Jo Nesbø-serie fikk ekstratilskuddet til insentivordningen

Jo Nesbø-serie fikk ekstratilskuddet til insentivordningen

Dramaversjonen av Jo Nesbøs roman «Marekors» tildeles hele det ekstra tilskuddet på 31 millioner som i revidert nasjonalbudsjett ble overført til insentivordningen.

Etter at insentivordningen ble styrket med 31,4 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, hadde Norsk filminstitutt en ekstraordinær søknadsrunde med frist 30. juni. Fem norske og tre internasjonale produksjoner søkte ordningen.

Norsk filminstitutt innstiller nå om refusjonsramme på kr 31.400.000 kr til dramaserien The Devil’s Star ved hovedprodusent Working Title Television. Serien er basert på Jo Nesbøs roman Marekors (2003) og blir en dramaserie på ni episoder.

Det var britiske Working Title som også stod bak filmversjonen av Nesbøs Snømannen.

Som tidligere meldt var det Tom Cruise og Mission Impossible 8 som stakk av med hele potten på 68 millioner tidligere i år. Noe av årsaken til at kun ett prosjekt fikk tilskudd var at potten var blitt redusert siden sist – fra 103 til 68 millioner. Det kuttet som ble tatt under forrige reviderte budsjett er altså nå ført tilbake – derfor denne ekstraordinære søknadsrunden.

– Den veldig velkomne styrkingen av insentivordningen resulterer i at en stor, internasjonal dramaserieproduksjon med handling i Norge nå tilbys refusjonsramme og dermed kan gå i opptak her i landet.. Vi gleder oss til å se Jo Nesbøs roman Marekors bli dramatisert, sier NFI-direktør Kjersti Mo.

The Devil`s Star 
Format: Dramaserie i ni episoder
Søker: Working Title Television, UK
Ansvarlig produsent: Eric Fellner
Distribusjon: NBCUniversal Media
Tilbudt tilskuddsramme: 31.400.000 kr

Om insentivordningen 
Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk filminstitutt. Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film- og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente produksjonskostnader i Norge. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Vilkår for tilskudd 
For å kunne motta tilskudd over insentivordningen er det et vilkår at produksjonen har minimum 30 prosent internasjonal finansiering, samt kan dokumentere bred internasjonal distribusjon. Produksjonen må minimum ha et totalt produksjonsbudsjett på NOK 25 mill. kroner for spillefilm, NOK 10 mill. kroner for dokumentarfilm, NOK 10 mill. kroner per episode for dramaserier og NOK 5 mill. kroner per episode for dokumentarserier. Produksjonen må produseres helt eller delvis i Norge, og må ha et budsjett som viser et minimumsforbruk av godkjente kostnader i Norge på NOK 4 mill.

Jo Nesbø-serie fikk ekstratilskuddet til insentivordningen

Jo Nesbø-serie fikk ekstratilskuddet til insentivordningen

Dramaversjonen av Jo Nesbøs roman «Marekors» tildeles hele det ekstra tilskuddet på 31 millioner som i revidert nasjonalbudsjett ble overført til insentivordningen.

Etter at insentivordningen ble styrket med 31,4 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, hadde Norsk filminstitutt en ekstraordinær søknadsrunde med frist 30. juni. Fem norske og tre internasjonale produksjoner søkte ordningen.

Norsk filminstitutt innstiller nå om refusjonsramme på kr 31.400.000 kr til dramaserien The Devil’s Star ved hovedprodusent Working Title Television. Serien er basert på Jo Nesbøs roman Marekors (2003) og blir en dramaserie på ni episoder.

Det var britiske Working Title som også stod bak filmversjonen av Nesbøs Snømannen.

Som tidligere meldt var det Tom Cruise og Mission Impossible 8 som stakk av med hele potten på 68 millioner tidligere i år. Noe av årsaken til at kun ett prosjekt fikk tilskudd var at potten var blitt redusert siden sist – fra 103 til 68 millioner. Det kuttet som ble tatt under forrige reviderte budsjett er altså nå ført tilbake – derfor denne ekstraordinære søknadsrunden.

– Den veldig velkomne styrkingen av insentivordningen resulterer i at en stor, internasjonal dramaserieproduksjon med handling i Norge nå tilbys refusjonsramme og dermed kan gå i opptak her i landet.. Vi gleder oss til å se Jo Nesbøs roman Marekors bli dramatisert, sier NFI-direktør Kjersti Mo.

The Devil`s Star 
Format: Dramaserie i ni episoder
Søker: Working Title Television, UK
Ansvarlig produsent: Eric Fellner
Distribusjon: NBCUniversal Media
Tilbudt tilskuddsramme: 31.400.000 kr

Om insentivordningen 
Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk filminstitutt. Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film- og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente produksjonskostnader i Norge. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Vilkår for tilskudd 
For å kunne motta tilskudd over insentivordningen er det et vilkår at produksjonen har minimum 30 prosent internasjonal finansiering, samt kan dokumentere bred internasjonal distribusjon. Produksjonen må minimum ha et totalt produksjonsbudsjett på NOK 25 mill. kroner for spillefilm, NOK 10 mill. kroner for dokumentarfilm, NOK 10 mill. kroner per episode for dramaserier og NOK 5 mill. kroner per episode for dokumentarserier. Produksjonen må produseres helt eller delvis i Norge, og må ha et budsjett som viser et minimumsforbruk av godkjente kostnader i Norge på NOK 4 mill.

MENY