«NFI er på vei fremover»

«NFI er på vei fremover»

På fredag publiserte Rushprint en artikkel som adresserte bekymring og spørsmål omkring interne forhold og strategiske veivalg i Norsk filminstitutt under overskriften «Hvor er NFI på vei?». Svaret på spørsmålet er enkelt, mener Kjersti Mo, direktør i NFI.

Artikkelen innledes med at NFI er midt i en krevende periode. Og ja, det stemmer; men primært fordi NFI arbeider med et felt og en bransje som er inne i periode med omfattende strukturelle endringer. Selv nå som norsk film virkelig er i støtet, med Cannes-deltagelse og -pris, historisk Oscar-shortlisting, internasjonale priser i fleng og en fantastisk filmhøst på vei ut til kinoene, er digitaliseringen – som omtales som den fjerde industrielle revolusjon – i full gang. Den snur opp ned på blant annet eksisterende forretningsmodeller for film- og seriebransjen. I denne situasjonen er det avgjørende at vi forbereder en fremtid der NFI forvalter fellesskapets midler på slik måte at produsentene har rom til å tilpasse seg og utnytte mulighetene, og at publikum fortsatt ser norsk film på kino, og i tillegg kan velge godt norsk innhold på andre plattformer.

Fra ti til fire ganger på kino 

Før 2001 var unge (16-24 år) på kino i snitt 10 ganger i året, i 2019 gikk de 4 ganger på kino i løpet av et år (SSB). 70 prosent i den samme gruppe er innom en videotjeneste i løpet av dagen som er en økning på 26 prosentpoeng fra 2016. Nordmenn kjøper også stadig større TVer for å sikre seg storskjermopplevelsen hjemme. Selv om vi alle er enige om at film er best på kino, så hjelper det lite å bare gjenta dette budskapet mange ganger – selv om det er aldri så sant – når publikums atferd viser tydelig utvikling i en annen retning. I slike paradigmeskifter vil alltid det etablerte bli utfordret.

Endres sammen med verden rundt oss 

Store endringer skaper stor usikkerhet som igjen gir grobunn for bekymring. Det opplever vi nå og det er da naturlig å se til NFI, som er den utøvende og rådgivende etat for norsk filmpolitikk. Og NFI endres nå, fordi verden omkring endrer seg. For selv om norsk film er inne i en fantastisk periode, der en knallsterk bransje leverer både serier, dokumentarer og spillefilm som får vel fortjent oppmerksomhet og priser verden over, gjelder det å feste blikket lenger frem. Ikke for å kaste på båten erfaring og alt det gode arbeidet som er lagt ned, men for å ta helt nødvendige grep for å posisjonere oss og norsk film-, serie- og spillbransje for fremtiden. I arbeidet har vi involvert ekstern bransje, bransjeorganisasjoner og regionale filmvirksomheter, for å sikre at vi er synkronisert godt opp mot de som har skoene på.

Ambisjonen er å finne mulighetene som ligger i endringene verden omkring oss gir, samtidig som vi tar grep for å styrke norsk films posisjon på kino.

Under pandemien har vi utarbeidet en ny strategi, og i 2021 har vi gjennomført en intern omstillingsprosess. Mens strategien er naturlig å skape i samspill med bransjeorganisasjoner og – aktører, er den interne organiseringen noe vi forhandler internt i etaten, i tråd med partenes rettigheter i arbeidslivet.

I forlengelsen av strategien har vi igangsatt flere utviklingsprosjekter, blant annet basert på innsikt fra en større brukerundersøkelse. Disse har til hensikt å gjøre NFI til en etat som kan bidra ytterligere, gjennom eksempelvis finansiering, rådgivning, nettverk, kompetansebygging, formidling og talentutvikling. Artikkelen i Rushprint går langt i å insinuere at konsulentordningen nærmest står for fall, men NFI har slett ikke til hensikt å endre på det som fungerer godt og som er robust nok til stå seg i fremtiden.

