Filmpremierer trues på nytt av pandemien

Filmpremierer trues på nytt av pandemien

Kulturministeren har uttalt at regjeringen «vil komme med ordninger ved behov». Nå er behovet her, og det haster! Filmfeltet trenger et sikkerhetsnett som sørger for at bransjen ikke kollapser, advarer Åse Kringstad, Guttorm Petterson og Morten Christoffersen.

Foto: «Kampen om Narvik», en av filmene som kan bli utsatt – til store kostnader.

Smitteøkningen og frykten for den nye virusvarianten har satt filmbransjen i en svært alvorlig situasjon. Etter noen uker med svært gode besøkstall på norske kinoer i høst er optimisme snudd til sterk bekymring. I takt med økende smittetrykk begynte antall solgte billetter raskt å falle, og sist helg hadde de fleste filmer et fall fra foregående helg på 50-60 %, mot normale dropp på 20-30 %. Vi frykter et enda kraftigere fall denne helgen.

 

Dersom det ikke kommer støtteordninger som fanger opp denne situasjonen vil mange av kinofilmene flyttes – særlig de norske produksjonene som kun har et marked å spille inn på. Dette vil ha katastrofale følger for hele filmnæringen, produsentene vil gå på store tap de ikke kan bære, og både kinoer og distributører vil bli nødt til å stenge eller permittere ansatte. Om de norske filmene flyttes ut av slutten på 2021 og de tre første månedene, estimerer vi en total omsetningssvikt for norske kinoer på godt over 200 millioner kroner.

 

Nå må vi sikre at vi klarer å holde aktiviteten i gang, og ha alle kinoene i hele Norge åpne med et godt tilbud av film. Da vil vi unngå konkurser, permitteringer og stengte kinoer, og samtidig sørge for at publikum får et bredt tilbud gjennom Norges største kulturarena.

 

Det er kun ett tiltak som raskt kan løse dette: den såkalte stimuleringsordningen.

 

Stimuleringsordningen fungerer som en sikkerhet for at man ikke skal gå konkurs og at man skal kunne opprettholde sine forpliktelser i verdikjeden. Det er en ordning som er bra for bransjen ved at den stimulerer til aktivitet og ikke til nedstenging og avlysninger. Det er en ordning som er en billig og bra løsning for staten, for pengene går tilbake til statskassa dersom det går bedre i markedet enn fryktet. Og det er en ordning som er bra for publikum, fordi den vil gi nok trygghet til at hjulene kan holdes i gang og at kinoene kan tilby et bredt spekter av filmer.

 

Men ordningen ble avsluttet 31.10.21. Nå haster det med å få denne ordningen gjeninnført fra 01.11.21 og videre! Flere storfilmer trenger denne sikkerheten nå. Mens vi skriver dette, teller produsentene på knappene om storfilmen Kampen om Narvik kan gå opp på kino 1. juledag. Derfor er det viktig med rask respons fra kulturministeren nå.

 

Når regjeringen sier de viderefører koronastøtteordningene for kultursektoren fram til sommeren, kan de ikke hoppe bukk over den ordningen som faktisk er det vesentligste tiltaket for å kunne holde et åpent kulturliv.

 

Så vår oppfordring til kulturministeren og regjeringen er klar: gjeninnfør den ordning vi vet fungerer, som ivaretar alle leddene i verdikjeden i filmbransjen, og som vi har sett har sørget for bredt filmtilbud på kinoene.

 

Vi har overlevd så langt i pandemien, ikke la oss snuble nå.

 


Åse Kringstad (Virke Produsentforeningen), Guttorm Petterson (Film & Kino) og Morten Christoffersen (Distributørforeningen).


Filmpremierer trues på nytt av pandemien

Filmpremierer trues på nytt av pandemien

Kulturministeren har uttalt at regjeringen «vil komme med ordninger ved behov». Nå er behovet her, og det haster! Filmfeltet trenger et sikkerhetsnett som sørger for at bransjen ikke kollapser, advarer Åse Kringstad, Guttorm Petterson og Morten Christoffersen.

Foto: «Kampen om Narvik», en av filmene som kan bli utsatt – til store kostnader.

Smitteøkningen og frykten for den nye virusvarianten har satt filmbransjen i en svært alvorlig situasjon. Etter noen uker med svært gode besøkstall på norske kinoer i høst er optimisme snudd til sterk bekymring. I takt med økende smittetrykk begynte antall solgte billetter raskt å falle, og sist helg hadde de fleste filmer et fall fra foregående helg på 50-60 %, mot normale dropp på 20-30 %. Vi frykter et enda kraftigere fall denne helgen.

 

Dersom det ikke kommer støtteordninger som fanger opp denne situasjonen vil mange av kinofilmene flyttes – særlig de norske produksjonene som kun har et marked å spille inn på. Dette vil ha katastrofale følger for hele filmnæringen, produsentene vil gå på store tap de ikke kan bære, og både kinoer og distributører vil bli nødt til å stenge eller permittere ansatte. Om de norske filmene flyttes ut av slutten på 2021 og de tre første månedene, estimerer vi en total omsetningssvikt for norske kinoer på godt over 200 millioner kroner.

 

Nå må vi sikre at vi klarer å holde aktiviteten i gang, og ha alle kinoene i hele Norge åpne med et godt tilbud av film. Da vil vi unngå konkurser, permitteringer og stengte kinoer, og samtidig sørge for at publikum får et bredt tilbud gjennom Norges største kulturarena.

 

Det er kun ett tiltak som raskt kan løse dette: den såkalte stimuleringsordningen.

 

Stimuleringsordningen fungerer som en sikkerhet for at man ikke skal gå konkurs og at man skal kunne opprettholde sine forpliktelser i verdikjeden. Det er en ordning som er bra for bransjen ved at den stimulerer til aktivitet og ikke til nedstenging og avlysninger. Det er en ordning som er en billig og bra løsning for staten, for pengene går tilbake til statskassa dersom det går bedre i markedet enn fryktet. Og det er en ordning som er bra for publikum, fordi den vil gi nok trygghet til at hjulene kan holdes i gang og at kinoene kan tilby et bredt spekter av filmer.

 

Men ordningen ble avsluttet 31.10.21. Nå haster det med å få denne ordningen gjeninnført fra 01.11.21 og videre! Flere storfilmer trenger denne sikkerheten nå. Mens vi skriver dette, teller produsentene på knappene om storfilmen Kampen om Narvik kan gå opp på kino 1. juledag. Derfor er det viktig med rask respons fra kulturministeren nå.

 

Når regjeringen sier de viderefører koronastøtteordningene for kultursektoren fram til sommeren, kan de ikke hoppe bukk over den ordningen som faktisk er det vesentligste tiltaket for å kunne holde et åpent kulturliv.

 

Så vår oppfordring til kulturministeren og regjeringen er klar: gjeninnfør den ordning vi vet fungerer, som ivaretar alle leddene i verdikjeden i filmbransjen, og som vi har sett har sørget for bredt filmtilbud på kinoene.

 

Vi har overlevd så langt i pandemien, ikke la oss snuble nå.

 


Åse Kringstad (Virke Produsentforeningen), Guttorm Petterson (Film & Kino) og Morten Christoffersen (Distributørforeningen).


MENY