle resultatet.

– Å skrive antologier er spennende, men lange fagfellevurderte artikler er ikke nødvendigvis vår metode i alle sammenhenger. Ved TV-skolen er det nylig blitt anskaffet podkastutstyr. Det klør litt i fingrene mine etter å ta det i bruk for å formidle både prosesser og resultater, og ikke minst tanker om pedagogisk virksomhet. Et mål er å skape et klima der vi alle ønsker å bidra til å formidle erfaringer fra undervisning, FoU og KU-virksomheten vår, og gjøre den relevant for studenter og kollegaer, også ved andre utdanningsinstitusjoner og ikke minst i bransjen. Jeg kommer til å lete med lykt og lupe etter gode synergier mellom DNF og AMEK og gleder meg til å finne ut mer om hva som skjer ved DNF.

Nina Grünfeld tiltrer 1. januar 2023.

MENY