Det er alltid utfordrende og leit når flinke fagfolk av ulike grunner velger å slutte, og vi skulle gjerne hatt alle med videre. Men NFI er en kompetansevirksomhet med mange kompetente medarbeidere, og vi har hatt stor pågang av gode søkere til ledige stillinger. Derfor er vi trygge på at vi skal komme godt gjennom denne perioden.

Utvikling, spill og publikum 

Det stemmer at vi oppretter en ny avdeling som heter Utvikling, spill og publikum. Dette gjør vi for å få mer kraft inn i utviklingsarbeidet, for å styrke arbeidet med spill, talent og mangfold – og for å løfte en ny satsing på publikumsinnsikt. Innsikt i publikums behov, preferanser og verdier er et område der strømmeaktørene sitter på mengder av data. NFIs arbeid skal bidra til at den uavhengige produsenten får tilgang på metodikk og innsikt som gjør det mulig å hevde seg – uten å være prisgitt internasjonale aktører.

Produksjon og internasjonale relasjoner 

Vi oppretter samtidig avdelingen Produksjon og internasjonale relasjoner, som vil få et særlig ansvar for å stimulere til en bredde av finansieringskilder og bidra til at norske produksjoner får større markedstilgang og et fortjent publikum i større deler av verden. Det er for å legge til rette for vekst i produksjon av norske filmer- og serier, men med erkjennelse av at den finansielle økningen primært vil skje i form av ikke-statlige midler. Selv om vi selvfølgelig vil fortsette å arbeide for at filmfondet skal styrkes vesentlig fremover.

At vi internt i NFI strukturerer avdelingene noe annerledes enn før, innebærer ikke i seg selv at søkerne vil oppleve endring. Prosessene med søknadsbehandling går på tvers av avdelinger, og fortsetter som før. Når vi er klare for å forbedre disse prosessene, vil vi naturlig nok også diskutere mulige forslag til løsninger med bransjeorganisasjonene.

Viktig forskriftsendring 

Forskriftsendringen som ble gjort ved årsskiftet bidro til en helt nødvendig nedbremsing av en galopperende budsjettsituasjon. Situasjonen gjorde at handlingsrommet for å kunne levere på hele det audiovisuelle feltet ble mindre og mindre. Med grepene som ble gjort, vil NFI også kunne levere på bredere utvikling og posisjonering av norske prosjekter, tiltak for mangfold, øke formidlingsarbeidet mot barn og unge, samt ivareta våre lokale, kulturelle forpliktelser med en slik kvalitet at det nasjonale publikummet velger dette innholdet. Vi skal fremme audiovisuelle historier og opplevelser, og på den måten bidra til demokrati og uenighetsfelleskap, identitet og medvirkning.

Bransjen må forenes 

Vi vil nok til enhver tid oppleve at filmfondet dessverre er for lite til å kunne levere på alle ønsker og behov, og i dette ligger en krevende oppgave for NFI i å forsøke finne balanse. Derfor har vi også signalisert at vi sammen med bransjen over tid må arbeide med videre utvikling og forbedring. For å lykkes i omstillingen bør bransjen forenes, selv om interessene kan være til dels motstridende. Det vil være mer å hente i å sammen konstruktivt søke løsninger på hvordan vi best kan jobbe for at norske serier, spill og filmer skal styrkes både kunstnerisk og kommersielt. Dette bør gjøres gjennom en samlet, nasjonal film-, serie- og dataspillpolitikk, som bidrar til å styrke vår posisjon i det globale, digitale markedet, heller enn å kjempe om en statlig pott som uansett ikke alene er stor nok til å sørge for at norsk film skal kunne ri videre på den fantastiske bølgen publikum i inn- og utland får ta del i, akkurat nå.

Startskuddet

I dag, 1. september, går startskuddet for ny organisering av NFI, og dermed går hver enhet i gang med å operasjonalisere strategien. På nfi.no går det an å lese mer om oppgaver og ansvarsområder i de ulike avdelingene.


Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt


 

«NFI er på vei fremover»

«NFI er på vei fremover»

På fredag publiserte Rushprint en artikkel som adresserte bekymring og spørsmål omkring interne forhold og strategiske veivalg i Norsk filminstitutt under overskriften «Hvor er NFI på vei?». Svaret på spørsmålet er enkelt, mener Kjersti Mo, direktør i NFI.

Artikkelen innledes med at NFI er midt i en krevende periode. Og ja, det stemmer; men primært fordi NFI arbeider med et felt og en bransje som er inne i periode med omfattende strukturelle endringer. Selv nå som norsk film virkelig er i støtet, med Cannes-deltagelse og -pris, historisk Oscar-shortlisting, internasjonale priser i fleng og en fantastisk filmhøst på vei ut til kinoene, er digitaliseringen – som omtales som den fjerde industrielle revolusjon – i full gang. Den snur opp ned på blant annet eksisterende forretningsmodeller for film- og seriebransjen. I denne situasjonen er det avgjørende at vi forbereder en fremtid der NFI forvalter fellesskapets midler på slik måte at produsentene har rom til å tilpasse seg og utnytte mulighetene, og at publikum fortsatt ser norsk film på kino, og i tillegg kan velge godt norsk innhold på andre plattformer.

Fra ti til fire ganger på kino 

Før 2001 var unge (16-24 år) på kino i snitt 10 ganger i året, i 2019 gikk de 4 ganger på kino i løpet av et år (SSB). 70 prosent i den samme gruppe er innom en videotjeneste i løpet av dagen som er en økning på 26 prosentpoeng fra 2016. Nordmenn kjøper også stadig større TVer for å sikre seg storskjermopplevelsen hjemme. Selv om vi alle er enige om at film er best på kino, så hjelper det lite å bare gjenta dette budskapet mange ganger – selv om det er aldri så sant – når publikums atferd viser tydelig utvikling i en annen retning. I slike paradigmeskifter vil alltid det etablerte bli utfordret.

Endres sammen med verden rundt oss 

Store endringer skaper stor usikkerhet som igjen gir grobunn for bekymring. Det opplever vi nå og det er da naturlig å se til NFI, som er den utøvende og rådgivende etat for norsk filmpolitikk. Og NFI endres nå, fordi verden omkring endrer seg. For selv om norsk film er inne i en fantastisk periode, der en knallsterk bransje leverer både serier, dokumentarer og spillefilm som får vel fortjent oppmerksomhet og priser verden over, gjelder det å feste blikket lenger frem. Ikke for å kaste på båten erfaring og alt det gode arbeidet som er lagt ned, men for å ta helt nødvendige grep for å posisjonere oss og norsk film-, serie- og spillbransje for fremtiden. I arbeidet har vi involvert ekstern bransje, bransjeorganisasjoner og regionale filmvirksomheter, for å sikre at vi er synkronisert godt opp mot de som har skoene på.

Ambisjonen er å finne mulighetene som ligger i endringene verden omkring oss gir, samtidig som vi tar grep for å styrke norsk films posisjon på kino.

Under pandemien har vi utarbeidet en ny strategi, og i 2021 har vi gjennomført en intern omstillingsprosess. Mens strategien er naturlig å skape i samspill med bransjeorganisasjoner og – aktører, er den interne organiseringen noe vi forhandler internt i etaten, i tråd med partenes rettigheter i arbeidslivet.

I forlengelsen av strategien har vi igangsatt flere utviklingsprosjekter, blant annet basert på innsikt fra en større brukerundersøkelse. Disse har til hensikt å gjøre NFI til en etat som kan bidra ytterligere, gjennom eksempelvis finansiering, rådgivning, nettverk, kompetansebygging, formidling og talentutvikling. Artikkelen i Rushprint går langt i å insinuere at konsulentordningen nærmest står for fall, men NFI har slett ikke til hensikt å endre på det som fungerer godt og som er robust nok til stå seg i fremtiden.

Det er alltid utfordrende og leit når flinke fagfolk av ulike grunner velger å slutte, og vi skulle gjerne hatt alle med videre. Men NFI er en kompetansevirksomhet med mange kompetente medarbeidere, og vi har hatt stor pågang av gode søkere til ledige stillinger. Derfor er vi trygge på at vi skal komme godt gjennom denne perioden.

Utvikling, spill og publikum 

Det stemmer at vi oppretter en ny avdeling som heter Utvikling, spill og publikum. Dette gjør vi for å få mer kraft inn i utviklingsarbeidet, for å styrke arbeidet med spill, talent og mangfold – og for å løfte en ny satsing på publikumsinnsikt. Innsikt i publikums behov, preferanser og verdier er et område der strømmeaktørene sitter på mengder av data. NFIs arbeid skal bidra til at den uavhengige produsenten får tilgang på metodikk og innsikt som gjør det mulig å hevde seg – uten å være prisgitt internasjonale aktører.

Produksjon og internasjonale relasjoner 

Vi oppretter samtidig avdelingen Produksjon og internasjonale relasjoner, som vil få et særlig ansvar for å stimulere til en bredde av finansieringskilder og bidra til at norske produksjoner får større markedstilgang og et fortjent publikum i større deler av verden. Det er for å legge til rette for vekst i produksjon av norske filmer- og serier, men med erkjennelse av at den finansielle økningen primært vil skje i form av ikke-statlige midler. Selv om vi selvfølgelig vil fortsette å arbeide for at filmfondet skal styrkes vesentlig fremover.

At vi internt i NFI strukturerer avdelingene noe annerledes enn før, innebærer ikke i seg selv at søkerne vil oppleve endring. Prosessene med søknadsbehandling går på tvers av avdelinger, og fortsetter som før. Når vi er klare for å forbedre disse prosessene, vil vi naturlig nok også diskutere mulige forslag til løsninger med bransjeorganisasjonene.

Viktig forskriftsendring 

Forskriftsendringen som ble gjort ved årsskiftet bidro til en helt nødvendig nedbremsing av en galopperende budsjettsituasjon. Situasjonen gjorde at handlingsrommet for å kunne levere på hele det audiovisuelle feltet ble mindre og mindre. Med grepene som ble gjort, vil NFI også kunne levere på bredere utvikling og posisjonering av norske prosjekter, tiltak for mangfold, øke formidlingsarbeidet mot barn og unge, samt ivareta våre lokale, kulturelle forpliktelser med en slik kvalitet at det nasjonale publikummet velger dette innholdet. Vi skal fremme audiovisuelle historier og opplevelser, og på den måten bidra til demokrati og uenighetsfelleskap, identitet og medvirkning.

Bransjen må forenes 

Vi vil nok til enhver tid oppleve at filmfondet dessverre er for lite til å kunne levere på alle ønsker og behov, og i dette ligger en krevende oppgave for NFI i å forsøke finne balanse. Derfor har vi også signalisert at vi sammen med bransjen over tid må arbeide med videre utvikling og forbedring. For å lykkes i omstillingen bør bransjen forenes, selv om interessene kan være til dels motstridende. Det vil være mer å hente i å sammen konstruktivt søke løsninger på hvordan vi best kan jobbe for at norske serier, spill og filmer skal styrkes både kunstnerisk og kommersielt. Dette bør gjøres gjennom en samlet, nasjonal film-, serie- og dataspillpolitikk, som bidrar til å styrke vår posisjon i det globale, digitale markedet, heller enn å kjempe om en statlig pott som uansett ikke alene er stor nok til å sørge for at norsk film skal kunne ri videre på den fantastiske bølgen publikum i inn- og utland får ta del i, akkurat nå.

Startskuddet

I dag, 1. september, går startskuddet for ny organisering av NFI, og dermed går hver enhet i gang med å operasjonalisere strategien. På nfi.no går det an å lese mer om oppgaver og ansvarsområder i de ulike avdelingene.


Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt


 

MENY